Datum en tijdstip start overlast 
zondag 3 oktober 2021 - 11:15
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2171
Omschrijving melding 
11.15/18 uur: op vol motorvermogen razen met gefluit en gejank vliegtuigen te laag over het centrum van Sassenheim. TV in huis niet meer goed te horen. Waarom moet ook in het vrije weekend het leef- en woongenot in deze fijne gemeente vernield worden? Over de aantasting van onze gezondheid door de dagelijkse uitstoot van megatonnen ultrafijnstof praten we dan maar even niet. De Gezondheidsraad heeft al gezegd, dat die stof funest is voor de gezondheid van al die mensen die dat elke dag opnieuw (noodgedwongen) inademen. Een krankzinnige situatie, maar nog zotter is dat de in verre staat van ontbinding verkerende demissionaire regering en de volksvertegenwoordigers, die geacht worden voor onze belangen en ook onze gezondheid op te komen, zich daaraan niets gelegen laten liggen. Naar aanleiding van de brief van Schipholwatch zou de Tweede Kamer aandacht vragen hiervoor aan de regering. Ja, dat is die regering onder wiens verantwoordelijkheid door het lobbywonder, de ex-VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen, een Luchtvaartnota naar de Tweede Kamer is gezonden waarin is voorgesteld het aantal vluchten juist uit te breiden met 40.000 naar 540.000 per jaar. Dat had de PvdA prominent, collega beroepslobbyist en Schipholbaas, Dick Benschop, haar zo gedicteerd. Maar o, wat een geluk voor ons, er komt een andere bestuurscultuur, waarbij de volksvertegenwoordigers zich weer laten leiden door de belangen van de inwoners. Dat is écht nieuw! De slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire en die van de aardbevingen in Groningen zijn het geloof daarin en in al die uitvoeringsinstanties al lang verloren. Moeten wij dat dan wel geloven? Nee, dat doen ook wij niet meer; eerst zien, dan geloven! Het vertrouwen is helaas te veel en te vaak beschaamd. Dan is er meer nodig dan alleen mooie woorden.