Datum en tijdstip start overlast 
maandag 11 juli 2022 - 07:46
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
1185
Omschrijving melding 
Opstijgend bulderend vliegtuig boven ons huis. De regio Schiphol kent ca. 1,5 – 2 miljoen mensen die aan méér vliegtuiglawaai worden blootgesteld dan gezond is volgens de richtlijnen van de WHO en 200.000 ernstig gehinderden door vliegtuiglawaai. De definitie van ‘ernstig gehinderden’ is dat deze mensen beperkingen ervaren in hun dagelijks leven.