Datum en tijdstip start overlast 
maandag 28 maart 2022 - 06:52
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2318
Omschrijving melding 
Ongeoorloofd frequent laagvliegen, verstoring van rust, slaap en leefgenot. Uitstoot van kankerverwekkende stoffen ( aangetoond ). Hinderperiodes: ma 28-3-2022 06:52 - ma 28-3-2022 06:54, ma 28-3-2022 09:21 - ma 28-3-2022 10:42, ma 28-3-2022 12:35 - ma 28-3-2022 22:40.