Meeste duimen

Dit overzicht bevat meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
23-01-23 12:30 2252 Voorschoten Geluid Kijk op een WILLEKEURIG MOMENT VAN DE DAG op de flight radar en zie. Hoe bewoners in een grote straal rondom Schiphol (en ook RTHA) schaamteloos worden gebombardeerd met geluidsoverlast van EINDELOZE REEKSEN VAN LANDENDE EN OPSTIJGENDE VLIEGTUIGEN. GELUIDSTERREUR VAN DE BOVENSTE PLANK DE HELE DAG DOOR. En hoe zit het met DIE SCHADELIJKE UITSTOOT!!???? Wat is dit voor een KRANKZINNIG LAND ? Waar de OVERHEID WILLENS EN WETENS MEDEPLICHTIG IS AAN HET GESJOEMEL VAN DE VLIEGINDUSTRIE EN HAAR LOBBY. Waar vergunningen ontbreken, rapporten verdwijnen, en zaken vooruitgeschoven worden. Waar we duizend en één regels hebben om zelfs het kleinste vogeltje of mosje te beschermen, maar waar ondertussen HONDERDDUIZENDEN BEWONERS ONDER EEN DEKEN VAN GELUIDSTERREUR EN GIFTIGE STOFFEN MOETEN LEVEN??? Wat is dit voor idioot land!? 23-01-2023 12:40
21-01-23 19:06 1181 Amstelveen Geluid Wanneer we BAS moeten geloven hebben we hier vandaag onder de Buitenveldertbaan 40 minuten rust tussen 20.00 en 20.40. Verder de gehele dag herrie boven ons hoofd vanaf 7.00 uur en zelfs nog een paar midden in de nacht. En dit al meer dan 2 weken. Hoe we dit gaan volhouden t/m juni? We overwegen te emigreren, wat een [email protected] land is dit waar POLITICI de inwoners nergens tegen beschermen. De burger moet een rechtszaak beginnen om gelijk te krijgen……en dan nog gaat de STAAT in beroep. Als burger moet we overal aan voldoen en vooral die blauwe enveloppen betalen. Wij zijn er zo klaar mee! 21-01-2023 19:12
21-01-23 18:53 1183 Amstelveen Geluid Er komt nu , tussen alle andere vliegtuigen door,een enorm vrachtvliegtuig laag over , silky way 747, met enorme herrie! NaarBaku. Er worden,na de hele dag al opstijgende vliegtuigen over onze hoofden heen gehad te hebben, vanaf de Buitenveldertbaan, nog steeds vliegtuigen over ons heen gejaagd, het is niet te harden, Kleine kinderen die ervan schrikken en schichtig worden, ouders enorm geïrriteerd omdat er geen normaal gesprek te voeren valt! Als we gevangenen aan dit soort geluidsterreur blootstellen, heet het officieel marteling, bij Schiphol heet het business as usual! Liefst nog meer. Ooit was het leuk om te wonen in Amstelveen, nu is het er om gek van te worden. 21-01-2023 19:01
20-01-23 05:34 1561 Krommenie Milieu Schiphol zou het vorig jaar echt heus waar niet doen 🤥 maar heeft zo valt te lezen in div. media inmiddels voldoende boerenfamilie bedrijven de nek [email protected]@id. Met name mogelijk gemaakt annex geen strobreedte in de weg gelegd door het in ondoorzichtige uitstoot nevelen gehulde Haags- Brusselse stikstofbeleid. De luchthaven heeft naar eigen zeggen inmiddels al heel wat bedrijven voor een prikkie opgekocht, gewoon omdat de boeren hun staldeuren vanwege bovengenoemd beleid moeten gaan sluiten, of om dreigend faillissement af te wenden, heeft men inmiddels zelf de stekker al uit de melkmachine of het bedrijf getrokken. We konden er op wachten, aan keukentafels op boerderijen voltrekken zich de stille wanhoops ramp stap voor stap. De dreigende bedrijfs faillissement ontbindingsgeuren hingen waarschijnlijk nog vers of al een tijdje boven deze bedrijven en zo ook de daardoor aangetrokken Luchtvaart Gieren die daar vermoedelijk ook al een tijdje boven rond cirkelden. Of misschien wel gelijk een roedel hongerig beluste Luchtvaart wolven, gefocust op de prooi, niets of niemand ontziend de zwakke dieren uit kudde pikt en blijft achtervolgen tot deze dusdanig verzwakt zijn en uiteindelijk toegeslagen wordt. Het lijkt mij dan geen verassing als er op geselecteerde tijdstippen, laten wij zeggen met name in aanloop naar stikstofwetgeving waarin beleidsmatig aankondiging gedaan werden, men dan zorgvuldig de volgende strategisch stap zette, en de boer op ging, bedrijven langs om de huidige en aankomende familiegeneratie, boeren uit hun dreigende of reeds reële, tot de dood hun scheidde van het levenslange schuldsaneringtraject of verder afglijden in nooit meer af te lossen investeringen, dan wel uit hun financiële lijden te gaan verlossen.. Boerenbedrijf is ter ziele, biologisch of niet, weggepest, afgeknepen met lijvige rapporten en piskijkende metingen, geen toekomst voor hen. Echter wel een mega sky is the limit perspectief voor de grootste uitstoter-aanstichter- veroorzaker ‘Schiphol’ die deze noodlijdende mensen de laatste tijd een zgn helpende hand toesteekt door ze uit te kopen. Het moge duidelijk zijn dat dit de wrange vruchten zijn van hoog tot laag instemmend, wegkijkend beleid gelijk, Gods water over Gods Akker met files bulderende vliegtuigen daarboven. Generaties boeren gingen door het vuur voor hun bedrijven, loodste het door oorlogen, natuurrampen, ziektes en plagen, zodat er brood op tafel kwam, en in slechte tijden soms geen of een schrale boterham verdiend kon worden. Duizenden trotse vakmensen, generaties boeren families, die voor onze voorouders, u, mij en onze (klein)kinderen veelal met veel liefde, zorgvuldigheid en respect voor mens, dier en natuur te eten produceerden. De geschiedenisboekjes zullen het vermelden: 2023 Het jaar waarin Boer, land & tuinbouw ten val gebracht werden, uit en overgeleverd aan de luchtvaart. En al hingen in het hele land de vlaggen ondersteboven, boerenopstanden, verkeersinfarcten op de wegen, boeren met tractoren naar Den Haag, dit alles ten spijt, mbt het in brede zin aandeelhoudende bestuurlijke en beleid hoefde men daarin dan ook niets meer te verwachten. Al met al komt het in dat hele bedenkelijke luchtvaart stikstof proces er onder de streep op neer, dat het ondertussen een dusdanig bedenkelijk geheel is waar opperbestuurder Pontius Pilatus met z’n handen wassend in onschuld 💧🫲 hier postuum nog wel even een puntje of wat aan zou hebben kunnen zuigen .. En gister was het dan zover, de aankondiging in de media dat Schiphol inmiddels dusdanig veel boeren uitgekocht heeft om zich zo, de nodige emissierechten toe-eigenen en daar dan.. en voor de duidelijkheid nee, u moet vooral níet denken, geheel niks slinks greenwashend hoor of zo, maar Schiphol dus daarmee nu een milieuvergunning wil gaan ritselen.. Stoelen van verbazing om vanaf te kunnen vallen zijn er niet meer, daar heeft Schiphol strategisch de poten allang onder vandaan gezaagd 🪑🪚 Het komt er op neer dat verreweg het grootste kwalijk vervuilende en uitstotende bedrijf van Nederland, het door eigen toedoen op smerig vervuilde hoogte ‘Luchthaven Schiphol’ nu óók nog een ‘Milieuvergunning’ Wil. Dit om geheel legaal en ongehinderd uit te blijven stoten, verder uit te breiden, nóg meer overlast te kunnen veroorzaken en daar kennelijk geheel legaal weg te willen komen. Met lobbyende mooie praatjes over op termijn, ooit misschien wel elektrisch te willen gaan vliegen gaat Den Haag vast wel overstag en de nodige miljarden aan groene subsidies toe. Bij deze en names vele burgers een vriendelijk doch dringend verzoek Den Haag, maar stop aub met de bespottelijke Klimaat & Milieu poppenkast, de niet aandeelhoudende mensen kunnen er nl nu al geen touw meer, laat staan een zonpaneel, warmtepomp of elektrisch voertuig snoer, al dan niet met stekker, meer aan vastknopen. 20-01-2023 05:49
18-01-23 03:26 1561 Krommenie Anders Idd Nederhorst den Berg 17-01-23 21:23, We zullen het er maar op houden dat wij longkanker waarschijnlijk net zo moeten gaan duiden als bv de explosieve torenhoge waarden inzake Covid cijfers en het schrikbarende aantal virusdeeltjes in Schiphols rioolwater. Ja iedereen moest destijds in strikte lockdown om het virus te beteugelen en thuisblijven, niet ‘essentiële’ bedrijven moesten de deuren gesloten houden. Maar dat gold natuurlijk niet voor de ondertussen tot heilig verheven luchthaven. Want tijdens rondrazende pandemie, yep louter en alleen daar op Schiphol zouden de besmetting risico’s echter te verwaarlozen zijn. We lazen het met lede ogen, massaal opgehokt in lockdown thuis .. want de zogenaamde hepa-luchtfilters in vliegtuigen zouden immers afdoende bescherming bieden tegen verspreiding van het virus aldus Schiphol. Nu blijkt achteraf dat de bedrijfsarts van KLM al in een vroeg stadium betrokken werd bij het Outbreak Management Team (OMT) dat over covid-maatregelen adviseerde aan het kabinet. We verbazen ons maar nergens meer over beste Nederhorst, qua Schiphol ea luchthavens in Nederland. En wat betreft de recente gepubliceerde zgn Kankeratlas, dat is een kaart van Nederland waarop per regio en per soort kanker of het aantal kankerdiagnoses aangegeven wordt. Maar de veilige lichtkleurige plekken in regio rondom Schiphol zijn op z’n zachts gezegd nogal tamelijk verontrustend, het spreekt .. schreeuwt echter boekdelen. De platform medewerkers op Schiphol zelf weten daar in ieder geval alles van. Schiphol en KLM zijn nl vijftien jaar geleden, notabene door hun eigen arbodiensten op de hoogte gebracht van de gezondheidsrisico's voor het platformpersoneel. Deze medewerkers zouden nl een verhoogde kans hebben op hartproblemen en longkanker door de kwalijk ongezonde uitstoot van vliegtuigen en dieselvoertuigen. Zo bleek echter uit vertrouwelijke rapporten welke door onderzoeksprogramma Zembla in de media en openbaarheid gebracht werden. Medewerkers Schiphol hun kanker wordt waarschijnlijk onder de postcode thuis gecategoriseerd, niet de postcode van de kanker veroorzakende werkplek en werkgever luchthaven Schiphol. Nee kanker en andere nare ziektes van Schiphol krijg je immers maar gewoon thuis zodat de Haarlemmermeer in ieder geval op papier gevrijwaard blijft van ongemakkelijke nare ziektecijfers. Maar hoeveel honderduizenden burgers en hun (klein)kids wonen, werken, kortom leven daarnaast wel niet rondom de luchthaven en onder de vele zwaarvervuilende Schiphol vluchtroutes? Dus wie weet beste Nederhorst den Berg,.. misschien is ‘een zekere’ bedrijfsarts toevallig ook wel aan tafel aangeschoven bij kanker monitorende instituten. Echt verbazingwekkend is dat echter niet, want gezien bovengenoemde is niets in de Nederlandse bestuursculturen, zeker betreffende luchthavens ons meer vreemd. En wordt alles onder druk niet immers wonderlijk vloeibaar, wellicht ook beruchte *kuchjes* cijfers en simpelweg omdat sommige belangen nu eenmaal zwaarder wegen en daarom eenvoudigweg tot onbelangrijke relatieve begrippen gedegradeerd kunnen worden. Cijfers zijn een ding Nederhorst, hier spreekt, schrijft een nabestaande van mensen die na een korte of lange lijdensweg uiteindelijk gestikt zijn in hun long en luchtweg tumoren of kozen voor een pijnloze dood. Maar ook ikzelf, nooit roker ontspring inmiddels de dans niet qua steeds benauwdere luchtwegklachten, ontstaan toen ik hier in de regio kwam wonen en inmiddels mega slopend zijn vooral als Schiphol dag & nacht hier over en langs scheurt, ik vrees daarom de beruchte windrichtingen die gepaard gaan met honderden vliegtuigen per dag. De luchthaven leugentjes om nationaal financiële of aandeelhoudende bestwil zijn ondertussen verstikkend, letterlijk .. een van de zoveelste kwalijke hoofdstukken uit het Grote Blauwe Nationale Luchtvaart Sprookjesboek en gezien bovenstaande helaas allemaal zonder happy end. 18-01-2023 04:38
15-01-23 12:44 1851 Heiloo Veiligheid Doorstart van groot vliegtuig van Emirates uit Dubai. Tweede poging, weer over de Bijlmer. Je vraagt je af of dergelijke grote viermotorige vliegtuigen nog wel moeten worden toegelaten. Sommige landen staan dat al niet meer toe. Bv Israël ! De tweede poging ook niet gelukt. Hoe zit het met de veiligheid ? Hij lijkt nu naar een ander vliegveld te gaan. 15-01-2023 12:45
15-01-23 05:27 1561 Krommenie Geluid Beste Allemaal in Regio die momenteel extra door Schiphol geteisterd worden met zware overlast. Werd een half uur geleden uit mezelf wakker, nee niet omdat vliegtuigen mij uit de slaap rukte maar omdat het dagvluchtenprogramma ons iedere ochtend om en nabij dit afgrijselijk vroege tijdstip steevast hier elke dag weer uit de slaap en bed schudt, buldert en dreunt. U ervaart tijdens het onderhoud aan de Zwanenburg nu heel even waar wij, ‘Wanhopigen onder de preferente Polder en Kaagbanen (plus de Zwanenburgbaan er ook nog eens bij hierboven! ) maar ‘gewoon’ mee moeten zien te dealen. Dealen dus, iets dat dusdanig tegennatuurlijk is en daarom gewoonweg niet gaat, hoe graag je ook wil of keer op keer probeert, negeert de uitputtende zware overlast gelijk een ‘roepende in de vliegherrie woestijn’ als klacht registreert of kenbaar maakt.. Het feit ligt er, persoonlijke, gezondheids, milieu & klimaat en natuurlijke grenzen blijven maar overschreden worden, deze prijs is hoog en wij, u, ik en onze (klein)kinderen betalen dez de prijs, iedere dag weer multivoudig in kwadraat. En voor ieder die momenteel te kampen heeft, of wakker gedreund is door vliegtuigherrie, wij gunnen het u niet, gun het de Om & Onderwonenden onder de Kaag eh Polderbanen dan ook niet structureel. Neem uw verantwoordelijkheid en schuif het niet naar anderen, maar pleit voor minder vliegbewegingen, minder overlast en krimp luchthaven. Sluit de gelederen en wij staan en strijden naast u om deze zich veel te asociaal gedragende Luchthaven, voor eens en altijd wettelijk een stevig halt toe te gaan roepen. Sterkte vandaag en de komende tijd. 15-01-2023 05:56
14-01-23 20:49 2242 Wassenaar Geluid Exact @Uithoorn. Het is eigenlijk een schande dat het door de aandacht die nu naar de situatie in Amsterdam uit gaat lijkt alsof geluidsoverlast door vliegtuigen een uitzonderlijke situatie is terwijl het voor honderd duizenden Nederlanders een dagelijkse werkelijkheid is en STILTE de uitzondering……ik gun het niemand en zeker niet zo’n schitterende stad als Amsterdam… maar laten we de ernst van de structurele continue overlast die Schiphol op een dagelijkse basis veroorzaakt aan de kaak stellen en niet uit het oog verliezen door de focus te leggen op de overlast veroorzaakt door een tijdelijke situatie …. 14-01-2023 20:57
14-01-23 20:17 1566 Assendelft Veiligheid Vandaag in de krant: Amsterdammers klagen over geluidsterreur van Schiphol boven Amsterdam en noemen dit ‘bij het sadistische af’. Iedere twee minuten een vliegtuig. Als gevolg van onderhoud van Zwanenburgbaan wordt het landend verkeer verdeeld over een aantal andere banen en komt dus nu deels (!) over Amsterdam. Intriest wordt het, als je je realiseert dat vanaf mei datzelfde landend luchtverkeer weer gebundeld wordt tot 1 Zwanenburgaanvliegroute en weer als vanouds over Krommenie en Assendelft heen komt, parallel aan de Polderbaan. Dat betekent: elke twee minuten twee vliegtuigen over. En dat is pas echt sadistisch! Maar wie heeft daar aandacht voor. 14-01-2023 20:30
14-01-23 15:12 1423 Uithoorn Geluid Amsterdam: De vliegtuigen zitten voor 75% vol met overstappers. Komen de luchthaven niet af, drinken een kop koffie en vliegen naar hun eindbestemming omdat het hier overstappen hun reis goedkoper maakt. Teken de petitie krimpluchtvaart.nl 14-01-2023 15:12
14-01-23 11:31 1083 Amsterdam Geluid Gistermiddag 13 januari zijn we gaan wandelen in onze wijk Buitenveldert met de Explane app in de hand. We hebben ruim een uur rond de Van Boshuizenstraat gewandeld. Elke minuut kwam er een vliegtuig over de Buitenveldertbaan. Minimaal hebben we 80 dB gemeten. Dat was een uitzondering. Meestal hebben we 90 dB of net iets minder gemeten. Vervolgens hebben we binnen, in ons recentelijk door Schiphol geïsoleerde huis, met alle ramen en suskasten dicht, gemeten. Daar was het minimale 60 dB, maar meestal was het 70 dB of iets eronder. Hier laat ik het maar even bij. We zijn te moe, te boos, te wanhopig… 14-01-2023 11:36
12-01-23 09:48 1021 Amsterdam Geluid Oordopjes in, dat is 35db demping. Oorkleppen erbovenop das nogmaals 35db demping. En nog steeds elke minuut komt de herrie er dwars doorheen. Radeloos gevoel omdat piek overlast glad gestreken word met een norm die alleen uitgedrukt word in een jaarlijks gemiddelde. Totaal onleefbaar dit. Dankbaar dat dit platform er is want BAS is slappe hap die onder invloed staat van de lobby. Dit kan zo niet langer, een oproep aan iedereen die nu door gebruik van minst geprefereerde banen overlast ervaart om de actie bereidheid voort te zetten, dit is waar de mensen onder de voorkeursbanen altijd mee te maken hebben. Pure marteling gefinancieerd door onze eigen belastingcenten. Hoe dan, hoe dan, hoe dan! Stapels bewijs over hoe schadelijk dit is voor de gezondheid blijven genegeerd. Tijd voor een hele harde vuist! 12-01-2023 09:59
09-01-23 10:57 1424 De Kwakel Geluid Het is toch mensonterend zoal Schiphol de boel bedonderd. Als je de artikelen van Schipholwatch leest, schieten de tranen je in de ogen. Vreselijk zoals er met omwonenden ,het leefmilieu en gezondheid wordt omgegaan. Ook nu weer komt de ene na de andere gifbak laag over. Was aan het telefoneren. Heb het gesprek maar beeindigd. Je kon elkaar toch niet verstaan. En dat was niet de eerste keer. Je vraagt je af hoe het toch mogelijk is, dat Schiphol zich totaal niets van omwonenden aantrekt. Wat een arrogantie. Je vraagt je af hoe het kan dat Schiphol en onze overheid aangevoerd door Harbers en consorten de boel zo kunnen belazeren en de ene na de andere leugen opvoeren om dit walgelijke beleid te ondersteunen. En de Tweede Kamer , ons democratisch gekozen orgaan.Laten ze zich daar ook zand in de ogen strooien ? 09-01-2023 11:12
08-01-23 14:44 1561 Krommenie Geluid Vanaf vanmorgen kwart over 5 onophoudelijk landende vliegtuigen op de Polderbaan, en nu ook al opstijgend vanaf de Kaagbaan. Enne tuurlijk A’veen, 08-01-23 10:06 met uw mooie Metar etc. wind verhaaltje nemen wij de Buitenveldert vliegherrie en vuiligheid er ook nog wel bij! Er werd vannacht hierboven u weet wel, op de Polderbaan, waar u in uw reactie op doelde maar liefst doorgevlogen tot tien voor half 3 .. Om kwart over 5 zaten wij wederom rechtop in bed omdat het dagvluchten Schiphol gedonder alweer begon boven ons bed, toen lag A’veen waarschijnlijk nog rustig op één oor te ronken. Nee genoeg is genoeg hier in de: Noord, West Zaan, IJmond, Castricum, Limmen. Uitgeest, Akersloot, Heiloo, geheel Waterland, Hoorn, Schermer, Beemster, regio Alkmaar, Heerhugowaard, Purmerend, Spaarndam, Woude en Haarlem, Liede en Hoofddorp. Genoeg = genoeg dus stoppen met het pleiten voor ander baangebruik en dan bij voorkeur fijntjes naar de 24/7 luchtverkeer dame van lichte & knalharde luchtvaartzeden ‘Polderbaan’ dirigeren. De Polderbaan waar blijkbaar alles maar ongelimiteerd overheen mag, ook hier op Vliegherrie notabene. Nog wonderlijker doch zorgelijk m.i. dat u daar maar liefst van 9 reaguurders instemmende duimpjes voor heeft mogen toucheren, dat is echt te erg voor woorden dat de overlast gewoon over de schutting bij de regio buren gedeponeerd mag worden. De vraag rijst hier of dat dat niet een wel heel erg beetje verd*md weinig solidair is met andere regio .. en dat weet u, kijk ook eens verder dan A’veen, proberen. 08-01-2023 14:58
05-01-23 21:25 1432 Aalsmeer Geluid AALSMEERBAAN: Mega zware vrachtvliegtuigen rond 21.30uur vlogen hier op geringe hoogte met zéér véél herrie over mijn dak. Probeerde een tv- serie te kijken "Murky Skies"... over het neerst0rten van EL-AL Boeing 747 LY1862 in de Bijlmermeer. Beelden van een vrachtvliegtuig wat zich in een flatgebouw boord en dan hoor je live in je eigen huiskamer vliegtuigmotoren bulderen recht over je dak... dan duik je ineen!!! Zo schokkend wat er boven water komt nu 30 jaar later. En welk groot gevaar wij hier lopen want dat er een vliegtuig neerstort op onze daken, dat kan zo maar wéér gebeuren. Schiphol kent vele duistere geheimen in nevelen gehuld... Meld álles bij BAS want als je daar niet meld dat betekend voor hun -géén overlast- en dan kan Schiphol dus groeien en krijg je nóg meer overlast. Ik doe daar per dag een periodemelding en maak specifieke meldingen bij uitschieters zoals van de week de doorstart TAP 668 Air Portugal welke een mislukte landing had op de Oostbaan en met gillende en gierende motoren (van zeer laag vermogen naar vól vermogen) récht op mijn huis aan kwam vliegen.... DOODENG!!! Dan denk je, die slaat te pletter. Het vliegtuig maakte een go-around en lande vervolgens op de Buitenveldertbaan. Was de Oostbaan te kort, was er een fout van de Luchtverkeersleiding of de piloot? Is hier eigenlijk totaal onbewoonbaar gebied zo dicht bij Schiphol... echt gevaarlijk. 06-01-2023 11:35
05-01-23 09:01 1183 Amstelveen Geluid Slaapverstoring door nacht gebruik Buitenveldert baan Te naar. Heb alles geprobeerd om toch te slapen. Elk vliegtuig elke keer wakker. Hoe duur is een mensen dag???? Ga maar lekker vliegen voor niks en verpest onze levens. Mijn dag is weg. Ik moet me ziek melden. Wat kunnen we nog doen... 05-01-2023 09:05
04-01-23 13:21 1183 Amstelveen Anders En uiteraard nu weer Buitenveldert en dan zie ik ze weer recht boven Amsterdam gaan. Ze wisselen elkaar om. Maar toch voor de @Amsterdammers: dit hebben mensen in Amstelveen, Aalsmeer, Heilo, Sassenheim, Castricum Bijlmer, Kortenhoef, Buitenveldert, Uithoorn, Beemster.. (de lijst is nog veel langer) eigenlijk altijd in meer of mindere mate. Zo raar en bizar is het. Het erge, net dacht ik '' gelukkig nu heb ik even rust' ik werd even gek van het gepiep en gesuis. Maar dit mag je niemand gunnen en onze aarde al helemaal niet. Het moet gewoon stoppen, dit kan toch niet? Wat moet er nog gebeuren, nog een Bijlmer vliegramp? Nog meer opwarming? Het kan toch ook minder, minder overlast, meer rust, meer welzijn, gezondheid, woningen? Natuurbehoud? 04-01-2023 13:35
02-01-23 12:01 1424 De Kwakel Geluid Van alle nieuwjaarswensen is vooral deze mij bijgebleven : de wens dat omwonenden eindelijk krijgen waar ze recht op hebben : meer rust, meer schone lucht, een schone leefomgeving. Helaas is het nieuwe jaar slecht begonnen en gaan er weer vele gifbakken over. Zolang dit a-sociale bedrijf gesteund wordt door liegende en bedriegende topambtenaren en Harbers als aanvoerder van een overheid die alles doet om op ondemocratische wijze de machtige vlieglobby te steunen, zal er helaas niets veranderen en zullen we lijdelijk moeten toezien hoe ons woongenot, leefmilieu en gezondheid steeds verder worden aangetast. Rechter help ons en maak een eind aan deze meer dan schandelijke situatie. 02-01-2023 12:21
24-01-23 19:25 6824 Arnhem Geluid Als het geluid van het vliegtuig dat zojuist overvloog in Arnhem al onze huiskamer binnen dendert, dan houd ik mijn hart vast voor de mensen die dichter bij het vliegveld wonen. In Arnhem en op de Veluwezoom is het overvliegende verkeer sinds een aantal maanden niet meer te negeren en vaak ook langdurig aanwezig (Wandelen in rust en stilte in het bos? Vergeet het maar). Dichter bij Schiphol moet het helemaal niet te harden zijn. Gaaf land. 24-01-2023 19:43
24-01-23 15:40 6822 Arnhem Anders NNO-wind: zelfde treintjes vanaf Schiphol, zelfde route maar de wind blaast het geluid de andere kant op; klinkt als heel ver weg grauwen en stoort niet. Vandaag. Wens u sterkte. Weer een heldere samenvatting van Schipholwatch: onderzoek Adviesbureau CE uit Delft: “De Nederlandse thuismarkt is te klein voor het grote bestemmingennetwerk van Schiphol waardoor een groot deel van de vliegtuigen is gevuld met buitenlandse transferpassagiers”, aldus CE Delft. “Dat is wezenlijk anders dan in andere landen. Het aantal vliegbewegingen per inwoner is dan ook het hoogst in Nederland. Eenzelfde beeld geldt voor het vrachtverkeer door de lucht.” “Door het hoge aantal vliegbewegingen en het hoge aandeel aan intercontinentale vluchten vanaf Schiphol, stoot de Nederlandse luchtvaartsector veel broeikasgassen uit.” U wist het al, het wordt bevestigd. 24-01-2023 15:42

Pagina's