Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn meldingen?
Uw meldingen worden met uw toestemming gepubliceerd op deze site, echter zonder uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen andere bezoekers de meldingen inzien en wordt een einde gemaakt aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegoverlast. Deze site maakt bovendien regelmatig rapportages van het aantal meldingen en de aard van de meldingen voor geïnteresseerden, de pers en de politiek. Eens per jaar worden alle meldingen van dat jaar aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer die beslissen over het luchtvaartbeleid. De meldingen worden ook geanonimiseerd doorgestuurd aan de Inspectie Leefomgeving & Transport. Deze dienst heeft tot taak te waken over onze leefomgeving en op te treden als die geweld wordt aangedaan.

In voorkomende gevallen dat wetenschappers of journalisten of anderen meer informatie willen over uw melding, benaderen we u persoonlijk met het specifieke verzoek en de vraag of wij uw gegevens mogen doorspelen aan de geïnteresseerde. Wilt u dat niet? Even goede vrienden. Nee is nee.

Minstens zo belangrijk is dat u zelf met de gegevens van deze site naar uw eigen gemeente kunt stappen om wethouders en raadsleden te bewegen actie te ondernemen, bij voorbeeld door hun stem te laten horen in de Haagse politiek, of om te vergaderen over manieren waarop de gemeente maatregeen kan nemen om de vliegoverlast te verminderen. Hiervoor is op deze site per gemeente een overzicht gemaakt van alleen de meldingen uit die gemeenschap.

Wat doet u met mijn persoonlijke gegevens?
Daar doen wij niets mee, we verkopen of verhuren geen adres- en persoonlijke gegevens. Uw adresgegevens zijn voor ons van belang om te kunnen bepalen waar meldingen vandaan komen. Uw contactgegevens gebruiken we slechts om in een voorkomend geval met u in contact te komen.

U wil de meldingen periodiek aanbieden aan de overheid. Staan mijn persoonlijke gegevens in die overzichten?
Nee, uw persoonlijke gegevens worden aan niemand verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De overzichten van meldingen die wij overhandigen aan de politiek en de overheid bevatten slechts de eerste vier cijfers van uw postcode. Dat is om een indruk te geven van de geografische spreiding van alle meldingen. Er zullen geen namen, geen e-mail adressen en geen telefoonnummers in de overzichten te zien zijn.

Bij BAS is het mogelijk een periodemelding te maken, bij vliegherrie.nl niet. Wordt dit binnenkort mogelijk?
Nee, we hebben ervoor gekozen de site zo simpel mogelijk te houden. Een periodemelding is een 'frame' van de luchtvaartindustrie dat melders dwingt in een bepaald format. Op vliegherrie.nl kunt u bij zo'n 'periodemelding' de starttijd aangeven van de overlast. In de melding zelf kunt u verder alle overige infomatie kwijt.

Ik stuur mijn meldingen altijd per e-mail naar BAS. Kan dat ook bij vliegherrie.nl?
Nee, vanwege onze beperkte bezetting met louter vrijwilligers kunt u de meldingen alleen opgeven via deze website.

Mag ik ook een melding maken van overlast als ik ver van een vliegveld woon?
Iedereen is welkom op deze site om een melding te maken. Ook mensen buiten de zogenaamde geluidscontouren ondervinden vaak overlast van het vliegverkeer. Meld het gerust, alle meldingen tellen mee.

Ik wil graag meldingen insturen, maar geen account aanmaken. Bestaat er een andere manier om meldingen te doen?
Nee, om een melding in te kunnen sturen is een account op deze site nodig. Dat heeft twee redenen: we willen graag laten zien uit welk postcodegebied een melding komt en we willen voorkomen dat meldingen vanaf een niet-bestaand e-mailadres afkomstig is. Na het aanmaken krijgt u immers een automatisch mailtje van de site om het adres te bevestigen en uw wachtwoord te kiezen. Overigens doen we niets met uw persoonlijke gegevens. Hooguit ontvangt u af en toe een mailtje als u hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Mijn melding met schuttingtaal is verdwenen van de site. Hoe kan dat?
We accepteren ieders mening en die mag ook worden geuit op deze site. Wat we niet toestaan is schuttingtaal, bedreigingen, enge ziektes en meer van dat soort ongein. Meldingen met dergelijk taalgebruik verwijderen we zonder pardon van de site. U ontvangt daarvan geen bericht. Dergelijk taalgebruik helpt onze zaak niet, maar werkt zelfs tegen. Druk u krachtig maar betamelijk uit, dan kunnen alle bezoekers van uw verhaal kennisnemen en gaat uw melding mee in de rapportages aan de overheid.

Mijn wachtwoord wordt steeds niet herkend. Ik vraag dan een nieuw wachtwoord aan en dat werkt vervolgens slechts eenmaal. Wat is er aan de hand?
Deze site werkt met cookies om het inloggen makkelijker te maken. Het kan zijn dat in uw browser een ouder cookie is opgeslagen van vliegherrie.nl. Verwijder alle cookies van vliegherrie.nl uit uw browser en probeer het dan aub nog eens. Grote kans dat het probleem dan is opgelost.

Komt er een app van vliegherrie.nl?
Nee, er komt geen app van vliegherrie.nl, tenzij een vrijwilliger deze wil maken. Bent u dat? Help ons dan en neem contact met ons op. Overigens is de site ontworpen om het voor mobiele gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken. Zijn er zaken die niet goed werken op uw mobiel, laat het ons weten!

Wordt de app Explane in de toekomst gekoppeld aan vliegherrie.nl?
Nee, er bestaan geen plannen om de app Explane te koppelen aan vliegherrie.nl.

Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord?
Neem dan gerust contact met ons op.