Datum en tijdstip start overlast 
woensdag 30 maart 2022 - 14:27
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
1067
Omschrijving melding 
Volg het beleid: Schiphol Schiphol mag binnen de landelijke wettelijke milieuregels doorgroeien naar 500.000 vliegbewegingen. Amsterdam is van mening dat verdere groei tot 2023 niet aan de orde is. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de herindeling van het luchtruim, het minimaliseren van negatieve effecten op klimaat en gezondheid, geluidsbeleving en overlast. Waar mogelijk zet de gemeente Amsterdam aan tot vernieuwing en vergroening van de luchtvaart. Gemeente Amsterdam is medeaandeelhouder van Schiphol, samen met het Rijk, gemeente Rotterdam en Aeroport de Paris. Maar de gemeente kan geen invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken op Nederlandse luchthavens, de hoeveelheid vluchten of de gewenste verdeling van het luchtverkeer. Amsterdam zet in op substantiële vermindering van het aantal nachtvluchten op Schiphol, het vervangen van korte afstandsvluchten door internationaal treinverkeer en het beprijzen van luchtvaart. Schiphol en omgeving Gemeente Amsterdam is vertegenwoordigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Samen met andere overheden wordt onder andere gesproken over luchtruimherziening, de relatie wonen-vliegen, het terugdringen van geluid en verduurzaming van de luchtvaart. Wonen rond Schiphol Als de gemeente besluit om nieuwe woningen te bouwen in een door luchtvaart geluidbelaste zone moet zij met een zorgvuldig onderbouwde afweging komen. Dat is zo vastgelegd in landelijke afspraken met het Rijk en de luchtvaartsector. De gemeente moet dus duidelijk uitleggen waarom zij van mening is dat er toch gebouwd kan worden in een bepaald gebied, ondanks de aanwezigheid van mogelijk vliegtuiglawaai. Aan toekomstige bewoners legt de gemeente dat onder andere uit op deze pagina. Gebiedsontwikkeling rond Schiphol Gemeente Amsterdam houdt zich bezig met gebiedsontwikkeling rond Schiphol. Dit gebeurt samen met de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Nood-Holland en de Schiphol Group. Schiphol Area Development Company nv ontwikkelt en exploiteert namens deze partijen bedrijfsterreinen en andere onroerende goederen voor bedrijven die aan de luchthaven verbonden zijn. Gezamenlijk doel is om de economische ontwikkeling en de concurrentiepositie van de Schipholcorridor in de Metropoolregio Amsterdam te versterken.