Meeste duimen

Dit overzicht bevat meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
01-10-22 08:36 1185 Amstelveen Geluid Dit is een periode melding. Iedere ochtend word ik wakker en iedere avond ga ik slapen met herrie. In je hele systeem zit herrie van bulderende motoren op de achtergrond. Dit zijn de vliegtuigen die op Schiphol staan te bulderen tot ze eindelijk opstijgen. Soms duurt dit wel een kwartier. Deze overlast is naast de 'normale' overlast van vliegtuigen die rechts, links en boven je hoofd opstijgen, maar vooral het feit dat het gebulder 's avonds en 's morgens altijd aanwezig is, geeft heel veel stress. Ik doe hier nooit een melding voor, want het is niet het vliegtuig waarvoor je bang bent dat het bij je binnen komt vliegen. Het is de stress van de hele dag gewerkt, naar bed gaan en........... gebulder. Je lijkt eraan gewend te zijn, maar eigenlijk is het niet normaal. 01-10-2022 08:42
01-10-22 04:44 1965 Heemskerk Geluid Vannacht wakker van vliegtuigen over Heemskerk die daar helemaal niet mochten aanvliegen. Er waren meerdere vliegtuigen hoorbaar maar gelukkig na wat woelen de slaap hervat om vervolgens na 6 uur, dat is toch wat, gewekt te worden door meerdere vliegtuigen op 600 meter. Voel me ziek, veel te korte nachten. Schiphol doet wat het MAG doen, de overheid heeft geen fatsoen. Als grootaandeelhouder heeft Schiphol voor alles groen licht. De Polderbaan is nooit eens dicht. Kerosine tranen op mijn gezicht. Ik verlang naar een vliegtuig vrije en gezonde lucht er is maar 1 remedie vluchten voor alle vluchten van en naar Schiphol. 01-10-2022 08:05
30-09-22 19:00 1965 Heemskerk Geluid De overlast van de afgelopen maanden heeft ons gebroken en ons van woede doen koken. Honderden vliegtuigen vanaf die Polderbaan was te extreem en qua overlast een groot probleem. Het heeft en had een grote negatieve nvloed op onze woon- en leefomgeving . Vliegherrie, donderend, bulderend, gierend soms piepend en kolkend. Vliegherrie is voor ons een niet te genieten en allesoverheersend geluid. We houden deze herrie niet lang vol en worden soms helemaal dol. Je kan altijd zien welke mensen het stoort. Zij kijken direct omhoog bij over razend vliegtuig. Andere mensen negeren het. Ik schiet altijd meteen in een soort van stress en waakstand. Zo van straks wéér een hele rits vliegtuigen. Vlieherrie ramt me uit mijn comfortzone, verpletterd mijn woongenot en beukt me als het ware kapot. Het is een laag frequentie geluid dat mijn blijheid direct verstoort en mijn welzijn doorboort. Vliegherrie slurpt snel mijn energie op omdat het zelden stopt. Het is er te vaak en te veel en voor ons is vliegtuig lawaai. extra hinderlijk, storend en flink stressvol. Onrust in plaats van rust. Veel te weinig nachtrust en uitgeblust. Ons gezin en met name de jongste en ik lijden zo erg onder vliegherrie dat we willen of eigenlijk moeten verhuizen. Gezondheid gaat voor, hier blijven wonen daar gaan we aan onderdoor. 30-09-2022 20:03
29-09-22 19:57 1944 Beverwijk Geluid Als een vliegtuig op 600 meter overvliegt is dat akkoord, als ze 75 of 85 decibel produceren is dat akkoord. Als vliegtuigen over woonkernen vliegen is dat akkoord. Als ze van de route afwijken of afsnijden is dat akkoord. Als ze midden in de nacht je wakker dreunen is dat akkoord. Als vliegtuigen je rust verstoren is dat akkoord. Als je door vliegherrie niet kan slapen is dat akkoord. Als je stress hebt door vlieg tuig is dat akkoord. Voor vliegverkeer is veel toegestaan. Maar als je veel klaagt ben je een veelmelder. Pfff. 29-09-2022 20:08
25-09-22 16:06 1965 Heemskerk Geluid Energetisch compleet leeg gezogen. Duizenden woonwijken stuk gevlogen. Dagelijks vliegen over woonkernen waar bewoners kermen. Overheid hoort ons te beschermen. Want de overlast is niet te harden. Alles vliegen ze dagelijks aan flarden. Zelfs met ramen dicht geen rust. Ontzettend moe en uitgeblust. Vliegherrie is te erg voor woorden. Wij zijn geen overgevoelige gestoorden. Levens in duigen door overdosis aan herrie vliegtuigen. Hier ventileren is een schreeuw om hulp. Maar wie hoort ons roepen? Wie hoort ons in gedachten vloeken? Waar kunnen we hulp zoeken? Eigenlijk accepteren we te veel en klagen we te weinig. We blijven hopen op een wonder. Een leven zonder gebulder en gedonder... Hoe ontzettend fijn zou dat zijn. Gewoon de vogels horen fluiten buiten. De wind door de boomtoppen horen ruisen. In plaats van vliegtuigen. 25-09-2022 16:25
22-09-22 17:08 1422 Uithoorn Geluid Spuugzat ziekmakend Constante stroom vliegherrie vandaag Totaal onrustig wonen door aalsmeerbaan frequent laagvliegen ook van zware cargos Wat worden bewoners genegeerd door schiphol en de overheid. En geen natuurvergunning, geen meting boven 900 meter, niet meedoen in klimaatakkoord, De mens heeft de aarde nodig De aarde de mens niet. Dit is niet te verantwoorden aan ons nageslacht. 22-09-2022 17:27
22-09-22 07:00 1394 Nederhorst den Berg Geluid Hoog in de top 3 van verschrikkelijke ervaringen in het leven is het vroeg in de ochtend wakkergebeukt worden door een trein van stijgende herriebakken. Het eerste wat je voelt op een verder prachtige zonnige dag is woede, frustratie, onmacht, verdriet en angst. Deze onacceptabele inbreuk op mijn leven wordt veroorzaakt door een illegaal bovenwettelijk bedrijf dat als primaire doelstelling heeft winst ten koste van alles. Het is de hoogste tijd voor een parlementaire enquete en vervolgens de strafrechtelijke vervolging van iedereen die een rol speelt en heeft gespeeld in het schandaal wat Schiphol heet. 22-09-2022 08:44
21-09-22 05:10 1561 Krommenie Geluid Tien over 5 vanmorgen scheurde FedEx Cargo afkomstig uit Parijs half Noord-Holland wakker. Geld, herrie en uitstoot zijn belangrijker dan nachtrust, terwijl er ook een schoner en stiller alternatief is, nl de trein. Naar Frankrijk, zeker Parijs rijden deze af en aan. Compleet onnodige overlast en vervuiling dus al die vliegtuigen. De arrogante houding van Luchthavens naar omwonenden burgers en deze maar wakker blijven brullen wanneer het zo uitkomt is te ver doorgeschoten, het niet normaal, niet acceptabel maar te gek voor woorden en ontoelaatbaar. 21-09-2022 06:59
20-09-22 22:46 1433 Kudelstaart Geluid Wat een grove schande, deze herrie en uitstoot van vertrekkende vliegtuigen op dit moment van de Kaagbaan. Twee keer overlast vanwege de korte bocht vòòr Leimuiden. Ik probeer te slapen, maar dat lukt niet. Wat een arrogantie van Schiphol en van de overheid. Een grote schande, net als van alle misstanden in Nederland op dit moment. En men doet er van de uit de politiek niets aan, we worden gewoon met wat oppervlakkige uitspraken aan het lijntje gehouden. Ik kruip weer in mijn bed en ga alsnog proberen te slapen. 20-09-2022 22:50
20-09-22 14:14 1852 Heiloo Anders TROONREDE 2022: “Investeren in de toekomst van ons land begint met goed en toegankelijk onderwijs. Kansengelijkheid betekent dat elk kind het optimale uit zichzelf kan halen en dat begint met goed leren lezen, schrijven en rekenen. Daaraan geeft het kabinet de allerhoogste prioriteit.” en “Grote investeringen in mbo, hoger onderwijs en wetenschap brengen rust en ruimte voor docenten en studenten.” en “Alleen met een goed opgeleide beroepsbevolking kunnen we bouwen aan een innovatieve en ondernemende toekomst.” Beste bestuurders van Nederland: in veel te veel steden en dorpen krijgen kinderen en studenten structureel te weinig rust overdag. En in een groot deel ook structureel te weinig slaap, slechts 4-5 uur per nacht. Allemaal door te veel vliegtuigherrie van Schipvol. Kinderen en studenten vallen daardoor in slaap tijdens de les en ze kunnen zich niet op hun lesstof concentreren. Hoe dan het optimale uit zichzelf kunnen halen? Dus krimp luchtvaart tot 250.000 vliegbewegingen per jaar. Stop de hub voor goed toegeruste en goed opgeleide toekomstige beroepsbevolking. Kansengelijkheid in slaap- en rusturen (net zoals kinderen en studenten in de rest van Nederland) brengen pas rust en ruimte om goed te kunnen leren. 20-09-2022 14:39
19-09-22 15:45 2242 Wassenaar Geluid Province Zuid Holland negeert al jaar lang alarmsignalen over destructieve invloed vliegverkeer op zwaar beschermd natuurgebied Wassenaar…. Echter nu kan t niet meer in de feiten heen van illegaal opererend Schiphol dat zonder natuurvergunning deze kwetsbare duinen met honderden vliegtuigen per dag kapot vliegt De natuur in duingebied meijendel en Berkheide in Wassenaar staat wetenschappelijk bewezen op instorten en TOCH blijft Schiphol dit natuurgebied dagelijks volop inzetten als lage start en landingsroute vanaf de Kaagbaan mee vliegtuigen die soms wel op 700 meter hoogte aanvliegen over deze zwaar beschermde natuurgebieden met met uitsterven bedreigde flora en fauna. 02-09-2022 18:37 @NOS @Nu.nl @Trouw @Telegraaf Nu vragen de onderzoekers zich wat….Waar komt toch die extra stikstof en versnelde verslechtering van t duingebied vandaan? De provincie Zuid Holland is hier in september 2021 al van op de hoogte gesteld maar negeer het aandeel van de continue stroom van honderden vliegtuigen per dag laag over de duinen tussen Katwijk en Scheveningen totaal! En dan zijn ze nu verbaasd? En weten ze niet waar de ellende vandaan komt en hoe het op te lossen? Zie hieronder t bewijs: Op 21 september 2021 ontving de provincie Zuid Holland namelijk al een brief van de organisatie Hart voor Meijendel over hun bezwaar tegen de verslechtering van Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide. In mei van 2022 antwoordde de Province Zuid Holland de vragen van L.J.M.W. Neijenhuis (D66), A.H.K. van Viegen (PvdD), R. Klumpes (GL) en A. Kasbergen (GL) naar aanleiding van de brief. Zie hieronder de reactie mbt de vliegtuigoverlast die het gebied ondervindt…. “Naast lokale stikstofbronnen heeft het het gebied daar bovenop ook last van overvliegende vliegtuigen. Is GS op de hoogte van het position paper van de stichting Hart voor Meijendel? Zo ja: Hoe beoordeelt GS het feit dat vliegtuigen van en naar Schiphol steeds vaker en lager over het Natura2000 gebied vliegen, waarbij de stikstofdruk alleen maar groter wordt?” Antwoord “Gedeputeerde Staten is op de hoogte van het position paper van de Stichting Hart van Meijendel en heeft het met interesse gelezen. De LuchtVerkeersleiding Nederland (LVNL) is verantwoordelijk voor het beheer van het burgerluchtruim en alles dat daarbij komt kijken. Zij leggen verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het Rijk is bevoegd gezag voor toetsing van en vergunningverlening aan luchthavens in het kader van de Wet natuurbescherming en is in deze eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de effecten van vliegen over een Natura-2000 gebied. Vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van vier provincies en 56 gemeenten in de Schipholregio, is provincie Zuid-Holland via de interbestuurlijke samenwerking betrokken bij de gesprekken met het Rijk. De vliegroutes en de hoogte van vliegen zijn een punt van zorg en worden bij deze overleggen geagendeerd. In het algemeen wordt (op basis van relevante literatuur) als de kritische grens voor het al of niet optreden van verstorende factoren op de fauna (zoals verstoring van broeden) van zwaar vliegverkeer 3280 voet (c.a. 1000 meter) in hoogte aangehouden (zie bijvoorbeeld: Effecten op fauna, in het bijzonder vogels, als gevolg van verstoring door vliegtuigen en helikopters’ (Lensink et al. 2005)). Het lager vliegen dan deze gre ns is boven Natura 2000 gebieden zoals Meijendel & Berkheide en de Nieuwkoopse Plassen ongewenst.” “9. De stikstofdepositie van het luchtverkeer is niet meegenomen in de berekeningen. Stikstofuitstoot van vliegtuigen, zeker op lage hoogte, leidt echter wel tot een verhoging van de stikstokdepositie in Natura 2000 gebieden. In het Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide is een veel te hoge stikstofdepositie, zonder dat het vliegverkeer hierin is meegerekend. Is GS het met ondergetekenden eens, dat de stikstofdepositie uit de luchtvaart wel degelijk moet worden betrokken bij Natura 2000 gebieden van Meijendel? En wellicht ook bij andere gebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen? Zo ja: Is GS bereid dit aan te kaarten bij het Rijk?” Antwoord “ Stikstofemissies van luchtverkeer worden in AERIUS meegenomen in de depositieberekeningen. Luchtvaart valt onder de sector 'overig verkeer en vervoer' Specifiek voor Meijendel & Berkheide geldt het volgende: De sector 'overig verkeer en vervoer' veroorzaakt in totaal 2,9% van de depositie op Meijendel & Berkheide. Van deze 2,9% is ongeveer 0,35% afkomstig van luchtvaart (Bron: AERIUS Monitor, versie M21). Gelet op het bovenstaande zien Gedeputeerde Staten op dit moment geen noodzaak om dit aan te kaarten bij het Rijk.” 5/5 “10. Is GS het met ons eens, dat zolang Schiphol niet beschikt over een MER en een passende vergunning Wet Natuurbeheer, er geen vluchten mogen zijn, die over Meijendel vliegen tenzij op grote hoogte en minder vaak? Zo nee: waarom niet? Zo ja: is GS bereid dit ook aan te kaarten bij het Rijk?” Antwoord “Er loopt een aanvraag voor een Natuurvergunning bij het Ministerie. Inmiddels ligt er een ontwerpbesluit. Het is niet aan de provincie om te interveniëren in een lopende vergunningaanvraag. Er gelden geen beperkingen voor de vlieghoogte voor het zware vliegverkeer (IFR-verkeer; Instrument Flight Rules) boven natura 2000-gebieden. Het IFR-verkeer dient zich te houden aan de vastgestelde vertrek- en landingsroutes van de luchthaven van bestemming. Handhaving hiervan wordt door de ILT gedaan. In de gedragscode ‘verantwoord vliegen’ voor de recreatieve luchtvaart gehanteerd voor gemotoriseerd en ongemotoriseerd vliegverkeer van de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) staat opgenomen dat natura 2000-gebieden zoveel als mogelijk vermeden dienen te worden. Als dit onmogelijk is, dan wordt er minimaal op 1000 voet (c.a. 305 meter) gevlogen. Als toch lager gevlogen moet worden dan 1000 voet kan een Wnb-vergunning nodig zijn. Boven de 1000 voet is er op grond van de gedragsregel wel onvermijdelijkheid nodig om over te vliegen.” - “11. Is GS het met ondergetekenden eens, dat ook de geluidsoverlast van laag overvliegende vliegtuigen het natuurgebied verder verzwakt en dan met name in het broedseizoen? Zo nee: waarom niet? Zo ja: op welke wijze kan GS er dan zorg voor dragen dat ook het geluidsniveau als indicator wordt meegenomen?” Antwoord “Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat het beleid met betrekking tot het vliegen boven Natura 2000 gebieden rekening houdt met de belangen van de flora en fauna. Daarom pleiten wij via de minister voor het naleven van de regels. Bij de evaluatie van een Natura 2000 beheerplan wordt standaard aandacht besteed aan verstoring (indien relevant inclusief luchtvaart) en worden zo nodig aanvullende maatregelen geformuleerd.” ECHTER OOK VANDAAG WEER een grote stroom van vliegtuigen boven Natura 2000 gebied. Dit gaat nooit veranderen want niemand neemt verantwoordelijkheid. Dit land is failliet. Internationale beleggers zijn inmiddels ook al al het vertrouwen verloren en bestempelen nederland als banenrepubliek omdat er totaal geen beleid gevoerd wordt. Investeringen in Nederlandse projecten en bedrijven worden terug getrokken en dit is de keiharde realiteit van Nederland onder Rutte…. Maar Schiphol draait lekker door. Alles mag kapot alles moet kapot niemand handhaaft ondanks dat we allemaal weten dat dit Schiphol zonder natuurvergunning het hele duingbebied tussen Katwijk en Schevningen KAPOT vliegt en dat de handhaving nooit maar dan ook nooit handhaaft. Arm nederland…. Mijn hart en vertrouwen ben je kwijt … nu is het zaak om onder het niet aflatend gedreun van vliegtuigen mijn verstand niet te verliezen…. Kwestie van centjes verdienen en wegwezen hier… Adieu 19-09-2022 15:50
19-09-22 13:15 1941 Beverwijk Geluid Weer honderden vliegtuigen over ons dak dit weekend. Er klagen opvallend weinig IJmonders dus Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Zijn jullie allemaal “murw geslagen” door de vliegtuig herrie? Geen zin meer in of denken klagen heeft geen zin? Of heeft men zich in de overlast berust ondanks de dagelijkse onrust? Veel omwonenden doen wel eens meldingen via de Explane app of via overmijndak of rechtstreeks aan BAS. Alles kan en mag. Ik vind persoonlijk de vliegherrie nog steeds buiten alle proporties. Zowel op mijn werk vlakbij het Noordzeekanaal als mijn huis komen ze vaak dicht in de buurt en soms recht over. Om gek van te worden, hor en dol door Schiphol. Vaak vliegtuigen om de paar minuten in een lange rij. Uren lang, dagen lang, avonden lang. Wij verdragen het niet en klagen zoals u ziet. Wij hebben wel eens metingen gedaan via explane app en andere apps. Gemiddeld 80 decibel. Uitschieters van 90. Volgens mij is veel toegestaan in de luchtvaart. Bepaalde vlieghoogtes tellen al niet. De afstand bij de woning telt soms ook niet. Terwijl in alle gevallen de overlast flink kan zijn als het uren en uren duurt. Wel van belang volgens BAS zijn de vliegbewegingen, maar wat bedoelt men daar mee en hoe bereken wij of zij dat? Maar ja, als de vliegbewegingen boven ons huis of van een vliegtuig te hoog zijn, dan gaat Schiphol wel weer zorgen Dat deze opgerekt zullen worden … Het beste allemaal. Ik vind de overlast door Schiphol een schandaal. Maar niemand mijn schreeuw om hulp hoort en dus kabbel ik maar voort ... 19-09-2022 13:18
19-09-22 09:28 2431 Noorden Anders Schiphol graaft eigen graf. Hoera! KLM schrapt 40 vluchten. Zakenreizigers mijden Schiphol en de werknemers krijgen geen salarisverhoging. Benschop is exit. Het draagvlak is weg bij ongeveer alle bewoners van Noord - Zuid Holland, Flevoland en Utrecht die met slaap en rusttekort helemaal klaar zijn met dit onetische bedrijf. Steeds meer mensen die begrijpen dat winst ten koste gaat van de leefomgeving. Melders met een dagtaak voor het melden van elke vlucht vallen straks in een enorm gat als het allemaal achter de rug is. Het is niet gezond. Verder kan ik alleen maar hopen. I'll Keep on dreaming. Dat mag toch? 19-09-2022 09:37
18-09-22 16:08 1964 Heemskerk Geluid Na vliegherrie tot gisteravond laat en slaapverstoringen in de nacht waren we het spuugzat en vandaag ons thuis ontvlucht. Op slechts 10 minuten rijden een plaats zonder vliegherrie. Een verademing. We horen weer de wind door de bomen ruisen, de vogels fluiten en de regen kletteren op straat zoals het hoort. Een leven of in ons geval even zonder dat gedonder en gebrul van vliegtuigen is fijn, bijna helend. Wat een domper om weer thuis te zijn. 18-09-2022 17:03
18-09-22 15:50 1433 Kudelstaart Geluid En wéér zoveel overlast van Schiphol. Vannacht ging ik om 01.30 uur naar bed en op dat tijdstip nog steeds overrazend vliegverkeer. Vanmorgen bij het ontwaken, wat hoor ik: ja hoor, weer vliegtuigen. Ik hoor nooit eens vogelgezang. Sinds de Coronatijd niet meer dat lieftallig gefluit gehoord. Begrijp er helemaal niets van. Als ik ‘s avonds na tienen herrie maak, dan staat de politie op de stoep wegens geluidsoverlast. En al die vervuiling! Hier kunnen we toch niet trots op zijn. NL, één van de meest vervuilde landen van Europa!! 18-09-2022 16:00
18-09-22 11:44 2022 Haarlem Milieu Sinds de rust van de lock down tijdens de coronacrisis wordt het met de dag dramatischer: de vliegtuigindustrie veroorzaakt steeds meer vervuiling, onveiligheid, herrie en onleefbaarheid. Ik kan in mijn eigen huis niet meer ontspannen door de constante herrie en de wetenschap van al de milieuvervuiling die schiphol veroorzaakt. Elke week verbaas ik me erover dat de overlast toeneemt. Sinds kort vliegen die vliegTUIGEN ongeneerd dwars over Haarlem terwijl dat niet nodig is. En zo eigenen ze zich heel Nederland toe. Wat een treurnis. Ik vraag mij af op welke partij ik nog op kan stemmen. Partij van de dieren? Groenlinks? Ik word hier met vlagen heel boos maar vaak ook moedeloos van. Wat voor wereld geven we aan onze kinderen door.. 18-09-2022 11:53
18-09-22 08:44 1433 Kudelstaart Geluid Tussen middernacht en half twee vannacht 15 landers op 500 m hoogte over de woonwijk! Van slapen kon uiteraard geen sprake zijn met steeds 75-80 dB over je heen. Stop die rottige vakantie-nachtvluchten! En daarna rust ….. voor een paar uurtjes. Want om 06:09 ging de Schipholwekker alweer. Een ononderbroken rij met tientallen landers zo laag over met zoveel lawaai. We zijn gesloopt! 18-09-2022 08:49
18-09-22 06:44 1181 Amstelveen Geluid Om 6:43 uur alweer wakker geworden door landende toestellen op de buitenveldertbaan. Er is gister van 9:00 - 23:00 non-stop op de buitenveldertbaan geland en vanmorgen zijn ze alweer om 6:43 uur begonnen, en weer non-stop. Dit is onleefbaar! Schiphol, wanneer respecteren jullie eens de rust van omwonenden? Ik heb het hele weekend nog geen moment rustig kunnen genieten, constant worden wij geconfronteerd met deze enorme geluidsoverlast 18-09-2022 07:47
17-09-22 18:01 1183 Amstelveen Geluid Vandaag weer de hele dag stille vliegtuigen, het is de mindset he! Subjectief, per persoon verschillend. Er gebeurt nu zo veel in mijn leven dat ik de herrie niet zo intens ervaar. de heer Baksteen: als je doof bent ervaar je geen geluidsoverlast. De meeste mensen in een gewelddadige relatie ''wennen'' aan deze situatie. Want het is nu eenmaal zo. Sommige mensen hebben de realisatie ''dit is niet goed'' deze mensen stappen uit de relatie. In Nederland is er hulp voor deze mensen, meestal vrouwen. Een analogie. Als je buurman Schiphol is dan zit je , als mens dat niet wil en kan wennen aan geweld, in eens in een hele rare spagaat. Je zit er aan vast, terwijl je aard ''wegwezen'' is. Vluchten kan niet A) Hij zal je achterna gaan. B Afhankelijkheid. Je familie, je werk, je vrienden en je huis binden je aan deze plaats. Het is een achterlijke situatie dus. Je kunt dus niet weg. Tenzij je echt rijk bent, maar dat laat je nog steeds alles achter. Ons land beschermd zijn bevolking niet tegen vliegtuiggeweld en luchtvervuiling, en je je wordt afgeserveerd als overgevoelig. Er wordt je gezegd dat het puur jouw ervaring is van het geluid, dat als je er niet tegen kan je er maar niet moest gaan wonen. Dus jou schuld, jouw eigen verantwoording dat je in deze shit zit: Je bent toch vrij om te gaan en staan waar je wil (dat eigen schuld is zo typisch VVD)? Er komen weer banen in onderhoud, ik ben nu al aan het beven...gatverdamme, zo geen zin in. De corruptie --de manier hoe we het in BV nederland doen er is echt een methode, het is precies volgens de regels, maar het klopt niet, alleen het bewijzen is zo ingewikkeld om dat het wel volgens de regels is alleen niet echt-- tussen onze overheid en het ''bedrijfsleven'' komt steeds meer naar boven drijven. Elke week gaat er wel nieuwe beerput aan slechtigheid open en het volgt meestal het zelfde stramien. Transparantie welke niet transparant is maar wel transparant is. Ons Schiphol is echt het lichtend voorbeeld. Mijn hoop is dat Schiphol deze voorbeeld functie blijft behouden, dat het bijna afgelopen is en dat we op gaan naar het herstel van onze democratie. 17-09-2022 18:45
17-09-22 13:54 1433 Kudelstaart Geluid Het is toch verschrikkelijk. Vanaf het moment dat ik uit bed ben gestapt hoor ik de herrie van overrazend vliegverkeer. Gisteren was het ook de héle dag raak tot aan het moment dat ik naar bed ging. Geen moment van rust hier in Kudelstaart. Zelfs in de nacht gaan ze over. Ieder weldenkend mens moet toch weten wat een gezondheidsschade dit aanricht bij de bewoners. Het is niet alleen de herrie, maar ook de luchtvervuiling, slaapverstoring en stankoverlast. Wij zouden toch beschermd moeten worden tegen al dit geweld????? 17-09-2022 14:06

Pagina's