Datum en tijdstip start overlast 
zaterdag 15 januari 2022 - 07:16
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2465
Omschrijving melding 
De U27957 van Easy Jet naar Malaga vliegt zeer laag over de dorpskern van Rijnsaterwoude. Veroorzaakt hierdoor zeer ernstige geluidsoverlast en ultrafijnstofuitstoot