Datum en tijdstip start overlast 
woensdag 30 maart 2022 - 07:00
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
1394
Omschrijving melding 
Als een klimaat- leefomgevings- en gezondheid slopende industrie alleen kan bestaan op basis van leugens, manipulatie en fraude dan heeft het geen bestaansrecht in een rechtvaardige democratie. De overheid is dan wettelijk verplicht om in te grijpen. Maar in Nederland is de overheid niet de hoeder van de burger en de rechtstaat maar juist medeplichtig aan de criminele daden van deze industrie en de vele andere democratie onwaardige dossiers. De strijdt tegen de wettenloosheid en arrogantie van Schiphol en de KLM is meer dan alleen verzet tegen de vernietiging van ons welzijn en onze leefomgeving. Het is een strijdt voor rechtvaardigheid. Niemand is tegen de luchtvaart binnen realistische en eerlijke grenzen gebaseerd op feiten. Het kan dus ook anders. 250.000 vluchten is meer dan genoeg voor Nederland. Doorgaan op het oude pad is dus een bewuste keuze met verschrikkelijke gevolgen voor iedereen.