Datum en tijdstip start overlast 
zondag 10 juli 2022 - 21:11
Oorzaak 
Milieu
Postcode 
2022
Omschrijving melding 
Het kan nog erger. Starten vanaf de polderbaan richting Noord en dan via Ijmuiden naar zee. Vliegtuigen strak na elkaar zodat je in Haarlem Noord continu die klereherrie hoort en die kankerverwekkende rommel moet inademen. En dan rommelt Schiphol er ook nog omde zo veel minuten extra vliegtuigen vanaf de Noordzee dwars van west naar oost over Haarlem erbij. Extra he.. extra herrie en kankerverwekkende rotzooi. En dan heb ik het nog niet over de stikstofdeken over de duinen. Deze worden steeds meer overwoekerd door gras en bramen. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit en het menselijk leven. Ik word hier heel verdrietig van.