Nieuwsoverzicht

De doodzieke patiënt Schiphol

Schiphol is ziek, doodziek. Het lijdt onder morbide obesitas, dodelijke vetzucht. De luchthaven moet afslanken, niet van 500.000 naar 440.000 vluchten, maar richting halvering.

Dat zou zorgen voor een serieuze verlichting van alle overlast, terwijl de luchtvaart weer gezond wordt voor Nederland.

Professor Fulco van der Veen trekt in de vijfentwintigste video van Platform Vliegoverlast Amsterdam de parallel met medisch handelen vanuit zijn eigen vakgebied.

‘Gelobby om groei maakt Schiphol onbetrouwbaar’

Schiphol pocht in de media en in hoogglanzende brochures graag over verduurzaming. Dat is vooral schone schijn, want volgens NewClimate Initiative (NCI) lopen de plannen ver achter en wordt er niet eerlijk over gecommuniceerd.

Dat zijn de harde conclusies uit het onderzoeksrapport dat NCI vandaag publiceerde. Het bureau onderzocht de klimaatdoelstellingen van 29 grote vervuilers op haalbaarheid, openheid en integriteit.

Paniek bij I&W: 60 mln voor juridisch crisisteam Schiphol

Er heerst grote paniek bij het Ministerie van Infrastructuur (I&W) over de puinhopen in het Schiphol-dossier. Minister Mark Harbers vraagt 60 miljoen euro voor het inrichten van een dream team om te proberen het juridische kaartenhuis overeind te houden.

Dit blijkt uit een plan dat de minister vrijdag aan het einde van de dag stuurde aan de Tweede Kamer, opmerkelijk genoeg zonder enig begeleidend schrijven. Het wekt de indruk dat de minister liefst niet al teveel ruchtbaarheid aan zijn plan wil geven.

Alarmerende studie: formaldehyde veel schadelijker dan gedacht

Afgelopen week verscheen een nieuw onderzoek naar het gevaar van formaldehyde in de atmosfeer. Schiphol is de grootste uitstoter van deze kankerverwekkende stof in ons land en nu blijkt dat het goedje veel schadelijker is dan eerder gedacht.

Het vrijdag jongstleden gepubliceerde onderzoek concludeert dat de effecten van relatief lage concentraties formaldehyde tot op heden zijn onderschat en dat het spul ook in zeer lage concentraties en bij langdurige blootstelling kan leiden tot sterfte, longziektes, hart- en vaatziekten en kanker.

Volgende ronde in gevecht stikstofvergunning vliegvelden: naar de rechter

Vliegveld Beek in Zuid-Limburg beschikt nog altijd niet over een stikstofvergunning. Desondanks weigert de minister al drie jaar te handhaven. Mobilisation for the Environment (MOB) vindt het welletjes en stapt naar de rechter.

Dit blijkt uit een beroepsschrift dat MOB gisteren aan de bestuursrechter in Gelderland heeft gestuurd. Volgens de milieubeschermers is het onbegrijpelijk dat het vliegveld zich al tien jaar lang niet aan de wet houdt.

Gemeente past onder druk bestemmingsplan Schiphol aan

Schiphols claim van ruim 400 miljoen euro op de Gemeente Haarlemmermeer geeft het staatsbedrijf een ongewenste machtspositie. De gemeente moet immers bestemmingsplannen vaststellen, onafhankelijk toezicht houden op het vliegveld en vergunningen verstrekken. De claim helpt het vliegveld om de eigen wensen kracht bij te zetten.

Dat Schiphol flink wat in de melk te brokkelen heeft in de Gemeente Haarlemmermeer blijkt uit een recent traject waarin bestemmingsplannen werden aangepast op bestelling van de vliegvelddirectie, maar tegen de oorspronkelijke wens van de gemeenteraad.

Minister Harbers overtuigt bewoners niet: stichting RBV zet door

Het bestuur van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) was gisteren uitgenodigd voor een gesprek met minister Mark Harbers. De stichting heeft een dagvaarding klaarliggen van bijna 200 pagina’s waarin zij concrete maatregelen eist tegen de overlast van het vliegverkeer en voor verbetering van de rechtspositie van omwonenden.

Kort gezegd: de minister bleek niet in staat de zaak van tafel te krijgen. Volgens bestuurder Jan Boomhouwer kon Harbers niet uitleggen hoe bewoners in de toekomst echt beschermd gaan worden tegen de overlast en vervuiling van Schiphol.

Loop woensdag 6 juli mee om KLM te dagvaarden!

Afgelopen vrijdag probeerde Fossielvrij NL nog eenmaal KLM te overtuigen om vrijwillig te stoppen met misleidende reclames over duurzaam vliegen. Het gesprek liep op niks uit. Fossielvrij NL gaat daarom woensdag aanstaande de dagvaarding naar de rechtbank in Amsterdam brengen. U kunt erbij zijn.

Ministerie wist al in 2014 van ontbrekende stikstofvergunning Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur (I&W) wist al in 2014 dat Schiphol een natuurvergunning nodig had voor de stikstofuitstoot. Toen Johan Vollenbroek vijf jaar later aan de bel trok, speelde voormalig minster Cora van Nieuwenhuizen de vermoorde onschuld. Inmiddels is acht jaar verstreken zonder enige vorm van handhaving.

Al die tijd werd actief gepoogd de missende, maar wettelijk verplichte ‘stikstofvergunning’ verborgen te houden. De burgerorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) was er uiteindelijk voor nodig om de misstand boven water te krijgen.

Nederlandse economie razendsnel richting afgrond

De Nederlandse samenleving beweegt zich in noodtempo richting de afgrond. De krimp van Schiphol doet bedrijven besluiten te verkassen naar verre buitenlanden, de supermarkten zien de helft van hun aanbod wegvallen en er komen honderdduizenden mensen op straat te staan.

Pagina's