69415

Datum en tijdstip start overlast 
zondag 26 december 2021 - 09:18
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
1561
Omschrijving melding 
Zojuist gelezen, De Luchtvaart in Nederland voelt zich ‘geframed’ en is de Grote Boze Wolf in de Nederlandse Stikstofsoap aldus Benno Baksteen, voormalig. voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers in zijn column. Er is een probleem met framing van luchtvaart en wegzetten als de Grote Boze Wolf in Nederland, want voor je het weet leidt die framing tot maatregelen en beleid die niet zijn gebaseerd op feiten en analyse, maar op beeldvorming en emotie’ ‘En zulk beleid is niet handig’ aldus Baksteen. De man laat zich in zijn tenenkrommende column stevig knip-plak-inspireren door Rosanne Hertzberger microbioloog, en in haar column: Schoon – maar die vliegtuigen landen elders in het NRC van 11 dec. j.l. Globaal is uit, lokaal is in. De ontbossing in het Amazonegebied laat mensen zich machteloos en klein voelen. Van de boom voor de deur voel je je mede-eigenaar. Daar kun je daadwerkelijk iets voor doen en schrijft over NOx en CO2 vervuiling en zgn lokaal achtertuin activisme. En wat blijkt: al dat lokale knullige actievoeren is soms wel degelijk effectief in het oplossen van de wereldproblematiek. ‘Je ziet hetzelfde verschijnsel in de vervuilingspolitiek. De nadruk ligt vaak op CO2; een gas, vluchtig, dat diffundeert in de atmosfeer van de wereld. Maar broeikasgas is ieders probleem – en daarmee niemands probleem. Misschien is dat de reden dat het erop lijkt dat met stikstof sneller meer wordt bereikt in dit land. Stikstof slaat daadwerkelijk lokaal neer in iemands achtertuin en mensen komen daartegen in opstand. Met dat achtertuinactivisme lukt het nu zelfs om de druk op te voeren op de ongrijpbare luchtvaart. Een Boeing 747 tankt 190.000 liter kerosine, vier badkuipen per passagier berekende Jelmer Mommers van De Correspondent, en stoot de CO2 over de hele wereld uit. Hetzelfde geldt voor stikstof. Bij de berekening wordt alleen de stikstofuitstoot tot 1.000 meter boven de grond meegenomen, dat is maar 20 procent van het totaal. De rest slaat natuurlijk ook ergens neer, maar daarboven is het van iedereen en dus van niemand. Die 20 procent komt terecht in uiterst belangrijke en kwetsbare Natura2000-gebieden rondom Schiphol, zoals de duinen van Kennemerland waar het barst van de gepensioneerde welgestelde bewoners die zich opwinden over de lokale natuur. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het Botshol-gebied, waar het kleine modderkruipervisje voorkomt, dat last kan krijgen van de verzuring van zijn omgeving door stikstofneerslag. Zo langzamerhand is dat onbeduidende visje in dat plasje bij Abcoude beter beschermd dan de gehele Stille Oceaan. Deze week werd bekend dat Schiphol mogelijk moet krimpen voor een natuurvergunning. Niet vanwege oceanen en woestijnen en taiga’s en zeeijs en de biosfeer, maar vanwege de 20 procent die terechtkomt in de achtertuin van iemand met een rechtenopleiding, een netwerk en een Twitter-account’ aldus Hertzberg. Volgens Baksteen is de Hoofdboodschap van Hertzenbergs column ‘dat het misschien niet zo verstandig is je erg druk te maken om ‘lokale luxeproblemen’ van en op de postzegel genaamd Nederland. Weliswaar verjaag je daarmee activiteiten uit Nederland, maar die vinden vervolgens ergens anders plaats. Aan basisproblemen als de uitstoot van CO2 of van stikstof heb je dan nog steeds niets gedaan. Zonde van de tijd en de energie dus’ aldus Baksteen. De man was in zijn werkzame leven kennelijk niet alleen piloot maar ook magiër of goochelaar of zo.. want met zijn berekeningen (lees: is dus slechts) 0,4 % van de totale NOx + CO2 uitstoot in Nederland maar afkomstig van vliegtuigen aldus Baksteen, en laat met een hocuspocus-verdwijntruc- floep -weg- uitstoot-luchtvaart deze geheel opgaan in een.. nog grotere mist van desoriënterende vliegtuigdampen tot deze geheel gedecimeerd zijn tot minieme aanvaardbare waarden, ergo volstrekt niet noemenswaardig. Ja dat mag toch best een hele kunst genoemd worden. Misschien is Baksteen gewoon wat in de war.. want ja, wie weet wat al die ongezonde vliegtuigdampen op de luchtvaart werkplek doen in die goedopgeleide bovenkamers. De Platform Medewerkers Schiphol zijn waarschijnlijk niet zo hoogopgeleid als dhr Baksteen maar weten daar in ieder geval alles van ..