Datum en tijdstip start overlast 
zondag 10 juli 2022 - 20:26
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2242
Omschrijving melding 
De inconsequentie Van de overheid begint een nieuw hoogtepunt te bereiken. Uitstoot en overlast van vliegtuigen op Natura 2000 gebied telt niet, uitstoot van landbouw: telt wel. Overlast van bouw op het verstoren van de natuur in Natura 2000 gebied; telt wel. Herrie van laagvliegende vliegtuigen over Natura 2000 habitat van verstoringsgevoelige zangvogels en vleermuizen die afhankelijk zijn van echo locatie: telt niet…. En ga zo maar door……Schiphol is onschendbaar met een overheid als grootste aandeelhouder. Ziek ziek ziek dat is t