Over deze site

Deze site biedt de mogelijkheid om meldingen van vliegtuigoverlast door te geven. Het is een aanvulling op de meldingsmogelijkheden die onder meer Schiphol en de andere vliegvelden bieden. Op Meld vliegherrie! telt iedere melding, ook al maakt u er honderden per jaar aan. Bovendien maken we deze meldingen openbaar (uiteraard zonder uw persoonlijke gegevens), zodat we het leed achter de overlast zichtbaar maken.

We treden ook op als toegangspoort voor geïnteresseerde wetenschappers, journalisten en politici. Soms bestaat er behoefte aan meer informatie, bij voorbeeld over een specifieke melding of de meldingen uit een bepaald gebied.

Wij nemen dan per e-mail contact op met de melder(s) met de vraag of hun contactgegevens mogen worden gedeeld met de vragende partij. De melder kan dan zelf aangeven of hij of zij dat wil. Zoniet, geen probleem, even goede vrienden. Iedere melder kan er zeker van zijn dat zijn of haar gegevens niet ongevraagd bij derden terechtkomen. Dat is onze belofte.

Deze site is een gezamenlijk initiatief van:

Ook ondersteunen?
Neem dan contact met ons op!