Nieuwsoverzicht

Stichting RBV heeft veel geld nodig voor mensenrechtenzaak vliegverkeer

Al sinds 2020 werkt stichting RBV aan een rechtszaak waarin van de Staat wordt geëist dat zij mensenrechten respecteert en een einde maakt aan de aantasting van de gezondheid door het overmatige vliegverkeer in ons land. Vanaf begin maart gaat de zaak van start.

Ja, ik steun de stichting RBV >

De voorbereidingen van de zaak en het opstellen van de meer dan 200 pagina’s tellende dagvaarding kostten tot op heden meer dan 150.000 euro, vooral geld dat is uitgegeven aan gespecialiseerde advocaten.

Handhavingsverzoek tegen groot onderhoud Schiphol

Eerder vandaag diende MOB een handhavingsverzoek in tegen het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Nu de Raad van State de bouwvrijstelling heeft geschrapt uit de stikstofwet, dient Schiphol eerst een natuurvergunning aan te vragen.

Het verzoek volgt op eenzelfde vraag van vorige week, waarin MOB aan het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV) vroeg de verbouwing van de Eerste en Tweede Kamer stil te leggen vanwege het ontbreken van de stikstofvergunning.

Afvalzorgen in Zaanstad als gevolg van Schiphol-gifgrond

Komende dinsdag organiseert de gemeente Zaanstad een bijeenkomst voor bezorgde bewoners over afvaldump Nauerna bij Assendelft. Daar ligt onder meer met ‘forever chemical’ PFOS verontreinigde grond, afkomstig van Schiphol. Een voorbereiding op de informatieavond.

Omwonenden liggen al jaren in de clinch met de vennootschap Afvalzorg, de eigenaar en beheerder van locatie Nauerna. Het bedrijf hecht echter grote waarde aan deze locatie: de nabijheid van Schiphol maakt het mogelijk daar zwaarvervuilde grond te storten en te verwerken.

Stikstofvergunning Schiphol weer verder uit zicht, wanneer start het handhaven?

Het ziet ernaar uit dat de Raad van State volgende week een streep zet door de verzonnen afkapgrens van 25 kilometer voor het berekenen van stikstofdepositie. Daarmee verdwijnt het zicht op een natuurvergunning voor Schiphol. Wanneer start de minister met handhaven?

De aanvraag van een natuurvergunning door Schiphol leunt zwaar op deze afkapgrens. Dat is in feite een dubbele afkap, want ook alle stikstof die vliegtuigen boven de 900 meter vlieghoogte uitstoten, wordt gemakshalve niet meegeteld.

Opkopen boerenbedrijven voor Schiphol wel degelijk op de agenda, zelfs bij Rutte

Hoewel minister Christianne van der Wal gisteren de Tweede Kamer voorhield dat de Rijksoverheid geen stikstofruimte voor Schiphol opkoopt, blijkt uit openbaar gemaakte stukken dat zo’n scenario wel degelijk op de agenda staat. Zelfs minister-president Rutte bemoeit zich ermee.

Dit valt onder meer op te maken uit een e-mail van 22 november vorig jaar van het ministerie van Infrastructuur (I&W) aan de collega’s bij Economische Zaken (EZ).

Pagina's