Nieuwsoverzicht

Bouw 100.000 geplande woningen onmogelijk door luchtvaartherrie

De bouw van bijna 100.000 woningen rond de grotere vliegvelden in ons land is onmogelijk vanwege de vliegoverlast. Dat is zo’n 30 procent van alle geplande nieuwbouw in die gebieden.

Dit blijkt uit een inventarisatie van bureau To70 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur (I&W). Het rapport van datum 25 november 2021 werd gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

‘Te grote impact Schiphol moet snel worden ingeperkt’

Schiphol verkondigt te pas en te onpas dat gematigde en gecontroleerde groei van het vliegveld een noodzakelijk politiek besluit is. Dat is een ontzettend slecht idee, zo betoogt Hans Buurma op de site vlieghinder.nl.

Schiphol zou volgens die gedachtengang moeten groeien naar 600.000 tot 650.000 vliegbewegingen in 2035, plus een opening van Airport Lelystad met 25.000 tot 45.000 vluchten. In totaal dus 625.000 tot 695.000 vluchten.

Burgers betalen mee aan overstappers via torenhoge woonlasten

Nergens zijn de woonlasten zo extreem hoog als in de regio rond Schiphol. Natuurlijk, Amsterdam is een geliefde woonplaats en de prijzen waren er altijd al hoog. Maar de beperkingen die Schiphol oplegt aan woningbouw in deze regio resulteren nu in een onverantwoorde prijsexplosie.

Honderdduizend woningen extra in Amsterdam zouden in no time aan de man te brengen zijn. Maar ze zijn er niet en komen er ook niet. De vliegherrie van Schiphol zorgt ervoor dat bouwen onmogelijk is op de schaarse plekken die nog vrij zijn.

Maatschappelijk debat luchtvaart definitief gekanteld

Steeds vaker berichten reguliere media over de misstanden in en rond de luchtvaartindustrie. Vraagtekens worden geplaatst bij de vervuiling en overlast, de enorme staatssteun en de impact op het klimaat. De sector reageert inmiddels vanuit de verdediging, niet meer vanuit de vroegere arrogantie.

De luchtvaartindustrie wordt zichtbaar steeds verder in de hoek gedreven. Niemand gelooft nog de mooie verhalen over dat het in de toekomst allemaal beter wordt door ‘schonere en stillere’ vliegtuigen. Integendeel, de kritiek zwelt aan. Het publiek roept de branche ter verantwoording.

‘Bijdrage AF-KLM aan samenleving per saldo negatief’

De bijdrage van AirFrance-KLM aan de samenleving is per saldo negatief. Dit zegt bedrijfseconoom dr Willem Schramade na een onderzoek voor de Erasmus Universiteit naar de bredere impact van het bedrijf op de maatschappij.

In een artikel op de website Duurzaam Ondernemen legt hij uit wat zijn onderzoek opleverde. “Uit de studie blijkt dat AF-KLM financiële, ecologische en mogelijk sociale waarde vernietigt in plaats van oplevert. Het is tragisch dat zo’n bedrijf uit de brand wordt geholpen door de overheid.”

Ultimatum voor KLM en Schiphol

Als een donderslag bij heldere hemel viel vandaag een brief van Milieudefensie op de mat bij de directies van KLM en Schiphol. Vóór 15 april moeten ze met een sluitend plan komen om de uitstoot met 45 procent te verminderen anders dreigt een rechtszaak.

Milieudefensie boekte vorig jaar een groot succes in een vergelijkbare zaak tegen Shell. De rechter oordeelde toen dat de olieleverancier de CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 met 45 procent heeft teruggebracht. Ook moet Shell er voor zorgen dat zijn afnemers hun emissies afbouwen.

Vliegtuiglawaai verdient een plek op de Haagse agenda

Vliegtuiglawaai is een ernstige inbreuk op de gezondheid en het welzijn van een relatief kleine groep mensen. Bescherming voor deze groep is volledig afwezig, omdat er geen normen zijn voor de maximale blootstelling aan dit welvaartsfenomeen.

Hoewel er in Nederland ruim één miljoen mensen te maken hebben met meer vlieglawaai dan volgens de normen van de WHO ‘gezond’ is, zijn het vooral de mensen onder de aanvliegroutes naar start- en landingsbanen die extreem worden geraakt. Dat gaat in Nederland om ‘slechts’ ongeveer 100.000 mensen.

Waar blijft de visie op de toekomst van de luchtvaart?

Voorop gesteld, ik ben geen tegenstander van een in alle opzichten gezonde luchtvaart. De luchtvaart brengt naast veel ellende ook veel heil en zegen, blijf ik vol overtuiging beweren. Passagiers- en vrachtstromen door de lucht zijn onmisbaar geworden. Net zo onmisbaar als een goed wegennet en comfortabele treinverbindingen.

Pagina's