Datum en tijdstip start overlast 
maandag 29 augustus 2022 - 10:06
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2421
Omschrijving melding 
@ Amsterdam 26/8 09.46: Schiphol 65 miljoen winst. Ook dit is een vertekend beeld wat Schiphol naar buiten brengt. Ze 'vergeten' erbij te zeggen dat Schiphol loonsteun van de overheid ontving en dat het waardestijgingen op beleggingen en activa kon boeken. Daardoor kwam de winst uit op 65 miljoen euro. Zonder de loonsteun, waardestijgingen en enkele andere meevallers zou de luchthaven een verlies van 33 miljoen euro hebben geleden. (bron NU.nl d.d. 29/8/22). En dan hebben we het nog niet over de schulden die hier niet bij zijn opgeteld/afgetrokken. Er moet nog een pier worden afgebouwd en zijn er nog veel meer investeringen die al gedaan zijn of op stapel liggen m.b.t. tot de uitbreiding van Schiphol die nog niet betaald zijn. Daarnaast 'leeft' Schiphol bij gratie van grootgrossierder in hubvluchten KLM . Ook al is het een ander bedrijf ze zijn wel afhankelijk van elkaar. Zo heeft KLM onlangs 100 in december 2021 vliegtuigen die gekocht zijn met nog een optie voor 60 stuks en de nog lopende schulden aan overheid (want kabinet heeft decennia honderden miljoenen 'gepomt' in KLM om deze overeind te houden. Het gros van deze schulden ook alweer zijn 'afgeschreven' omdat deze gewoon niet meer af te betalen zijn. Schiphol en partners in crime KLM, Nederlandse Staat (grootaandeelhouder 69,77%) zijn wolven in schaapskleren en houden elkaar in de tang waardoor ze elkaar wel de hand boven het hoofd moeten houden. De belastingbetaler en de ruim 1.5 miljoen omwonenden /natuur en milieu die dagelijks last hebben van de vliegtuigterreur is de klos. En de media tuint keer op keer in de fabels die Schiphol & Co verspreiden. In en in triest