Datum en tijdstip start overlast 
zondag 14 november 2021 - 11:55
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2341
Omschrijving melding 
De wind komt weer uit de NO hoek dus het is bal ten zuiden van Schiphol. Reeds om 5:30 uit met bed geblazen deze ochtend. Inmiddels een vrijwel continue stroom van vliegtuigen op een hoogte van slechts 600-1200 meter. De LVNL presteert het inmiddels om niet alleen verkeer uit westelijke richting over Katwijk-Rijnsburg-Oegstgeest-Warmond naar de Kaagbaan te leiden, maar ook verkeer uit het oosten eerst over Amsterdam-Schiphol- Lisse naar de Noordzee te sturen, en vervolgens met een bocht terug over Katwijk-Rijnsburg-Oegstgeest-Warmond. Normaliter draait dat verkeer vanuit het oosten noord van Leiden richting Kaagbaan. Hierdoor komt letterlijk al het landende verkeer op Schiphol over. Het is wel duidelijk dat, ondanks de enorme toename in klachten, het minimaliseren van overlast voor de LVNL geen enkele prioriteit heeft. Argument is ongetwijfeld de veiligheid, een frequent misbruikt argument omdat veiligheid altijd voorop dient te staan en niemand er tegen kan zijn. Echter, de gezondheidseffecten van de vele geluid gehinderden blijkt hier om onverklaarbare redenen niet onder te vallen. Inmiddels is de randstad helemaal vol gebouwd en vereist de woningnood dat ook de laatste stukjes groen worden geofferd voor woningen. Daarmee is ook preferentieel baangebruik achterhaald. Er bestaan in de randstad geen minder dicht bevolkte gebieden meer en de gehele randstad ligt inmiddels onder een deken van lawaai. Geluid adaptief bouwen en slimme ramen zijn "window dressing", een belediging voor de inwoners, en geen oplossing voor een enorm probleem. Een intercontinentale HUB, gericht op overstappers, in de randstad, het drukst bevolkte gebied van het dichtst bevolkte landje in Europa, was en is gewoon een heel erg slecht idee en volstrekt onverenigbaar met gezondheid en welzijn. Afgezien van het feit dat het wenselijk is om veel minder te vliegen moeten HUBs gepland worden op geografisch logische posities en voldoende ver verwijderd van bewoning (prima voorbeelden in het midden-oosten). Schiphol dient zo spoedig mogelijk te worden omgevormd tot een luchthaven van Nationaal belang met veel minder vluchten, denk aan max 250.000, en, vergelijkbaar met Frankfurt, een verbod voor nachtvluchten. Wie durft de Schiphol lobby nu eindelijk eens te negeren en onafhankelijk beleid te ontwikkelen in het belang van Nederland met haar inwoners? En kan de media hier zijn tanden inzetten, het onrecht permanent aan de kaak stelen, de belangenverstrengeling en corruptie tonen, en niet eerder loslaten dan wanneer er echt beleidsverandering wordt doorgevoerd? Het schandaal Schiphol is minstens zo groot als het drama in Groningen, de toeslagaffaire, het wanbeleid rond stikstof, de vervuiling van Tata, en zo kan ik nog wel even door gaan. Gaaf land he!