Datum en tijdstip start overlast 
zondag 10 juli 2022 - 08:45
Oorzaak 
Anders
Postcode 
1112
Omschrijving melding 
@Amsterdam 8:05 uur: u staat er niet alleen voor! Helemaal eens met uw melding. Zie ook deel berichtgeving NOS vanochtend: “De gegevens van bedrijven die veel stikstofoxiden uitstoten, zijn te vinden via een speciale website. Verreweg de grootste uitstoter is Tata Steel in IJmuiden, gevolgd door Schiphol en Dow Benelux in Hoek. Op de kaart staan de tien grootste bedrijven genoemd.” Wanneer je het kaartje bekijkt zie je een grote cirkel rondom Schiphol! Grote vervuiler! We hebben alle gelijk aan onze kant, op alle fronten! Schiphol moet minstens halveren.