Nieuwsoverzicht

Uithoorn krijgt geen geluidsisolatie: ‘vliegherrie niet erg genoeg’

Jarenlang streed stichting PUSH voor geluidsisolatie van woningen in Uithoorn. Deze week kreeg de club het deksel op de neus: de vliegherrie is in deze gemeente niet erg genoeg, zo oordeelt het luchtvaartminnende Ministerie van Infrastructuur.

Dit meldde de regionale omroep NH Nieuws op zijn website. De bewoners van Uithoorn krijgen vooralsnog geen gratis geluidsisolatie.

Groot lijsttrekkersdebat over vliegherrie in Oegstgeest

In aanloop naar de provinciale verkiezingen organiseert belangenorganisatie OZV op woensdag 15 februari een groot debat waarin kandidaat-Statenleden van ten minste twaalf partijen hun visie geven op de aanpak van de overlast en vervuiling door het vliegverkeer.

Voorafgaand aan het debat geeft Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart een korte presentatie over de krimp van Schiphol om te komen tot een voor ons land relevante omvang. Buurma toont met goed onderbouwde argumenten aan dat Schiphol kan krimpen zonder al te grote negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie.

Inspectie: Schiphol lapt gezondheid werknemers nog steeds aan de laars

Omdat Schiphol over veel te weinig aansluitingen beschikt, gebruiken vliegtuigen te vaak een hulpmotor om stroom op te wekken wanneer ze aan de gate geparkeerd staan. Die hulpmotoren stoten kankerverwekkende stoffen uit en dat schaadt de gezondheid van platformmedewerkers.

Dit meldt de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) ruim een jaar na de uitzending van het tv-programma Zembla over de ziekmakende arbeidsomstandigheden op Schiphol.

Minister weigert opnieuw Schiphol aan de wet te houden

Ondanks het ontbreken van een natuurvergunning en ondanks de stikstofuitstoot die gepaard gaat met het jaarlijks verbranden van 5 miljard liter kerosine, blijft minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) weigeren het vliegveld aan de wet te houden.

Dit wordt duidelijk uit haar beslissing op een bezwaar dat Mobilisation for the Environment indiende en waarin werd gevraagd om maatregelen te nemen tegen Schiphol. Ook Rotterdam en Eindhoven Airport hoeven zich vooralsnog niet aan de wet te houden.

Een radicaal nieuwe bestuurscultuur, behalve voor Schiphol

Premier Mark Rutte beloofde een radicaal nieuwe bestuurscultuur. Meer openheid, meer debat, meer oog voor de burger. Nu, zo’n twee jaar na de val van zijn vorige kabinet, blijkt het in het dossier luchtvaart vooral meer van hetzelfde. Het schiphollen gaat gewoon door.

Dat bleek eerder deze week toen minister Mark Harbers (Infrastructuur, VVD) stukken naar de Tweede Kamer stuurde over de volgende verruiming van de geluidsnormen voor Schiphol. Grote delen van de informatie waren zwartgelakt.

‘Aanvraag luchthavenbesluit RTHA druist in tegen Luchtvaartnota’

In een brief aan vliegveld Rotterdam Airport (RTHA) stelt minister Mark Harbers (I&W) foute criteria vast voor het aan te vragen luchthavenbesluit. Deze staan haaks op wat is vastgelegd in de Luchtvaartnota.

Dit meldt omwonendenvereniging BTV-Rotterdam. Als gevolg van de opgewarmde groeiplannen van RTHA zag de vereniging het aantal leden in de afgelopen maanden met honderden groeien.

Vijftien jaar lang 100.000 vluchten teveel gedoogd op Schiphol

Een rekenfout van adviesbureau To70 toont aan dat op Schiphol sinds 2008 ieder jaar maar liefst 100.000 vluchten teveel zijn gedoogd onder het mom van ‘anticiperend handhaven’. De rekenfout zorgt er nu voor dat minister Harbers van Infrastructuur met een nieuwe truc op de proppen moet komen.

Schiphol opereert in theorie nog steeds onder het stokoude Luchthavenverkeersbesluit (LVB) uit 2008. Onderdeel daarvan is het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) dat minstens zoveel bescherming tegen overlast en vervuiling zou moeten bieden als het voorgaande stelsel.

Verfoeide luchtvaartparticipatie als toonbeeld aan Kamer gepresenteerd

De verfoeide participatietrajecten in de luchtvaart werden vorige week in een schriftelijk overleg met de Kamer door minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) voorgeschoteld als lichtend voorbeeld voor het betrekken van burgers bij de beleidsvorming. Een gotspe.

Op vragen van nota bene de VVD over het bevorderen van de menselijke maat in wet- en regelgeving haalt de minister aan dat burgers “een formele zienswijze kunnen indienen op projecten van het ministerie van Infrastructuur (I&W), zoals de luchtvaart”.

Losse verkoop fosfaatrechten zorgt mogelijk voor hogere stikstofdepositie

Eerder deze week kregen we de tip van een veehouder dat boeren die hun bedrijf of alleen de stikstofrechten aan Schiphol hadden verkocht, hun fosfaatrechten aan andere boeren kunnen verkopen. De kans is groot dat zo de stikstofuitstoot groeit in plaats van afneemt.

Om dieren te houden hebben boeren stikstof- en fosfaatrechten nodig. Met de eerstgenoemde hebben zij het recht om een bepaalde hoeveelheid stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden te veroorzaken, terwijl de fosfaatrechten het recht geven om een bepaalde hoeveelheid mest te produceren.

Pagina's