Wat kunt u zelf doen tegen vliegherrie?

Het is goed dat u als bezoeker uw meldingen van vliegtuigoverlast meldt op deze site. Deze meldingen zijn waardevol bij het bepalen van de ernst van de overlast en de omvang ervan. Maar u kunt meer doen om de overlast aan de kaak te stellen. Een aantal tips van bezoekers van deze site.

  • Dien elke dag bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) één periodeklacht in die vanaf het eerste tot en met het laatste vliegtuig van die dag loopt dat u gehinderd heeft.
  • Word lid of sympathisant van een plaatselijke bewonersvereniging die tegen vliegtuiglawaai strijdt. Hoe meer leden, des te meer gezag zo'n bewonersvereniging krijgt en wellicht kunnen zij ook vragen over het vliegverkeer beantwoorden.
  • Laat lokale politici en uw gemeente via e-mail weten dat u veel vlieghinder ondervindt. Zo'n 56 gemeenten hebben een vertegenwoordiger in het Schiphol-overleg, meestal een wethouder die over de leefomgeving gaat. Als er genoeg klachten binnen komen, zal het onderwerp hoger op de agenda komen te staan. Lokale politici kunnen hun invloed in Den Haag aanwenden.
  • Stuur Tweede Kamerleden van uw eigen politieke voorkeur e-mails om de aandacht te vestigen op de door u ervaren vliegtuigoverlast. In Den Haag wordt besloten over de vliegoverlast die u ondervindt.

Ook tips?
Gebruik ons contactformulier om extra tips te laten opnemen in deze lijst!