Nieuwsoverzicht

Topambtenaren niet van plan stikstofuitstoot Schiphol te beteugelen

In tegenstelling tot de ‘evenredige bijdrage’ die volgens minister Christianne van der Wal alle sectoren moeten leveren aan de stikstofproblematiek, blijkt de ambtelijke top van plan de luchtvaart te ontzien.

Dit blijkt uit een gisteren openbaar gemaakte notitie voor het overleg tussen de directeuren-generaal van de betrokken ministeries met datum 1 maart 2022. Die vergadering vond plaats in de opmaat naar de stikstofplannen die het kabinet in juni presenteerde. Die aanpak sloeg toen in als een bom.

Onbetrouwbaar Schiphol koopt voor tientallen miljoenen boerenbedrijven op

Vorig jaar december beweerde financieel directeur Robert Carsouw ten overstaan van honderden boeren dat Schiphol niet van plan was boerenbedrijven op te kopen voor stikstofruimte. Nu blijkt uit een bericht van RTL Nieuws dat het vliegveld er tientallen miljoenen euro’s aan uitgeeft.

Het is de perfecte illustratie van de onbetrouwbaarheid van Schiphol. Omwonenden kampen al decennia met niet nagekomen beloften, nu zijn de agrariërs aan de beurt om met dit gedrag te worden geconfronteerd.

Noodkreet Australiërs aan Tweede Kamer: help ons tegen Schiphol!

Duizenden burgers in de Australische stad Brisbane sturen een noodkreet aan de Tweede Kamer. Zij hopen dat het parlement hen wil helpen tegen wat zij noemen onethische handelspraktijken van de Schiphol Groep en doen daarbij een beroep op de geldende voorschriften voor staatsbedrijven.

In Brisbane exploiteert Schiphol een vliegveld dat recentelijk uitgebreid is met een extra startbaan. Sinds de opening regent het klachten over de toegenomen geluidsoverlast en blijken de gevolgen veel ernstiger dan beloofd.

Vliegindustrie verstikt democratie met (te) innige omhelzing

Hoe kan de vliegindustrie met enorme overlast en vervuiling de ruimte krijgen om ongehinderd los te gaan? De ongezond hechte banden van de sector met politiek en overheid blijken een afgewogen belangenafweging danig in de weg te staan. Het klimaat, de natuur en omwonenden zijn de klos.

Maar ook andere sectoren in de economie verliezen in hun strijd om stikstof- en CO2-budgetten, financiële middelen en aanspraak op de publieke ruimte van de almachtige luchtvaartlobby. Dit blijkt uit eigen onderzoek waarmee researchers van SchipholWatch wekenlang zoet zijn geweest.

Ook duizenden kubieke meters gifgrond rond Zwanenburgbaan

Nu Schiphol van plan is (zonder natuurvergunning) de Zwanenburgbaan op de schop te nemen, komen bijna dagelijks rapporten vrij over de milieuvervuiling rond die baan. Zowel de bodem als het grondwater bevatten schokkend hoge concentraties van onder meer PFAS, kankerverwekkende PAK’s, arseen, barium en andere zware metalen.

Bij elkaar gaat het opnieuw over tienduizenden kubieke meters zwaarvervuilde grond en blijken de gifstoffen in het grondwater terecht te zijn gekomen, tot zelfs ver buiten het eigen terrein van Schiphol, aan de noordzijde van de Zwanenburgbaan.

Doorgewinterde economen halen business plan MAA onderuit

Het ondernemingsplan voor Maastricht Aachen Airport is een wassen neus, gebaseerd op puur wensdenken en heeft niets te maken met de realiteit. Dat zijn kortgezegd de conclusies die twee doorgewinterde transporteconomen trekken na bestudering van het proza.

Vliegveld Beek mag van Provincie Limburg geopend blijven onder een aantal voorwaarden. Eén daarvan is het presenteren van een goed doortimmerd business plan waarin de toekomstige ontwikkeling van het vliegveld wordt beschreven. Het stuk blijkt één groot luchtkasteel.

Bewonersdelegatie ORS met ultieme oproep tegen ruimere geluidsnorm Schiphol

De officiële bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) doen een ultieme oproep aan minister Mark Harbers om geen ruimere geluidsnormen toe te kennen aan Schiphol vanwege het groot onderhoud aan onder meer de Zwanenburgbaan.

“Onderhoud is een onderdeel van de normale operaties op Schiphol. Ieder jaar is er klein onderhoud aan alle banen, daarnaast is er vrijwel elk jaar sprake van groot onderhoud aan één van de banen.

Pagina's