Nieuwsoverzicht

Verfoeide luchtvaartparticipatie als toonbeeld aan Kamer gepresenteerd

De verfoeide participatietrajecten in de luchtvaart werden vorige week in een schriftelijk overleg met de Kamer door minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) voorgeschoteld als lichtend voorbeeld voor het betrekken van burgers bij de beleidsvorming. Een gotspe.

Op vragen van nota bene de VVD over het bevorderen van de menselijke maat in wet- en regelgeving haalt de minister aan dat burgers “een formele zienswijze kunnen indienen op projecten van het ministerie van Infrastructuur (I&W), zoals de luchtvaart”.

Losse verkoop fosfaatrechten zorgt mogelijk voor hogere stikstofdepositie

Eerder deze week kregen we de tip van een veehouder dat boeren die hun bedrijf of alleen de stikstofrechten aan Schiphol hadden verkocht, hun fosfaatrechten aan andere boeren kunnen verkopen. De kans is groot dat zo de stikstofuitstoot groeit in plaats van afneemt.

Om dieren te houden hebben boeren stikstof- en fosfaatrechten nodig. Met de eerstgenoemde hebben zij het recht om een bepaalde hoeveelheid stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden te veroorzaken, terwijl de fosfaatrechten het recht geven om een bepaalde hoeveelheid mest te produceren.

Verhit debat Tweede Kamer over vele problemen Schiphol en uitblijven actie

De parallellen tussen de dossiers luchtvaart, Groningen en toeslagenouders zijn frappant. De regering lijkt niet bij machte tijdig actie te ondernemen tegen de vele wantoestanden op het vliegveld. In de Tweede Kamer ontstaat langzamerhand de consensus dat het zo niet langer kan.

Of het nu gaat om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen, de voortdurende geluidsovertredingen, de personeelsproblemen, het niet nakomen van afspraken, de stikstofproblematiek – op geen enkel punt treedt het kabinet daadkrachtig op en etteren de problemen door.

Overmatige herrie en vervuiling door goedkope omvliegers KLM

Het hubmodel dat voor en door KLM in stand wordt gehouden, zorgt voor veel meer vluchten per inwoner dan in andere Europese landen. Dat model, waarbij KLM buitenlandse reizigers verleidt met ultralage tarieven een overstap te maken op Schiphol, zorgt daarmee voor overmatige overlast en vervuiling.

Dit is een belangrijke conclusie uit een nieuw onderzoek van het gezaghebbende adviesbureau CE Delft.

Krimp Schiphol blijkt nauwelijks effect op de economie te hebben

Krimp van vliegveld Schiphol blijkt een verwaarloosbaar effect te hebben op de Nederlandse economie. Voor de werkgelegenheid zijn al helemaal geen negatieve gevolgen te verwachten.

Dit blijkt uit een studie van accountantskantoor PWC in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur.

Deze uitkomsten zijn hoopgevend, temeer omdat in de berekeningen een belangrijk deel van de positieve effecten niet zijn meegenomen. Zo zijn de opbrengsten van minder vliegherrie niet gekwantificeerd, bij gebrek aan een wetenschappelijk verantwoorde methode, aldus de onderzoekers.

College Haarlemmermeer blijft actief wegkijken van PFAS-gif op Schiphol

Talrijke bodemrapporten geven aan dat er sprake is van ernstige PFAS-vervuiling rond de Zwanenburgbaan op Schiphol. Het college van Haarlemmermeer erkent dit, maar stelt dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu. Die conclusie is nogal voorbarig.

Naar aanleiding van een eerdere publicatie op deze site stelde GroenLinks Haarlemmermeer vragen over de grootschalige vervuiling. De antwoorden van burgemeester en wethouders wekken – netjes gezegd – enige verbazing op.

‘Je gaat met een baan op Schiphol vele jaren eerder dood’

“Je gaat met een baan op Schiphol vele jaren eerder dood”, zo sprak FNV-leider Joost van Doesburg op 14 mei 2022 tijdens een grote demonstratie van bezorgde burgers op Schiphol. Vandaag werd bekend dat Van Doesburg de nieuwe baas wordt van de vrachtafdeling van het vieze vliegveld.

Het is netjes gezegd een opmerkelijke uitspraak van de man die jarenlang streed voor gezonde arbeidsomstandigheden voor met name de platformmedewerkers van Schiphol. Vanuit die rol sprak hij geregeld in de media en in het openbaar grote zorgen uit over de ongezonde werksituatie op Schiphol.

‘Geluidsberekeningen Schiphol leunen te zwaar op ICAO-gegevens’

Het berekenen van de geluidscontouren rond Schiphol leunt te zwaar op te beperkte gegevens in een database van VN-agentschap ICAO. Bovendien bestaat er geen erkende methode om de berekeningen te vergelijken met metingen.

Dit meldt de UK Civil Aviation Authority (UKCAA) in een rapport van oktober 2018 dat werd opgesteld op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur. Het rapport dook onlangs op bij een zoektocht naar computermodellen die worden gebruikt bij het berekenen van vliegherrie.

Pagina's