Meeste duimen

Dit overzicht bevat meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
23-09-22 12:30 2133 Hoofddorp Anders Schiphol gaat maatschappijen 350 euro betalen per geannuleerde reiziger? Hoe wanhopig ben je dan.. Er zijn toch wel betere manieren te bedenken om geld uit te geven. Direct terug naar 250.000 vluchten ( niet van 23:00 tot 07:00 uur), dan heb je ook minder beveiligers nodig en kun je je als bedrijf weer gaan richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ook voor al hun andere werknemers op de werkvloer! Graag ook wat meer rekening houden met de overlast die dit bedrijf veroorzaakt voor al die mensen die dagelijks te maken hebben met de geluidsoverlast, plus aandacht voor het milieu. 23-09-2022 12:40
23-09-22 11:06 1851 Heiloo Geluid Ook vandaag wordt er weer een bak ellende en geluid over ons heen gestort. Ondraaglijk! Ik ben zo vrij om een deel van het bericht van SchipholWatch en de brief die een bewoner heeft opgesteld richting de Kamer hier ook neer te zetten. Het geeft in een klap overzichtelijk aan hoe het komt dat wij deze terreur moeten ondergaan. Den Haag is van mening dat iedere sector evenredig moet helpen de stikstofproblematiek op te lossen, ook de luchtvaart. Een bezorgde burger stuurde onlangs een ferme waarschuwing over de uitzonderingspositie van de vliegindustrie aan de Tweede Kamer. “Ik maak me erg bezorgd dat de politiek niet inzichtelijk heeft hoeveel uitzonderingen de luchtvaartindustrie heeft op stikstofgebied. Dat zijn er zoveel, dat het bijna ondoenlijk is het overzicht te behouden. Daarom heb ik de feiten overzichtelijk op een rijtje gezet, aldus deze burger tegenover SchipholWatch. De brief is behandeld door de vaste kamercommissie voor I&W en bij de stukken voor het aankomende luchtvaartdebat gevoegd. Dat vindt plaats op 6 oktober. “Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning. Interne stukken van het Ministerie van I&W en het advies van de Commissie MER spreken dan ook van het legaliseren van de bestaande situatie – dit impliceert dat er nu sprake is van een illegale situatie. Het ministerie weet al sinds 2014 dat de vereiste vergunning ontbreekt, waarmee de coulance-periode wel erg lang is opgerekt.” Illegale Polderbaan Ook het Ministerie van Landbouw (LNV) duidt op dit euvel en geeft in een verzoek aan Schiphol om meer informatie voor de aanvraag van de natuurvergunning aan dat voor de aanleg van de Polderbaan niet de vereiste procedures zijn doorlopen en dat er niet is beoordeeld wat het effect van deze baan is op natuurgebieden. Omdat Schiphol nooit een natuurvergunning heeft aangevraagd, wordt het waarschijnlijk een juridische strijd over wat de laatste legitieme situatie van het vliegveld is, zo meldt de burger. “Het kan zomaar zijn dat hiervoor moet worden teruggegaan naar 1994. Nu al is duidelijk dat de historische rechten van Schiphol fors lager zijn dan wat nodig is voor de huidige omvang.” “Om het nog complexer te maken: de minister van LNV heeft in september 2020 geoordeeld dat het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) van 2008 geen formele rechtskracht heeft omdat ook daarvoor niet alle procedures zijn doorlopen.” Dat zou kunnen leiden tot een nog verdere krimp van het vliegveld. In strijd met de wet De bezorgde burger stelt het keihard: “Het voorgaande heeft als consequentie dat Schiphol handelt in strijd met de Wet luchtvaart. Die stelt immers dat het verboden is een luchthaven in bedrijf te hebben zónder LVB”. “Wat dit betekent in juridische en in maatschappelijke zin voor de stikstofruimte voor Schiphol, is de grote vraag. Het antwoord begint vermoedelijk met bescheidenheid”, aldus de brief. “De minister heeft in juni aangekondigd dat Schiphol moet krimpen tot 440.000 vliegbewegingen, maar het vliegveld beschikt niet over stikstofrechten voor dat aantal vliegbewegingen. Het toestaan van 440.000 vluchten zou daarmee de facto een uitbreiding betekenen van de stikstofrechten van Schiphol.” Rechters maken gehakt van dergelijke plannen die groei van de uitstoot betekenen, in plaats van een bijdrage te leveren aan vermindering. Natuurbescherming uit het oog De briefschrijver plaatst vraagtekens bij de motivatie van de minister om te komen tot de 440.000 vluchten. “Die is vooral economisch ingegeven, een ondergrens om de hub te onderhouden. Dat heeft niets te maken met het doel van de natuurwetgeving: bescherming van die natuur. Mogelijk moet de grens nog veel lager, de minister kan dat niet van tevoren als een no-go bestempelen. Dat doet hij nu wel.” Niet uitgesloten wordt dat Schiphol nog verder moet krimpen naar een niveau ónder dat van 1994. “Evenredige stikstofreductie betekent dat eerst bepaald dient te worden wat het laatste rechtmatige uitstootniveau is. Vanaf dat punt dient 50 procent te worden gereduceerd. Pas dan wordt aan de breed aangenomen motie van evenredige reductie zijn voldaan.” Ondertussen proberen de luchtvaartindustrie en het ministerie van I&W de stikstofuitstoot zo klein mogelijk te laten lijken, onder meer door het niet meerekenen van uitstoot boven de 900 meter vlieghoogte. “De Commissie Remkes heeft in haar advies aangegeven dat die uitstoot wel moet worden meegerekend, maar twee jaar later wordt daar nog steeds geen gehoor aan gegeven.” Groot deel uitstoot buiten beeld Nederland is een van de weinige EU-landen die de uitstoot op 900 meter hoogte buiten beeld houdt. Dat mag niet volgens de regels en is ook volgens wetenschappers onzuiver. “Een studie van de TU Delft concludeert dat meer dan 90 procent van de uitstoot hierdoor buiten beeld blijft.” “Satellietmetingen tonen dan ook aan dat er in een groot gebied rond Schiphol hoge concentraties stikstofoxide (NOx) voorkomen. Uit rapportages van het KNMI blijkt dan ook dat die concentraties fors minder waren in corona-jaar 2020 toen er nauwelijks werd gevlogen.” De wakkere burger waarschuwt de Kamerleden ook voor de groeiende uitstoot van NOx door de luchtvaart als gevolg van efficiëntere motoren. “Meestal gaat innovatie gepaard met verbeteringen, maar zuiniger vliegtuigmotoren produceren juist meer NOx.” Luchtvaart ook piekbelaster Hij vindt het ook onbegrijpelijk dat de luchtvaart buiten de gebiedsgerichte aanpak van minister Van der Wal blijft. “Weer zo’n onterechte uitzondering voor deze sector. De luchtvaart is aantoonbaar een grote piekbelaster en kan lokaal en regionaal goed zijn voor wel 30 procent van de totale NOx-depositie.” In de brief wordt de Kamer gevraagd de minister aan haar afspraken te houden “Zij stelt in de pers en in de Kamer steeds dat het aan Schiphol is om de ontbrekende natuurvergunning te verkrijgen, zoals ook alle andere bedrijven in ons land dat moeten. Uit overheidsdocumenten blijkt echter dat I&W op tal van manieren bezig is Schiphol te helpen. Bij voorbeeld door 315 miljoen euro vrij te maken voor de post ‘Klimaat, Stikstof en Luchtvaart’, waarvan minstens 100 miljoen euro is weggehaald bij het budget van LNV om boeren te helpen.” Ook wijst de briefschrijver op het potje van 60 miljoen euro dat minister Harbers heeft aangevraagd voor de oprichting van een juridisch dream team om juridische geitenpaadjes te vinden om Schiphol aan een natuurvergunning te helpen. Geen handhaving “Het is wel duidelijk dat de bemoeienis van de ministeries veel groter is bij Schiphol dan bij andere bedrijven. Er worden grote budgetten vrijgemaakt en er worden honderden miljoenen gereserveerd voor compensatie van de stikstofproblemen, bij voorbeeld voor de uitkoop van boeren.” In de aangehaalde interne stukken wordt vrijuit over de staatssteun gesproken. “Tel daarbij op het jarenlange gebrek aan handhaving van alle missende vergunningen. Welk bedrijf in Nederland komt hier zolang mee weg?” Einde brief. Een groot wanbeleid en corrupte bende dus,. Als de media hier nu eens aandacht aan zou besteden. 23-09-2022 11:17
22-09-22 18:21 1432 Aalsmeer Geluid AALSMEERBAAN: Met bezoek in de tuin gezeten... gesprek voeren was niet normaal mogelijk, moesten onderhand naar elkaar schreeuwen! De mensen wisten niet wat ze meemaakte zoveel herrie!!! Zeiden dat zij hier never nooit zouden willen wonen. Zit je in je eigen tuin en kun je niet een normaal leven leiden... de herrie was extreem en dan nog het vergif... schande dat zoiets toch mogelijk is. Het is werkelijk onbewoonbaar gebied hier als de vliegtuigen opstijgen. Enige vorm van bescherming ho maar... verrekken en stikken, dat mag je van Schiphol... wat een tuig met goedkeuring van de overheid!!!CODE ROOD=STOP!!! 22-09-2022 18:27
22-09-22 16:31 2318 Leiden Anders Kan er een categorie “verbijstering “ worden aangemaakt? Ik lees net dat Schiphol 350 euro per gestrande reiziger gaat betalen aan de luchtvaartmaatschappijen. Dit is toch stuitend? Luchtvaartmaatschappijen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de milieuproblematiek waaraan iedereen in de verre omtrek dagelijks last van heeft. Schiphol ligt al sinds zijn geboorte aan het infuus van de staatssteun. Die hoestten wij tot nu toe op, en het is duidelijk dat dit zo snel mogelijk moet stoppen. Maar nu gaan we dus ook nog de maatschappijen indirect steunen. Omdat Schiphol bovenop alles gewoon een slechte ondernemer blijkt te zijn. Als ooit blijkt dat Benschop een vertrekpremie krijgt, dan - vrienden van de belastingdienst, lees even mee- dan breng ik namens mijzelf en mijn kinderen een proportioneel deel van deze beloning in mindering op mijn belasting. Want ik heb er echt helemaal genoeg van. 22-09-2022 16:39
22-09-22 09:58 1432 Aalsmeer Geluid AALSMEERBAAN: Herrie door stijgende vliegtuigen, wordt het weer een dag als gisteren... totaal verpest??? Sprak mijn dochter en de kinderen sliepen om 22.30 nóg niet...schande-schande-schande, de kinderen moeten smorgens naar school en hebben veel slaap nodig. Worden op zeer jonge leeftijd nu al dagelijks belast met de herrie en zwaar giftige uitstoot door vliegtuigen, is toch niet normaal. Er kwamen gisteravond heel veel zware gifkanonnen over onze daken tot 22.15uur! Waarom zo laat en waarom deze zware bakbeesten op zo een laat tijdstip over dichtbevolkt gebied... is toch onacceptabel. Géén bestaansrecht voor illegaal schiphol welke onze levens dagelijks verwoest!!! CODE ROOD=STOP!!! 22-09-2022 10:03
22-09-22 08:33 1561 Krommenie Geluid Waar is het toezicht op die maar omwonende burgers folterende luchtvaart toestanden boven onze hoofden.. Wij scheiden ons plastic, eten zoveel mogelijk uit eigen tuin, kopen biologisch of streekproducten, zetten de thermostaat lager en douchen korter, wij pakken de fiets, bus of trein.. Maar ondertussen mogen wel dag en nacht bestookt worden met keiharde gehoorschadelijke vliegherrie en daarnaast megatonnen ongelofelijk smerige uitstoot van de bijna 1500 (regio 750 ) vliegtuigen per dag incasseren, jawel op slechts 500m afstand boven onze hoofden en dat van onze (klein) kids. Nee hier wordt niet gehandhaafd, hier wordt structureel weggekeken hier wordt een nieuw schandaal, misstand instand gehouden, de zoveelste alweer in Nederland. Tot de andere nationale crisissen, affaires en schandalen wellicht wat geluwd zijn, hopelijk dan wordt onze schor geschreeuwde omwonenden stem misschien dan eindelijk wel eens gehoord .. 22-09-2022 08:33
21-09-22 19:17 1183 Amstelveen Geluid De absolute grens is voor mij bereikt. Weer herrie. Heldere lucht. geen enkele reden toe. De hufterigheid regeert. DIT MOET AFGELOPEN ZIJN. Het kan niet waar zijn. Toch is het zo. Ik wil echt iets doen. Mezelf en elkaar beschermen tegen dit geweld. Dit is onze lucht. Onze ruimte Onze gezondheid. Kan niet langer zo. 21-09-2022 19:21
21-09-22 17:24 1187 Amstelveen Geluid Nog even genieten van het nazomerzonnetje. Lekker lezen in de tuin. En dan continu op de achtergrond het gebrom en gebulder van vliegtuigen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van wonen in Nederland? 21-09-2022 17:28
20-09-22 22:02 2318 Leiden Geluid Als het niet zo triest en cynisch was, zou het grappig zijn. Op mijn nieuwe telefoon zit een app die mij bezorgd meldt dat ik al dagen niet aan mijn slaapdoel voldoe. En dat mijn gezondheid en mijn concentratie vermogen achteruit gaan als ik onvoldoende slaap. Er staan ook tips bij, maar jammer genoeg kan een organisatie als Apple zich een ziekmakende klotetoko als Schiphel niet voorstellen.. dus “op tijd naar bed gaan” - haha- en “zorg voor een rustige omgeving- hahaha- gaan me niet helpen. Ik probeer er niet aan onder door te gaan en verheug me op 5 november. Kom massaal en help mee om deze waanzin te stoppen! Sterkte allemaal 20-09-2022 22:09
20-09-22 18:31 1851 Heiloo Anders KLM gaat een zesde bestemming in Polen aanvliegen. Net als de nieuwe bestemming Aarhus, dat ook een “ secundaire bestemming” wordt genoemd wil men hiermee “ de hubfunctie van Schiphol de verstevigen. “ Dus meer ipv minder. Heel slecht idee voor ons omwonenden. 20-09-2022 18:33
20-09-22 14:53 1433 Kudelstaart Geluid Sinds gisteren ochtend zijn er alweer 381 vliegtuigen over ons heen gekomen. Waarom alle aandacht voor de lange rijen wachtende passagiers en niet voor de omwonenden die dag en nacht last hebben van vervuilde lucht en lawaai met allerlei gezondheidsproblemen tot gevolg. 20-09-2022 15:00
19-09-22 23:00 1964 Heemskerk Geluid De dokter zegt dat ik af moet kikken, niet meer op vliegherrie mag zitten en de vliegradar moet negeren omdat dit zal panikeren. Mijn stress level moet omlaag per vandaag. Ik moet me vermannen en vliegherrie verbannen zodat ik kan ontspannen. Ga thuis mediteren dat zal stress reduceren. Maar vliegtuigen zijn overal en zijn niet te negeren. Waar je ook woont of loopt. Het sloopt. Het gebrul en gedonder is overal. Vliegherrie kan niet uit worden gezet en dus weer veel te laat naar bed. Ons hele gezin loopt te gapen en wil slapen. Stop met vliegherrie en verspreid stilte in de lucht en geef Nederland rust. Laat ons slapen als een roos dat is pas grandioos. Dat werkt pas helend en genezend. Sleep well Nederland en sweet dreams. 19-09-2022 23:39
19-09-22 21:49 1034 Amsterdam Geluid Verwachting start Zwanenburgbaan tot 4:00 uur vannacht volgens BAS. En dan weer om 7:00 uur. Beste mensen in Zwanenburg, Zaandam en Amsterdam Noord. Veel sterkte vannacht. Als de zakken maar gevuld worden van Schiphol en grootaandeelhouder de Nederlandse Staat. De gezondheid van de burger doet er niet toe. Sterker nog, er is geen sprake van krimp, het is een schijnbeweging om ons in slaap te sussen. Slaap die ons nu onthouden wordt door herrie in de avond, nacht en vroege ochtend. Schiphol gaat gewoon door met groeien, de bouw van een nieuwe terminal is op dubieuze wijze aan een vergunning gekomen. Welterusten! 19-09-2022 21:59
19-09-22 21:30 1541 Koog aan de Zaan Geluid Amsterdam naar Hannover. Gevolgd door Amsterdam naar Belgrado en Amsterdam naar Rome is er intussen ook. Het is toch verschrikkelijk dat we zo worden bestookt door de luchtvaart. En dat de overheid dit met droge ogen laat gebeuren? Alles voor het economisch belang. Dat gaat voor de gezondheid van de burgers. Stem aub nooit meer op deze partijen. Kijk heel goed welke partijen tegen uitbreiding van Schiphol zijn en vóór krimp!! Denk aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen want anders hebben zij geen toekomst! De klimaatverandering gaat door en door en door..... 19-09-2022 21:34
19-09-22 18:35 1541 Koog aan de Zaan Geluid Net op tv. Deventer heeft last van een asfaltcentrale die giftige stoffen uitstoot. Gemeente Deventer legt de centrale een dwangsom op. Het bedrijf overschrijdt de normen voor de uitstoot van kankerverwekkende stoffen...... Nu vragen wij ons af.... Wat doen de Gemeenten voor ons, wat wordt er hier gedaan aan de luchtvaart en Schiphol?? Wij worden ook blootgesteld aan vieze kankerverwekkende stoffen die de luchtvaart over onze hoofden uitstoot!!! Niets, helemaal niets hoor je erover. Wij hebben een overheid en gemeenten die er niet is voor hun burgers. 19-09-2022 18:46
19-09-22 03:15 1965 Heemskerk Geluid Vanaf 3.15 weer wekienst vanaf de Polderbaan met tientallen vluchten. Een stuk of 10 duidelijk hoorbaar en dus wakker geworden. Klap op de vuurpijl vanmorgen om 7.07 uur KLM1206 totaal anders qua route en bocht makend over Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee en dalend. Ondanks dat deze piloot nog iets hoger vloog toch hoorbaar. Maar elk vliegtuig is flink hoorbaar tegenwoordig. Waarom altijd de Polderbaan dan zijn het altijd dezelfde bewoners en routes. En dezelfde mensen die overlast ervaren. 24/7 hier. Wij wonen ruim 30 kilometer van Schiphol en zijn een verlengde van de Polderbaan geworden. Zomaar, zonder toestemming, zonder overleg. Het mag, het kan het moet. Het is Schiphol en dat is van levensbelang. Wij tellen niet mee en zijn slechts bewoners die kampen met overdosis lawaai en gebrek aan rust en slaaptekort. Waar kunnen we nog klagen en om hulp vragen? 19-09-2022 07:25
19-09-22 01:16 1566 Amsterdam Geluid Vanaf 23.00 tot en met nu 01.17 constante uitvliegherrie boven Assendelft/Krommenie...Dit is alweer bijna een week gaande ,en tot mijn grote verbazing maar ook verontwaardiging zag ik op teletext pag 761 https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=761-1 dat alle vluchten/vliegtuigen die door het complete wanbeleid van Schiphel niet op tijd gevuld konden worden nu na 23.00 vrolijk de lucht in worden gestuurd...Dit is dus behalve een grove schending van de wettelijke grensen, oftewel 'n ordinair milieumisdrijf , natuurlijk ook moreel volstrekt verwerpelijk om hiermee weer duizenden mensen niet tot hun rust voor de nacht te laten komen... Fijn dat die clown Benschop opsodemietert ,maar ik vrees dat ie helaas die pokke herrie niet meeneemt... 19-09-2022 01:45
18-09-22 22:31 1083 Amsterdam Geluid Vanaf zo’n 6:30 non-stop lawaaiterreur door landende monsters op de Buitenveldertbaan. We hebben het grootste deel van de dag noise-cancelling koptelefoons opgehad. In ons eigen huis. Omdat 1 bedrijf klakkeloos duizenden mensenlevens mag verwoesten . Gaaf land. Super gaaf. 18-09-2022 22:34
18-09-22 22:12 1181 Amstelveen Geluid We gaan het vandaag halen de 500 vliegtuigen over de Buitenveldertbaan. Krankzinnig vanaf 6:43 worden we bestookt met landers. 4e dag op rij. Hoezo een rustig weekend? Dat dit gewoon maar mag boven een dichtbevolkt gebied. Wij hebben er geen woorden meer voor. Toch maar weer een melding gedaan bij BAS (maar we weten dat helpt geen [email protected]@t). 18-09-2022 22:15
18-09-22 22:06 1083 Amsterdam Geluid G..dsamme, is het nou eens een keer klaar?? Het hele weekend zitten we in de rotherrie van 80 dB elke minuut. Geen moment rust. Geen normale nachtrust. Kinderen spoken nu nog rond, hyper van alle herrie en oververmoeid. Wij willen ook graag slapen en dan hopelijk morgen een beetje functioneren op ons werk. Is dat gek? Mag dat misschien Schiphol? 18-09-2022 22:07

Pagina's