Meeste duimen

Dit overzicht bevat meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
28-01-23 10:45 1423 Uithoorn Geluid Herrie? U hoort waar u kanker van krijgt: Lees dit artikel in het FD Schiphol mag als enig bedrijf grote hoeveelheid zeer zorgwekkende stoffen uitstoten. De uitstoot van het taxiën, opstijgen en landen van vliegtuigen vallen namelijk onder de Wet Luchtvaart, en in die wet is niets geregeld over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. https://fd.nl/bedrijfsleven/1466100/schiphol-mag-als-enig-bedrijf-grote-hoeveelheid-zeer-zorgwekkende-stoffen-uitstoten 28-01-2023 10:56
28-01-23 08:42 1183 Amstelveen Anders Na het lezen van noas brief aan Benschop om drie uur snachts. Het kan niet zo zijn dat het grootste deel van Nederland volkomen" ignorant " is over wat ons hier overkomt! Het bericht gisteren in het NRC over gif stoffen illustreert de macht en het Schiphollen waar we dagelijks mee worden geconfronteerd. Voor mij persoonlijk zijn deze twee de laatste druppels. Maar ik bedacht iets dat we kunnen doen. Een advertentie in NRC en Telegraaf hele pagina kosten tussen de 10 en 30k. Als we de krachten bundelen zijn we er met een paar tientjes per persoon. Ik zie hier tussen de vlucht overzichten veel mensen die het goed van zich af kunnen schrijven. Het zou een beetje de opzet kunnen hebben als noas brief. Misschien naar Rutte of gewoon bewoners van Nederland en dat we eindigen met dat wij er niet aan willen wennen. Dat we schone lucht willen. Niet kunnen verhuizen en dat het afgelopen moet zijn met iets dat geen economische meerwaarde heeft en de toekomst voor de volgende generatie wegblaast. Dus dat Schiphol moet krimpen. Een soort manifest brief 28-01-2023 08:59
28-01-23 03:40 1082 Amsterdam Geluid Open letter naar CEO Dick Benschop van mijn 13 jarige zon: Geachte CEO Dick Benschop, Ik ben Noah en ik woon in Buitenveldert in een van de straten waarover uw vliegtuigen heen vliegen. Bijna elke ochtend word ik wakker met een oorverdovend vliegtuiggeluid. Dit vind ik onacceptabel en hiervoor schrijf ik deze brief. Ik zit in mijn bed om 3:40 uur s ’ochtends en dan vliegt er een van uw vliegtuigen boven mijn huis waardoor ik wakker word. Dit probleem gebeurt ook bij mijn buren dus ik ben niet de enige die hier last van heeft. Maar na het eerste vliegtuig komt er een andere en daarna nog een heleboel, ongeveer de hele dag door. Dat verstoort mijn concentratie waardoor ik niet mijn werk af kan krijgen. Mijn moeder heeft al vaker met Vliegherrie en Bezoekbas contact gelegd maar er is nog niks gebeurd en het wordt heel vervelend. Vaak als ik hockey training krijg in de Amsterdamse bos kan ik bijna niks horen door al die vliegtuigen maar dat is een bijzaak. Het enige dat ik hoop dat u kan doen voor ons is om de vliegtuigen niet voor 7:30 te laten vliegen en niet later dan 21:00. Dank u wel voor uw tijd en ik hoop dat u ons begrijpt. Met vriendelijke groeten, Noah, 13-jarige van Buitenveldert 28-01-2023 08:05
27-01-23 18:08 3311 Dordrecht Anders Schiphol mag in tegenstelling tot andere Nederlandse bedrijven jaarlijks een onbeperkte hoeveelheid van zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten. Bedrijven in Nederland hebben de plicht om de uitstoot van die stoffen tot een minimum te beperken. Ze zijn kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting of het dna. Maar die verplichting geldt niet voor Schiphol, blijkt uit interne stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit documenten die eerder deze maand naar buiten kwamen dankzij een beroep op de Wet open overheid, blijkt dat voor 99,9 procent van de uitstoot van schadelijke stoffen op Schiphol geen regels gelden. De uitstoot van het taxiën, opstijgen en landen vallen namelijk onder de Wet Luchtvaart, en in die wet is niets geregeld over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Binnenvaartschippers laten dagelijks giftige dampen ontsnappen. ‘Als je weigert, verscheuren opdrachtgevers het contract’ In de luchtvaartwet zijn wel regels opgenomen over verschillende soorten fijnstof en vluchtige organische stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken. Maar voor de uitstoot van de ruim tweehonderd ‘zeer zorgwekkende stoffen’ is niets geregeld, met uitzondering van koolmonoxide. Verrassing Dit is ook voor ambtenaren een verrassing, blijkt uit de stukken: „Dat is eigenlijk de eerste keer dat voor meerdere betrokkenen de rare situatie duidelijk werd dat Schiphol een verplichting heeft om de 0,1 procent van zijn uitstoot aan zeer zorgwekkende stoffen te minimaliseren, maar dat voor de overige 99,9 procent niks is geregeld”, schrijft een ambtenaar in 2021 in een memo aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De milieuregels gelden alleen voor fabrieken en andere vaste installaties. De emissies van mobiele bronnen, zoals vliegtuigen en vrachtwagens, vallen daar buiten. Voor Schiphol valt enkel de 0,1 procent uitstoot die vrijkomt bij het proefdraaien van motoren en bij brandweeroefeningen onder de milieuwetgeving. Milieuregels gelden niet voor ‘mobiele bronnen’, zoals vliegtuigen Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) is verbolgen over wat hij in de stukken leest. Begin vorig jaar stelde hij Kamervragen over de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ door Schiphol, waarop minister Harbers antwoordde dat de emissies van vliegtuigen wordt gereguleerd via de Wet Luchtvaart. Nu blijkt dat voor de meeste stoffen in die wet niets is geregeld. De minister zei tijdens een Kamerdebat afgelopen woensdag dat hij emissies in algemene zin bedoelde, en dat hij het niet specifiek over ‘zeer zorgwekkende stoffen’ had. Meer benzeen dan Tata Steel Hoeveel schadelijke stoffen Schiphol uitstoot is onduidelijk. Bedrijven moeten iedere vijf jaar een rapportage over hun uitstoot indienen bij de Omgevingsdienst. Die verplichting geldt niet voor 99,9 procent van de uitstoot van Schiphol. Het RIVM doet daarom schattingen, laat een woordvoerder weten. Volgens die schattingen stootte Schiphol in 2020 ruim 20.000 kilo formaldehyde uit, een stof die mogelijk kankerverwekkend is. Geen enkel ander bedrijf stootte in dat jaar zoveel formaldehyde uit. Bij de nummer twee, steenwolproducent Rockwool in Roermond, komt minder dan de helft van de uitstoot van Schiphol vrij. Ook kwam er op Schiphol naar schatting ruim 2.900 kilo kankerverwekkend benzeen vrij. Schiphol stoot iets meer benzeen uit dan staalproducent Tata Steel in IJmuiden, maar minder dan de raffinaderijen van Esso, Shell en BP of chemiecomplexen als Dow Benelux en Chemelot. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten dat adviesbureau TNO op dit moment onderzoek doet naar de precieze uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door Schiphol en de effecten op personeel en omwonenden. Als dat onderzoek is afgerond zal het ministerie in het derde kwartaal van 2023 besluiten of er maatregelen moeten genomen worden. Onderzoeksprogramma Zembla belichtte in 2021 hoe zo’n 20.000 grondmedewerkers op Schiphol dagelijks worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Arbo-experts waarschuwden al in 2007 voor een verhoogd risico op hartproblemen en longkanker bij medewerkers van Schiphol en KLM, bleek uit onderzoek van Zembla. De arbo-experts adviseerden om de blootstelling aan uitstootgassen zo ver mogelijk terug te dringen. Schiphol laat in een reactie weten dat ze probeert de uitstoot van vliegverkeer terug te dringen door de zuinigste toestellen korting te geven op de haventarieven. Ook stimuleert Schiphol het gebruik van duurzame brandstoffen. 27-01-2023 18:09
27-01-23 08:15 2242 Wassenaar Geluid Ik hou r niet meer vol. Al mijn levensvreugde wordt me ontnomen door de angst van het gebulder boven mijn hoofd en de spanning die dit met zich mee brengt. Ijk snap niet hoe andere mensen het hier uithouden…. Ik wil hier WEG!!! 27-01-2023 08:17
26-01-23 21:34 1183 Amstelveen Geluid Hoofdpijn, te kort geslapen en nu starters boven ons hoofd, nog even gassen in de bocht 😵‍💫 26-01-2023 21:34
26-01-23 21:25 1183 Amstelveen Geluid Waarom moet het in het laatste half uur zo knettergek knetterhard? Het was even rustig. MAAR waarom moet dit? Als alles zegt dat dit andersom moet. Net stukje in de nos over toezicht veiligheid. Precies wat we hier weten. gevaarlijke stoffen die worden uitgestoten gevaarlijke situaties en een Overheid die eigenlijk steken laat vallen ofwel corrupt is. Ultra fijnstof een miljoen vrachtwagens die stationair rijden per seconde per vliegtuig dat opstijgt als het op vol vermogen is. Ik zeg het nog maar eens en het geluid is walgelijk en ik ben zo moe zo moe er van! 26-01-2023 21:32
26-01-23 21:23 1185 Amstelveen Geluid ZO IS HET WEL GENIEG VOOR VANDAAG😡😡😡 26-01-2023 21:24
26-01-23 21:08 1187 Amstelveen Geluid Waarom nu op 625 meter overvliegen als de kinderen net in bed liggen? Kappen nou hoor!!! 26-01-2023 21:09
26-01-23 20:59 1183 Amstelveen Geluid Volledige gekte weer op Schiphol. Volgens de Metar is het 11 knopen wind 360 dus pal noord. En dan toch starten over de Buitenveldertbaan. On plaats van de logische en minder overlast bezorgende Polderbaan, die daarvoor is gebouwd. Weer een ellendige verstoorde avond voor Amstelveen en Buitenveldert. Wie stopt deze marteling? Loopjongen Harbers niet. Wat doet het gemeentebestuur van Amstelveen? Alleen maar proberen om nog meer studenten in deze jammerlijke situatie te krijgen. Gekte dus. En ook nog gevaarlijke kruisende kooers met de landende Kaagbaan. Veiligheid, lak aan. Geld gaat voor. 26-01-2023 21:04
26-01-23 15:31 2318 Leiden Geluid Alweer dagenlang ******herrie van zeer laag overvliegende landende toestellen voor de Kaagbaan, die zelfs zo laag als 500 meter overrazen. Het heeft er de laatste tijd af en toe wel eens op geleken dat er aangepaste routes, hoogtes en zelfs iets wat op glijvluchten leek, is geprobeerd. Maar dat is met ingang van vandaag weer verleden tijd. Niet alleen komen de toestellen weer veel lager over, maar ook weer recht over dichtbevolkt gebied en met de motoren op hoog vermogen. Het lijkt erop alsof bij LVLN het wiel steeds opnieuw uitgevonden moet worden. Dat klopt ook: net als de bagagemedewerkers, wil niemand meer werken bij de luchtverkeersleiding vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. De eerste nieuwe lichting luchtverkeersleiders, die na de corona-ontslaggolf is aangenomen, is inmiddels alweer vertrokken of is dat van plan. De mensen die er nog wél gaan werken, zijn zacht gezegd "niet de besten". Het is toch schofterig dat de omwonenden extra moeten lijden vanwege het mismanagement van Schiphol. 26-01-2023 15:52
26-01-23 09:13 2253 Voorschoten Geluid Schiphol is langzaam uitgegroeid tot internationale hub. Heel slim om dat langzaam te doen. Verspreiding over de jaren valt niet op en zorgt dat het verzet onvoldoende mensen krijgt opgetrommeld. Een stevige lobby en wat VVD-ministers werken ook in het belang van Schiphol (of luchthavens in het algemeen). De leefomgeving van miljoenen inwoners in een ruime straal rondom vliegvelden is van ondergerschikt belang. Welke fatsoenlijke politici kunnen akkoord gaan met het KRANKZINNIG AANTAL VLIEGTUIGEN DAT OVER ONZE WOONWIJKEN WORDT GEPOMPT? Eindeloze reeksen van vliegtuigen zorgen voor vrijwel constante geluidsoverlast boven wat onze rustige en veilige woonwijk had moeten heten. Een nieuw navigatieysteem zorgt voor korte afstanden tussen de vliegtuigen, dus is de weg vrij voor nóg meer vliegtuigen boven onze woonwijk. En dan die loze kreten zoals 'minder hinder' en 'in balans'. Met geklets, desinformatie en leugens wordt geprobeerd om toch groei van de luchtvaart te realiseren, en groeiend verzet hiertegen de kop in te drukken. En dan de ziekmakende stoffen die op onz neerwaaien. Onzichtbaar worden miljoenen volwassenen en kinderen iedere dag vergiftigd. De hub MOET sluiten. 26-01-2023 10:05
26-01-23 05:32 1561 Krommenie Geluid Landend 02:22 Viermotorige Nippon Cargo 4 Opstijgende Cargo 05:25 MNB 224 Instanbul. U weet wel dat vieze en herrie zaakje boven onze bedden en elke nacht ons ff uit de slaap brullen en onze leefomgeving komt vervuilen. Je ‘hart’ zal er bv als a.s. voormalig vakbondsman maar liggen .. Het hart dat bij de mensen hoort te liggen maar sneller dan het licht ingewisseld werd voor een puissante beloning bij het meest smerige en overlastgevende de bedrijf van Nederland. De kinderen hebben de toekomst, aldus het gezegde, laten we het hopen, want met en onder Schiphol is de levensverwachting sowieso al beduidend minder dan in de rest van Nederland. 26-01-2023 05:51
25-01-23 19:35 1432 Aalsmeer Geluid Heeft u overlast van Schiphol???OMWONENDEN SCHIPHOL SLEPEN STAAT VOOR DE RECHTER De bewoners, vertegenwoordigd door de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), eisen dat de minister een einde maakt aan de ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door het vliegverkeer op Schiphol. Doneer nu aan RBV voor de rechtszaak: https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/als-donateur/ 25-01-2023 19:36
23-01-23 23:22 1432 Aalsmeer Geluid Aalsmeerbaan. Je bent net ingeslapen en Schithel denkt, laat ik eens een paar uur de nachtrust verkloten door vliegtuigen toestemming te geven te landen op de Aalsmeerbaan. Hartslag op hol, kwaad. Waarom betalen wij met onze gezondheid voor de illegale bedrijfsvoering van een commercieel bedrijf die helemaal niets voor de omgeving doet? 24-01-2023 21:27
24-01-23 12:53 8567 Oudemirdum Geluid Met veel kabaal komt de CAO1024 van Amsterdam naar Shanghai overvliegen. Op meer dan 100 (!) kilometer van Schiphol. Waarom alles boven de 65dB hier als geluidsoverlast wordt ervaren? Omdat het hier stil kan zijn. ‘s Nachts zonder vliegherrie wordt 20-25dB gemeten. Maar steeds vaker komen dit soort volgeladen Boeings 747 of giga Airbusses vrij laag over Gaasterland. Deze toestellen kunnen gemakkelijk het IJsselmeer oversteken en op 20.000ft of meer over Gaasterland vliegen. Maar dat gebeurt niet. Zelfs ‘s avonds laat, als er tussen 22-24uur nog Jumbo’s naar Azië vliegen, waarmee ze (met de ramen dicht) in veel huizen zeer goed hoorbaar zijn. En zelfs het inslaapproces van velen kunnen verstoren. Waarom niet een vliegstop tussen 22uur en 07uur? waarom geen verplichte 20.000ft hoogte bij het oversteken van het IJsselmeer? Waarom niet gewoon halvering van Schiphol? Halvering van het aantal vluchten per jaar? Al was het maar om iedereen onder de aan- en afvliegroutes te sparen. In eerste instantie de direct omwonenden van Schiphol. In tweede instantie alle bewoners van dit land. 24-01-2023 13:03
23-01-23 16:07 2022 Haarlem Milieu Inkoppertje toch??? 250.000 vluchten (inclusief prive vluchten), btw en flinke belasting flink verhogen, grondbewegingen met elektrische karretjes, zware en meest vervuilende vlieg-tuig-en weigeren op schiphel, grond in wijde omtrek schoonmaken, fatsoenlijk loon voor grondmedewerkers, illegale polderbaan sluiten en lelystad definitief van de baan. Leidt gegarandeerd tot veel meer WELZIJN voor miljoenen mensen ZONDER impact op de economie. @rutte: makkelijk scoren!! 23-01-2023 16:13
22-01-23 11:47 2341 Oegstgeest Geluid Dit weekend trakteert Staatsbedrijf (samen met gemeente Amsterdam) Schiphol de inwoners van Oegstgeest weer iedere minuut op een laag overvliegend vliegend vliegtuig (en Qatar Airways zéér laag overvliegend met toestel met 4 motoren) dat enorme hoeveelheden fijnstof en ultrafijnstof uitstoot boven de hoofden van de inwoners. De overheid roept het hardst dat maatregelen nodig zijn om het klimaat te verbeteren, de gemeente Amsterdam gaat vanaf volgend jaar nog maar 30 km/u op de autowegen in en rondom Amsterdam toestaan om de burger minder te laten uitstoten, maar het eigen Schiphol en vliegverkeer wordt weer uitgezonderd. Met andere woorden: de Burger wordt aangepakt, de overheid heeft zelf overal lak aan en creëert continue uitzonderingen voor zichzelf. Ik las nog dat er in de Haarlemmermeer weer vier boeren uitgekocht zijn, allemaal door Schiphol. Die zo extra uitstootrechten binnenhalen waarmee ze groei van Schiphol kunnen bewerkstelligen. Het doel moet reductie van uitstoot zijn, niet gelijk houden. En al helemaal geen boeren wegjagen ten faveure van vliegverkeer. 22-01-2023 11:57
22-01-23 10:39 2341 Oegstgeest Geluid Mensen hebben rust nodig. rust om bij te komen van drukte. Rust om te genieten van het buiten zijn. Rust in huis. Als een dag die rust verstoord wordt door bv kluswerkzaamheden bij buren of op straat dan weet je" dit is straks voorbij. Sinds een jaar wordt Oegstgeest geteisterd door verstoring van de rust door vliegtuigen. Dag in dag uit en soms ook gedurende nacht een onophoudelijke stroom aan vliegtuigen. Er zijn dagen zoals gisteren en ook weer vandaag dat het geraas in de lucht zich aaneenrijgt. Het geluid van het ene vliegtuig is nog niet weggestorven en het volgende dienst zich alweer aan. En dat is niet overdreven. Gisteren zijn er (bewijsbaar) honderden vliegtuigen laag over ons huis gevlogen. Vandaag gebeurt het weer. Met alle overlast van lawaai en fijnstof en verstoring van rust van dien. Mensen die hier niet wonen, geloven het soms niet maar wij en belanghebbenden op en rond Schiphol weten het ook zeker: het gaat om honderden vliegtuigen PER DAG. Soms dag in dag uit. En dan is het niet eens vakantietijd. Dit is zo stilzwijgend veranderd in onze regio. Het bederft het woongeluk van zoveel mensen want het lijkt alsof je er niets aan kunt doen. Die machteloosheid doet ook iets met je. Dit moet toch anders kunnen? 22-01-2023 10:42
21-01-23 21:48 1185 Amstelveen Geluid Vanmorgen om 6 uur wakker geworden door een opstijgend vliegtuig..... Vanavond dus vroeg naar bed (heb de hele week gewerkt. Ben nu 60 en moet nog door tot 67 jaar en 3 maanden in het onderwijs. Dus heb mijn slaap echt nodig). Vanavond dus vroeg naar bed. Word ik net wéér wakker gemaakt door een opstijgend vliegtuig boven mijn hoofd. Ik kan dus gewoon mijn 8 uur niet maken door Schiphol. 21-01-2023 21:49

Pagina's