Nieuwsoverzicht

Minister weigert handhaving stikstofuitstoot tijdens onderhoud Zwanenburgbaan

Hoewel het onderhoud aan de Zwanenburgbaan zorgt voor extra stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden wil de minister Schiphol niet houden aan de Wet natuurbescherming. Dit gaat lijnrecht in tegen recente uitspraken van rechters.

De minister is van mening dat het groot onderhoud valt onder de reguliere activiteiten van het vliegveld en dat daarom geen aparte natuurvergunning nodig is. Dat is een opmerkelijke stellingname, omdat Schiphol helemaal geen vergunning heeft voor de reguliere activiteiten.

Geheime covid-cijfers Schiphol lagen ver boven het gemiddelde

Nu de coronapandemie weer oplaait in China en tegelijkertijd KLM het aantal vluchten naar dat land heeft verdubbeld, loopt Nederland mogelijk opnieuw grote risico’s. Uit recent vrijgegeven documenten blijkt dat Schiphol eerder ook al een grote rol speelde in de verspreiding van het virus binnen ons land.

De jongste cijfers uit China zijn alarmerend. Waar enkele weken geleden maximaal vijf procent van de bevolking besmet was met het covidvirus, stevent het land nu af op een besmettingsgraad van 30 procent, zo meldt epidemioloog professor Francois Balloux op Twitter.

Minister Harbers, begraaf de strijdbijl nu het nog kan

Het ministerie van Infrastructuur (I&W) voert onder commando van VVD-er Mark Harbers een vuile grondoorlog met burgers die wonen in de verre omtrek van vliegvelden. De mensen worden voor de gek gehouden, geschoffeerd, bedrogen en voorgelogen. 2023 wordt het jaar van het tegenoffensief.

Ruim 180.000 grotendeels schrijnende meldingen van geluidsoverlast. I&W besteedt er nog geen twee regels aan in brieven aan de Tweede Kamer.

Slachtoffers en nabestaanden Faro-ramp wachtten 30 jaar op erkenning

Bijna dertig jaar lang moesten slachtoffers en nabestaanden wachten op de erkenning dat de Raad voor de Luchtvaart een valse verklaring had gegeven over de oorzaak van de Faro-ramp. Een verklaring die beter paste in het straatje van toenmalig Martinair-eigenaar Martin Schröder.

Schröder vertelde een dag na de ramp dat er sprake was geweest van een ‘valwind’, maar verzweeg dat de piloten fouten hadden gemaakt. De raad nam het frame over en bleef daar decennialang aan vasthouden.

Schimmige VN-lobbyclub ICAO ligt dwars bij krimp Schiphol

De internationale lobbyclub ICAO van de vliegindustrie keert de kont tegen de kribben bij de krimpplannen voor Schiphol. Daarom is de uitvoering van die plannen een moeizaam proces, terwijl het veel simpeler had gekund.

Dit blijkt uit de nieuwste video van professor dr Fulco van der Veen. Hij maakte met Platform Vliegoverlast Amsterdam inmiddels dertig Youtube-video’s over de misstanden op en rond Schiphol.

‘Ik ben geboren in deze streek en wil hier graag blijven wonen, maar die herrie is niet gezond’

Om te ontsnappen aan de vliegherrie in Amstelveen verhuisden Elle en haar man in 2013 naar het landelijke West-Graftdijk. Maar sinds de Polderbaan is ‘volgeramd’, vinden zij het er beduidend minder aangenaam wonen.

“In de zomer is het hier echt erg met de vliegtuigen, het is dan hoogseizoen met heel veel chartervluchten.”

We zitten aan de eettafel in hun lichte, ruime woning vlakbij de Eilandspolder, een beschermd natuurgebied met Natura 2000-status en veel weidevogels. Het is vandaag een prachtige zonnige winterdag, en op dit moment qua vliegtuigen even rustig.

Mensenrechten onder druk door falende wetgeving, overheid in benarde positie

Op de ministeries in Den Haag woedt een felle discussie over de rol van de Staat in het beschermen van mensenrechten, klimaat en milieu. Topambtenaren weten dondersgoed dat het moet, maar doen er niets aan. Sterker: ze handelen vaak in strijd met internationale verdragen.

Dit blijkt uit stukken over de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell die vorige week openbaar werden gemaakt. De documenten schetsen een onthutsend beeld dat mensen rond vliegvelden zullen herkennen.

Bizarre deal met Schiphol roept vragen op over Limburgse politiek

De Limburgse politiek is van plan zo’n 120 miljoen euro belastinggeld te steken in een verlieslatend vliegveld en tegelijkertijd een nieuwe aandeelhouder te accepteren die voor 4 miljoen euro bizar veel noten op de zang heeft. Wat is er aan de hand?

Want dat er vreemde besluiten in voorbereiding zijn, zal geen zakenman of -vrouw ontkennen. De Schiphol Groep wil voor 4 miljoen euro 40 procent van de aandelen, plus vrijwel de volledige zeggenschap over wat er daarna op het vliegveld gaat gebeuren.

Opnieuw explosieve stijging meldingen van vliegherrie Rotterdam Airport

In het vierde kwartaal van gebruiksjaar 2022 is het aantal meldingen van vliegtuigoverlast veroorzaakt door Rotterdam Airport explosief gestegen met ruim 80 procent tot bijna 40.000. Het volle jaar is afgesloten met meer dan 110.000 meldingen.

Dit meldt de omgevingsdienst DCMR die verantwoordelijk is voor het optekenen van de meldingen.

Van het totaal van 42,602 meldingen bleken er 2.600 volgens de omgevingsdienst niets te maken te hebben met RTHA. In de meeste gevallen gaat het dan om overvliegend verkeer richting Schiphol.

Pagina's