Datum en tijdstip start overlast 
maandag 8 november 2021 - 18:04
Oorzaak 
Anders
Postcode 
1054
Omschrijving melding 
Beste melder uit Uithoorn en anderen die het melden moe zijn: ik kan de frustratie heel goed begrijpen. Het is te erg voor woorden wat mensen o.a. in Uithoorn, Krommenie en Aalsmeer voor hun kiezen krijgen. Maar ik hoop dat we toch zoveel mogelijk melders aan boord kunnen houden. Vliegherrie.nl bestaat nog geen half jaar. Voor het eerst is er een site waarop in het openbaar klachten worden geregistreerd en het aantal heeft in relatief korte tijd al bijna de 50.000 bereikt. Iedereen, politici en journalisten incluis, kan nu zelf constateren welke ellende de luchtvaart in grote delen van met name Noord- en Zuidholland veroorzaakt. De meldingen worden ook onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer, het Ministerie van I&W en de inspectie voor de Leefomgeving, en kunnen als munitie dienen voor de rechtszaak voor bescherming tegen vlieghinder. Maar helaas kosten politieke veranderingen vaak tijd en is er dus een lange adem nodig. Ik wens iedereen sterkte en houd vooral moed! Samen staan we sterk.