Datum en tijdstip start overlast 
zaterdag 2 april 2022 - 13:11
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
1505
Omschrijving melding 
Zoveelste keer herrrieeeee. 72 db vliegtuigen. Weer heel veel herrie in de lucht. Gesuis gebrom gefluit. CHRONISCHE herrie. Geen enkel ander bedrijf krijgt dat voor elkaar en moet sluiten maar Schiphol kan alles. De WHO heeft KRITISCHE grenzen bepaald voor de hoeveelheid vliegtuiggeluid waaraan mensen MAXIMAAL kunnen worden blootgesteld. Dat is 45dB (A) Lden overdag en 40 dB (A) Lden (gemiddelde geluidsbelasting) gedurende overdag en 's nachts. Daarboven worden de gezondheidsrisico's te groot. Maar de vliegtuigen over mijn huis komen met STRUCTUREEL tussen de 50dB en 78dB en soms meer dan 82dB. Naast geluidoverlast is er ook nog de uitstoot van Co2, fijnstof, ultrafijnstof en andere kankerverwekkende stoffen en dat zonder natuurvergunning. Mijn elementaire RECHT op een gezond leefklimaat en gezondheid wordt opzijgeschoven voor de internationale bereikbaarheid van Nederland.