192410

Datum en tijdstip start overlast 
maandag 31 oktober 2022 - 07:11
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
1851
Omschrijving melding 
Er gaat vast eens een parlementaire enquête komen. De onderste steen moet boven. Is er voor de aanleg van de Polderbaan onderzoek gedaan naar de vliegroutes? Die gingen oorspronkelijk waarschijnlijk niet over zoveel woonkernen ? Waarom nu wel ? Is meegenomen dat ivm de paralelle Zwanenburgbaan er zo laag gevlogen zou moeten worden ? Zijn de betrokken gemeenten en inwoners meegenomen in de besluitvorming? Zijn de benodigde vergunningen voor deze baan in orde? Worden er geluidsmetingen gedaan in het gebied? Blijven de decibels wel binnen de normen? Is de vliegfrequentie zoals destijds berekend? Om de minuut vaak? Wat is de reden dat deze baan niet gebruikt wordt voor opstijgen in zuidelijke richting ? Is destijds gerealiseerd dat daardoor de landingen op deze baan vanuit het noorden te snel achter elkaar komen? Welke mogelijkheden zijn ingebouwd om, indien e.e.a. anders blijkt te gaan dan ingecalculeerd , terug te komen op besluiten ? Wanneer gaat men actie ondernemen op deze volledig uit de hand gelopen situatie?