100.000e melding op vliegherrie.nl

Zojuist is op de website vliegherrie.nl de 100.000e melding binnengekomen van vliegtuigoverlast. Deze trieste mijlpaal is bereikt in precies 42 weken tijd.

In juli vorig jaar ging de website live. Het liep meteen storm. Mensen in de omgeving van vliegvelden melden in hun eigen woorden wat de overlast door het vliegverkeer met hen doet.

Op de site vindt de lezer talloze schrijnende verhalen van gedupeerden. Mensen die letterlijk onderdoorgaan aan de overlast, mensen die ziek worden en niet meer kunnen slapen.

De site is inmiddels officieel erkend als alternatief voor het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De Inspectie Leefomgeving & Transport neemt de meldingen op in de jaarlijkse rapportage 'De staat van Schiphol'.

Veel mensen kiezen voor vliegherrie.nl omdat ze de site van BAS - een joint-venture van Schiphol en de Luchtverkeersleiding - niet vertrouwen. Die site kwam meermaals in het nieuws toen bleek dat de beveiliging niet op orde was waardoor privégegevens van melders op straat kwamen te liggen. Ook bleken er duizenden meldingen verdwenen te zijn.

Vliegherrie.nl wordt steeds vaker geraadpleegd door wetenschappers die het fenomeen vliegoverlast willen bestuderen. Ook journalisten en politici weten de site te vinden voor meer informatie over specifieke meldingen of over het algemene beeld.

Het concept van de site heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van bewonersorganisaties in andere delen van de wereld. Onder meer wordt de ontwikkeling ondersteund van vergelijkbare initiatieven in Duitsland, Frankrijk en Australië.

Zie voor een overzicht van recente meldingen die voor veel bezoekers van de site herkenbaar zijn https://vliegherrie.nl/meeste-duimen