Meldingen Gemeente Amsterdam

Toont 1 - 20 van 22872 meldingen uit de gemeente Amsterdam.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
30-01-23 23:50 1060 Amsterdam Geluid Er vloog een helicopter over. Hij bleef rond cirkelen. Dan weer ver weg en dan vloog hij weer over ons huis. Dit duurde tot 00.29 uur. 31-01-2023 00:32
30-01-23 23:03 1108 Amsterdam-Zuidoost Geluid Beste @Uithoorn 30-01-23 22:22, herkenbaar, starters vanaf de Aalsmeer en Kaagbaan komen regelmatig ook scherp indraaiend laag over Amsterdam. Schiphol is omringd door bewoond gebied, daarom lijkt me naast drastische krimp van het aantal vluchten (stoppen met de hub functie), verplaatsing van de luchthaven naar een schiereiland in zee nodig, zodanig dat de druk op de leefomgeving wordt geminimaliseerd. 30-01-2023 23:10
30-01-23 21:24 1103 Amsterdam-Zuidoost Geluid YZR7413 - B747 , is me dat schrikken, wát een herrie! 30-01-2023 21:25
30-01-23 21:13 1108 Amsterdam-Zuidoost Veiligheid KLM toestel snijdt kilometers van de route af en komt op 600 m laagte over het dak geraasd richting Buitenveldertbaan. Zoals vaker opgemerkt, zijn het vrijwel altijd KLM toestellen die dit soort afsnijd capriolen uithalen laag boven bewoond gebied. 30-01-2023 21:18
30-01-23 18:49 1108 Amsterdam-Zuidoost Geluid Valt op dat ook de wat kleinere Embraers van KLM veel lawaai maken. 30-01-2023 18:50
30-01-23 17:49 1108 Amsterdam-Zuidoost Geluid Sinds 5u vannacht NON-STOP lawaai en giftige stoffen uitstoot van landende vliegtuigen richting de Buitenveldertbaan, de teller staat nu al op 368 vliegtuigen. De wind is inmiddels afgezwakt en gedraaid tot matige NNW (7 m/s), maar desondanks blijft de stormbaan als enige landingsbaan aan staan. Wel zo makkelijk voor de Schiphol operaties, maar schadelijk voor de leefbaarheid en gezondheid van tienduizenden inwoners onder de Buitenveldertbaan landingsroute. De menselijk maat is al jaren zoek, de overlast / schadelijke belasting voor de omgeving is veel te groot. 30-01-2023 17:56
30-01-23 17:15 1079 Amsterdam Anders Klimaatminister en multi-mega-veelvlieger Rob Jetten al 384 dagen niets gedaan aan Schiphol sinds Rutte IV. 30-01-2023 17:15
30-01-23 16:15 1082 Amsterdam Geluid Er is een nieuwe internetconsultatie over een ministeriële regeling over strikt preferentieel baangebruik. In de stukken staat dat hierdoor naar verwachting ruimte is voor 460.000 vliegtuigbewegingen in gebruiksjaar 2024. Dat is dus meer dan de 440.000 die eerst was afgesproken. In deze regeling ook 32.000 nachtvluchten toegestaan in plaats van het voornemen dit aantal te verminderen. Harbers moet gestopt worden met zijn misleidende acties! Allemaal bezwaar maken. https://www.internetconsultatie.nl/experimenteerregeling_schiphol/b1 30-01-2023 16:22
30-01-23 15:52 1103 Amsterdam-Zuidoost Milieu Gaan ze nou wéér zeggen dat ze het niet geweten hebben?? Dit stond in de NRC van 20 juni 2022: Omwonenden van Schiphol die voor langere tijd zijn blootgesteld aan ultrafijnstof uit vliegtuigen, hebben mogelijk een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ook kan de uitstoot van ultrafijnstof schadelijk zijn voor de gezondheid van ongeboren kinderen. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof op de langere termijn in dertig gemeenten rond Schiphol. Het RIVM wilde het onderzoek pas dinsdag publiceren, maar bevestigde maandag al de uitkomsten na publicaties in de pers. De studie naar de langetermijneffecten is het tweede en laatste deel van RIVM-onderzoek naar ultrafijnstof en de luchtvaart. In 2019 publiceerde het instituut al over de gevolgen op de korte termijn. „Mensen die in de buurt van Schiphol wonen staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties van ultrafijn stof [sic]”, stelde het RIVM al in 2019. Kinderen kunnen bijvoorbeeld meer last hebben van luchtwegklachten, zoals kortademigheid en piepende ademhaling. Ook gebruiken kinderen meer medicijnen als de uitstoot in hun omgeving hoger is. Het onderzoek is relevant voor de discussie over de toekomst van Schiphol. De studie bevestigt het beeld dat de luchthaven een negatief effect heeft op een „aantrekkelijke en gezonde leefomgeving”. Zo formuleert het kabinet altijd een van de vier publieke belangen die het weegt in het debat over Schiphol. De andere zijn veiligheid, verbondenheid met de wereld en duurzaamheid. Schiphol mocht altijd groeien van achtereenvolgende kabinetten, maar dat beleid lijkt nu niet langer houdbaar vanwege stikstofuitstoot, geluidshinder en in breder verband de klimaatdoelstellingen. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) zou het aantal vluchten op Schiphol daarom met circa 10 procent willen beperken. Een dezer weken wordt daarover een besluit verwacht. De structurele krimp staat los van de tijdelijke beperkingen vanwege de vakantiedrukte. In de Luchtvaartnota die het vorige kabinet in 2020 publiceerde, staat al dat rond luchthavens een hogere concentratie ultrafijnstof wordt gemeten. „Deze voor het oog onzichtbare deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid”, aldus de nota. Voor het rapport in 2019 telde het RIVM het aantal ultrafijne stofdeeltjes op onder meer schoolpleinen in plaatsen rond Schiphol. Het nieuwe onderzoek naar de langere termijn is meer statistisch van aard; het combineert langjarige vluchtgegevens van Schiphol met medische data van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Gezondheidsmonitor. Zo valt uit te sluiten dat ultrafijnstof uit andere bronnen – wegvervoer, industrie, scheepvaart en mobiele werktuigen (graafmachines) – de conclusies beïnvloeden, zegt RIVM-onderzoeker Nicole Janssen. Het RIVM gebruikte de geanonimiseerde gegevens van circa twee miljoen inwoners in dertig gemeenten rond Schiphol. Ultrafijnstof is het aantal zeer kleine deeltjes in de lucht (kleiner dan 0,1 micrometer). Het komt vrij bij verbrandingsprocessen, onder meer van auto’s en vliegtuigen. Anders dan roet en fijn stof heeft ultrafijnstof nauwelijks gewicht. Het is daarom lastig te meten. Naar uitstoot door vliegverkeer wordt pas sinds een jaar of tien gekeken. De eerste studies vonden plaats bij het vliegveld van Los Angeles. Vooral opstijgende vliegtuigen – die vol gas geven en veel kerosine verbruiken – veroorzaken veel uitstoot van ultrafijnstof. Ultrafijnstof is zo klein dat het via de longblaasjes direct de bloedbaan in kan. Het maakt ultrafijnstof volgens milieuorganisaties de meest schadelijke vorm van luchtverontreiniging. Nicole Janssen van het RIVM vond indicatief bewijs dat jarenlange blootstelling aan ultrafijnstof omwonenden van Schiphol een hogere kans geeft op hart- en vaatziekten en zwangere vrouwen en foetussen op gezondheidsschade. Hoe dichter je woont bij de luchthaven, hoe meer ultrafijnstof je dagelijks binnenkrijgt. Voor het ontstaan van andere gezondheidseffecten, bijvoorbeeld op de longen en de zenuwen, vond ze onvoldoende bewijs. Het onderzoek uit 2019 liet echter al zien: als je last hebt van astma of andere longklachten, wordt dat zeker niet beter als je dicht bij Schiphol woont. In oktober 2021 vroeg ook de Gezondheidsraad aandacht voor de schadelijke effecten van ultrafijnstof. De raad concludeerde in het advies Risico’s van ultrafijn stof in de buitenlucht dat langdurige blootstelling het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Ook is er een verhoogde kans op longaandoeningen. Afwachten is geen optie, aldus het adviesorgaan. Om de blootstelling aan ultrafijnstof te verminderen, is het nodig de uitstoot van verbrandingsmotoren sterk te verminderen, stelde de Gezondheidsraad. „In de luchtvaart kan de uitstoot worden teruggedrongen door bijvoorbeeld minder vliegbewegingen en het gebruik van kerosine met een lager zwavelgehalte.” Bij de verbranding van zwavelarme kerosine komt minder ultrafijnstof vrij dan bij gewone kerosine. De zwavelvrije variant kost echter meer. In Den Haag en op Schiphol wordt gesproken over het aanbieden van zwavelarme brandstof, maar zover is het nog niet. Als op Schiphol alleen nog maar duurdere zwavelarme kerosine verkrijgbaar zou zijn voor vertrekkende vliegtuigen, zou dat de concurrentiepositie van de luchthaven kunnen schaden. Vliegtuigen wijken dan uit naar andere luchthavens om te bunkeren, vreest Schiphol. 30-01-2023 15:55
30-01-23 15:47 1083 Amsterdam Geluid Dan heb je ook nog een paar leuke studerende jongelui. Ach dan ga je wel eens uit en dendert om drie uur snachts de trappen op en af. Midden in de nacht. Ouders hebben er geen last van. Want zijn uit huis. En dat vliegverkeer ach dat dendert toch wel 24 /7 door. Wat een Feestvreugde in Vuilnisbeldert ons vliegveld 23 November start " anticiperend handhaven" em daarna wordt weer een jaar lang ontheffing aangevraagd vanwege werkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden aanleg van een derde Kaagbaan etc. 30-01-2023 15:52
30-01-23 15:40 1103 Amsterdam-Zuidoost Milieu uit de NRC van 27 jan: Schiphol mag in tegenstelling tot andere Nederlandse bedrijven jaarlijks een onbeperkte hoeveelheid van zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten. Bedrijven in Nederland hebben de plicht om de uitstoot van die stoffen tot een minimum te beperken. Ze zijn kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting of het dna. Maar die verplichting geldt niet voor Schiphol, blijkt uit interne stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.Uit documenten die eerder deze maand naar buiten kwamen dankzij een beroep op de Wet open overheid, blijkt dat voor 99,9 procent van de uitstoot van schadelijke stoffen op Schiphol geen regels gelden. De uitstoot van het taxiën, opstijgen en landen vallen namelijk onder de Wet Luchtvaart, en in die wet is niets geregeld over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. In de luchtvaartwet zijn wel regels opgenomen over verschillende soorten fijnstof en vluchtige organische stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken. Maar voor de uitstoot van de ruim tweehonderd ‘zeer zorgwekkende stoffen’ is niets geregeld, met uitzondering van koolmonoxide. Dit is ook voor ambtenaren een verrassing, blijkt uit de stukken: „Dat is eigenlijk de eerste keer dat voor meerdere betrokkenen de rare situatie duidelijk werd dat Schiphol een verplichting heeft om de 0,1 procent van zijn uitstoot aan zeer zorgwekkende stoffen te minimaliseren, maar dat voor de overige 99,9 procent niks is geregeld”, schrijft een ambtenaar in 2021 in een memo aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.De milieuregels gelden alleen voor fabrieken en andere vaste installaties. De emissies van mobiele bronnen, zoals vliegtuigen en vrachtwagens, vallen daar buiten. Voor Schiphol valt enkel de 0,1 procent uitstoot die vrijkomt bij het proefdraaien van motoren en bij brandweeroefeningen onder de milieuwetgeving. Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) is verbolgen over wat hij in de stukken leest. Begin vorig jaar stelde hij Kamervragen over de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ door Schiphol, waarop minister Harbers antwoordde dat de emissies van vliegtuigen wordt gereguleerd via de Wet Luchtvaart. Nu blijkt dat voor de meeste stoffen in die wet niets is geregeld. De minister zei tijdens een Kamerdebat afgelopen woensdag dat hij emissies in algemene zin bedoelde, en dat hij het niet specifiek over ‘zeer zorgwekkende stoffen’ had.Hoeveel schadelijke stoffen Schiphol uitstoot is onduidelijk. Bedrijven moeten iedere vijf jaar een rapportage over hun uitstoot indienen bij de Omgevingsdienst. Die verplichting geldt niet voor 99,9 procent van de uitstoot van Schiphol. Het RIVM doet daarom schattingen, laat een woordvoerder weten. Volgens die schattingen stootte Schiphol in 2020 ruim 20.000 kilo formaldehyde uit, een stof die mogelijk kankerverwekkend is. Geen enkel ander bedrijf stootte in dat jaar zoveel formaldehyde uit. Bij de nummer twee, steenwolproducent Rockwool in Roermond, komt minder dan de helft van de uitstoot van Schiphol vrij. Ook kwam er op Schiphol naar schatting ruim 2.900 kilo kankerverwekkend benzeen vrij. Schiphol stoot iets meer benzeen uit dan staalproducent Tata Steel in IJmuiden, maar minder dan de raffinaderijen van Esso, Shell en BP of chemiecomplexen als Dow Benelux en Chemelot.Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten dat adviesbureau TNO op dit moment onderzoek doet naar de precieze uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door Schiphol en de effecten op personeel en omwonenden. Als dat onderzoek is afgerond zal het ministerie in het derde kwartaal van 2023 besluiten of er maatregelen moeten genomen worden.Onderzoeksprogramma Zembla belichtte in 2021 hoe zo’n 20.000 grondmedewerkers op Schiphol dagelijks worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Arbo-experts waarschuwden al in 2007 voor een verhoogd risico op hartproblemen en longkanker bij medewerkers van Schiphol en KLM, bleek uit onderzoek van Zembla. De arbo-experts adviseerden om de blootstelling aan uitstootgassen zo ver mogelijk terug te dringen.Schiphol laat in een reactie weten dat ze probeert de uitstoot van vliegverkeer terug te dringen door de zuinigste toestellen korting te geven op de haventarieven. Ook stimuleert Schiphol het gebruik van duurzame brandstoffen. 30-01-2023 15:42
30-01-23 15:32 1083 Amsterdam Geluid Rond 3 uur snachts alweer gewekt door landend vliegverkeer. Rond 7 uur opnieuw gewekt door een wat dreunende bovenbuurvrouw. Loopt wat " zwaar" en het vliegverkeer dendert ook vrolijk door. Dag en nacht! Het is weer een " dolle" boel in Buitenvliegveldert. 30-01-2023 15:35
30-01-23 15:14 1109 Amsterdam-Zuidoost Geluid Dagelijks en vooral ook nachtelijks worden wij momenteel 24/7 om onze oren gekgemaakt met vliegtuigherrie. 30-01-2023 15:16
30-01-23 14:58 1103 Amsterdam-Zuidoost Geluid Ik begrijp wel dat landen op de buitenveldertbaan de veiligste optie is bij harde westenwind. Maar als dat betekent dat de 100.000 onderwonenden meer dan 200 laagvliegers over zich krijgen in één ochtend... tja, dan betekent dat dat Schiphol veel en veel te groot gegroeid is. 30-01-2023 15:01
30-01-23 13:23 1081 Amsterdam Geluid Te triest voor woorden dat iedere dag en nacht duizenden mensen ernstige geluidsoverlast ervaren en gezondheidsschade oplopen enkel en alleen omdat onze overheid goede sier wil maken met een internationale luchthaven en de belangen van de overstappers boven het belang van haar eigen burgers stelt. Wanneer komt het besef dat de locatie van Schiphol hier niet geschikt voor is. Ga u schamen minister Harbers, burgemeester Halsema en al die anderen die koste wat kost deze overlast situatie in stand houden, ten behoeve van geldelijk gewin en egotripperij! 30-01-2023 13:34
30-01-23 13:12 1103 Amsterdam-Zuidoost Geluid Helemaal gaar van de aanhoudende herrie 30-01-2023 13:13
30-01-23 05:17 1082 Amsterdam Geluid Rond 05:15 vanmorgen gewekt door de vliegtuigen, belachelijk! 30-01-2023 12:56
30-01-23 11:22 1000 Amsterdam Milieu ☠️ https://www.sciencealert.com/inhaling-car-fumes-can-change-a-brains-connectivity-in-just-2-hours-study-finds 30-01-2023 11:25
29-01-23 18:38 1015 Amsterdam Geluid Weer een nieuwe Schiphol aanval. Ook de avond moest kapot. Ik roep de politiek op: kom in actie Schiphol heeft ons onze leefwereld afgenomen. Het is nooit meer rustig in Amsterdam. Bescherm ons burgers tegen Schiphol dat ons elke dag belaagt in onze privé ruimte. We willen gewoon in onze leefruimte ons normale leven kunnen leiden. 30-01-2023 11:10
29-01-23 16:26 1015 Amsterdam Geluid Een nieuwe Schiphol aanval met weerzinwekkend lawaai 30-01-2023 11:07

Pagina's