Datum en tijdstip start overlast 
vrijdag 10 juni 2022 - 19:00
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2421
Omschrijving melding 
Nog steeds een grote geluidsvlek boven officieel stilte en natura2000 gebied! Dag in dag uit worden we hier getrakteerd op vliegtuigterrorisme. Net als vele honderdduizenden die hier dagelijks last van hebben tot op vele tientallen kilometers rondom Schiphol. En er wordt nul, niks nada, niet met de geluidsklachten, overtredingen, het niet voldoen aan milieu, overlast, CO2, fijnstof, verwarming van de aarde, veroorzaakt door de luchtvaart gedaan. Sterker nog de luchtvaart wordt niet eens genoemd (geen woord???) m.b.t. het terugdringen van de CO2 uitstoot! Niet te bevatten. In ogen van de overheid/het kabinet veroorzaakt de luchtvaart minimale schade in deze kwestie!!! Men is van mening dat de vliegtuigen nauwelijks schade aanbrengen aan het milieu/gezondheid/behoud van de natuur!!! Iedereen is schuldig behalve de luchtvaart. Zelfs het niet hebben van vergunningen, het verdraaien van cijfers (berekeningen , geen concrete cijfers), misleidende reclame over duurzaamheid etc. etc. de lijst is inmiddels giga lang geworden. Het is voor de overheid/kabinet blijkbaar geen reden om Schiphol op deze vele punten aan te pakken. Dit stink aan alle kanten! De overheid/kabinet heeft zichzelf onnoemelijk belachelijk en totaal ongeloofwaardig gemaakt! Schaamteloos, crimineel en corrupt!