Nieuwsoverzicht

Provincie wil op formele gronden af van bezwaar SchipholWatch

Gisteren vond de hoorzitting plaats in het bezwaar dat SchipholWatch indiende tegen een bodembeschikking die Schiphol kreeg voor het onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Het is wrang te moeten constateren dat de provincie en de Omgevingsdienst zich richten tegen de burger in plaats van tegen de grote vervuiler.

De provincie Noord-Holland zette tijdens de zitting zwaar in op de ontvankelijkheid van SchipholWatch. Volgens de jurist van de provincie heeft de stichting geen belang bij handhaving van de milieuwetten en hoeft men zich daarom niets aan te trekken van het ingediende bezwaar.

Eerste advies MRS: geluidsgrenzen niet oprekken

Minister Mark Harbers moet niet de geluidsgrenzen van Schiphol nog verder gaan oprekken als onderdeel van zijn krimpstrategie. Daarmee schiet hij zijn doel voorbij: minder herrie voor omwonenden.

Dit stelt de Maatschappelijke Raad Schiphol nog voordat deze goed en wel is opgericht. “Als de minister de geluidshinder voor omwonenden echt wil terugdringen, moet hij maatregelen treffen die daadwerkelijk bijdragen aan hinderbeperking”, aldus voorzitter Eddy van Hijum.

Bewoners vernietigend over aanvraag vergunning RTHA: ‘misleidend en onjuist’

Rotterdam Airport (RTHA) heeft de eerste stap gezet in de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit – de vergunning die nodig is om een vliegveld te mogen exploiteren en al jarenlang ontbreekt in Rotterdam. De aanvraag is op onregelmatige wijze totstandgekomen en zit vol met fouten.

De vereniging BTV-Rotterdam schrijft dit in een zienswijze op de ‘concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) aan het ministerie van Infrastructuur (I&W). Zo’n NRD is een eerste stap in de aanvraag van de nieuwe vergunning.

SchipholWatch zoekt extra vrijwilligers in strijd voor betere leefomgeving

SchipholWatch strijdt voor de belangen van omwonenden van vliegvelden, voor een betere leefomgeving. Om de groei van onze activiteiten te ondersteunen zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team.

Als we iets geleerd hebben in de afgelopen jaren, is dat het dossier luchtvaart omvangrijk is en vele aspecten kent. Geluidsoverlast, bodemverontreiniging, luchtvervuiling, schade aan de gezondheid van medewerkers en omwonenden, economie – al deze aspecten grijpen we graag aan om de luchtvaartsector te dwingen tot krimp.

Rechtszaak KLM tegen krimp is dreun in het gezicht van omwonenden

KLM stapt naar de rechter in een poging om de afgesproken krimp van Schiphol tegen te houden. De move is een dreun in het gezicht van omwonenden en een slag voor klimaat en milieu.

In een persbericht dat aan elkaar hangt van hele en halve onwaarheden, suggereert de vliegfirma uit Amstelveen dat Nederland niet meer goed met de wereld verbonden kan blijven met de maximaal 460.000 vliegbewegingen die vanaf eind dit jaar ingaan.

Brandweer spoot PFAS-resten over velden, gebouwen en landingsbanen

De brandweer van Schiphol blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in de grootschalige vervuiling met nauwelijks afbreekbare en veelal zeer giftige PFAS-verbindingen op en rond het vliegveld.

Dit blijkt uit een interview met de luchthavenbrandweer dat is opgenomen in een bodemonderzoek door ingenieursbureau Terrascan uit januari 2020 in opdracht van Schiphol. Het onderzoek vonden we terug in de archieven van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dat is de dienst die Schiphol controleert op de omgang met bodem en grondwater.

Pagina's