Nieuwsoverzicht

Ook Limburgers in geweer tegen renovatie startbaan

Vanaf begin mei wil vliegveld Beek bij Maastricht de startbaan grondig renoveren. Maar evenmin als voor het onderhoud op Schiphol is daar een natuurvergunning aangevraagd voor het project, terwijl er wel sprake is van uitstoot van extra stikstofoxiden. Dat mag niet volgens de wet.

En dus diende de Alliantie PleinAIR Maastricht een handhavingsverzoek in bij het verantwoordelijke ministerie van Landbouw.

Geluidsgeweld blijft ondanks tijdelijke krimp Schiphol

Minister Harbers erkent sinds kort volmondig dat vliegtuigen te veel lawaai maken en dat Schiphol moet krimpen, anders dreigt hij rechtszaken te verliezen en is hij nog verder van huis.

Tegelijkertijd probeert de minister mensen keer op keer in slaap te sussen dat het eigenlijk allemaal wel meevalt met dat vliegtuiggeluid en dat als je toch overlast ervaart, die binnenkort een stuk minder zal zijn.

Ten eerste valt het niet mee en ten tweede zal de overlast niet snel verminderen, zo blijkt uit de nieuwste video ‘Geluidsgeweld’ van Platform Vliegoverlast Amsterdam.

Minister liegt in Tweede Kamer over kankerverwekkende emissies vliegverkeer

Alle bedrijven in Nederland zijn verplicht de uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk terug te brengen. Behalve Schiphol. Want het vliegveld valt onder wetgeving die niets zegt over de gevaarlijke uitstoot.

Minister Mark Harbers heeft meermaals in de Tweede Kamer beweert dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer van en naar Schiphol wordt geregeld in de Wet luchtvaart. Maar die wet zegt helemaal niets over die uitstoot, zoals wij eerder al meldden.

Grote vraagtekens bij eigen PFAS-installatie Schiphol

Eind vorig jaar meldde minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur) aan de Tweede Kamer dat Schiphol een eigen reinigingsinstallatie bouwt voor de bergen PFAS-gifgrond op het vliegveld. Dat is opmerkelijk, want de techniek om PFAS te reinigen is nauwelijks uit de laboratoriumfase.

Dit blijkt uit de recente ‘Literatuurstudie verbranding PFAS‘ in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) naar aanleiding van het PFAS-schandaal in België.

Flevoland en Schiphol hinten op illegale prijsafspraken stikstofruimte

Achter de schermen overlegt de Provincie Flevoland met de Schiphol Groep over het maken van illegale prijsafspraken voor het aankopen van stikstofruimte voor Lelystad Airport.

Dit blijkt uit documenten die zijn verkregen naar aanleiding van een beroep op de Wet open overheid. De Provincie Flevoland gaf 1140 pagina’s vrij, waaronder de pikante mailwisseling met de Schiphol Groep.

Ministerie gedoogt jarenlang levensgevaarlijke situatie op vliegveld Bonaire

In december jongstleden kondigde minister Mark Harbers met veel tamtam aan te gaan investeren in een upgrade van het vliegveld op het Caribische eiland Bonaire. Achter dit hoera-verhaal gaan jarenlange overschrijdingen schuil van de milieu- en veiligheidsregels.

Dit blijkt uit recent vrijgegeven documenten over de veiligheidssituatie op dat vliegveld.

De opslag van kerosine voldoet niet aan de voorschriften en regelmatig treden levensgevaarlijke situaties op. Ook wordt het afvalwater uit KLM-vliegtuigen rechtstreeks gedumpt in het oudste maritieme natuurpark ter wereld.

Jaaroverzicht SchipholWatch 2022 en vooruitblik op 2023

De onvergunde stikstofuitstoot door de luchtvaart was het afgelopen jaar een hot topic op SchipholWatch. Artikelen over die uitstoot en de rechtsongelijkheid tussen de vliegindustrie en de boeren bereikten honderdduizenden lezers.

De top 10 van 2002:

TU Delft: ’70 procent stikstofdepositie luchtvaart niet meegeteld’

Ministerie eist stikstofruimte van boeren op voor Schiphol

Lichtpuntje voor de boeren: landkaart geeft vals beeld stikstofreducties

Wob-verzoek bevestigt: Polderbaan illegaal, Schiphol sjoemelt met stikstof

Minister weigert handhaving stikstofuitstoot tijdens onderhoud Zwanenburgbaan

Hoewel het onderhoud aan de Zwanenburgbaan zorgt voor extra stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden wil de minister Schiphol niet houden aan de Wet natuurbescherming. Dit gaat lijnrecht in tegen recente uitspraken van rechters.

De minister is van mening dat het groot onderhoud valt onder de reguliere activiteiten van het vliegveld en dat daarom geen aparte natuurvergunning nodig is. Dat is een opmerkelijke stellingname, omdat Schiphol helemaal geen vergunning heeft voor de reguliere activiteiten.

Pagina's