Datum en tijdstip start overlast 
donderdag 30 september 2021 - 06:00
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2421
Omschrijving melding 
Vanaf 06.00! uur vliegen er af en aan vliegtuigen over officieel stilte en natuurgebied Nieuwkoop. Over de 100 vluchten wordt vandaag weer ruimschoots gehaald! GEGEVEN: Schiphol geeft zelf aan op hun site dat er geen NACHTVLUCHTEN tussen 23.00 en 07.00 uur plaatsvinden - FEIT: wekelijks/dagelijks worden er vluchten uitgevoerd binnen deze 'stille' ? tijdzone (soms al vanaf 05.00 uur). GEGEVEN: Nieuwkoop is een officieel stilte en natuurgebied: STILTEGEBIED zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de flora en fauna in de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten. Onder 'stil' worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan worden gesteld dat een gebied 'stil' is als de lange perioden met natuurlijke geluiden overheersen tot de perioden met niet-natuurlijke geluiden (bron: Wikipedia). FEIT- door de vele tientallen dagelijkse vluchten boven Nieuwkoop is het onmogelijk om perioden met niet-natuurlijke geluiden uit te sluiten. Dit kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen. Blootstelling aan (ongewenst) geluid kan uiteenlopende effecten op de gezondheid hebben. Het kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress-reacties. Deze effecten van geluid kunnen op hun beurt weer aanleiding geven tot hoge bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, die het risico op hart- en vaatziekten en op psychische aandoeningen verhogen. Geluid kan echter ook direct (zonder beoordeling) resulteren in fysiologische reacties zoals een verhoogde bloeddruk. Ook heeft lawaai een negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen (Passchier-Vermeer, 1993; Berglund et al., 1999; Gezondheidsraad, 1994; Gezondheidsraad, 2004; WHO, 2009; WHO, 2011; Gezondheidsraad, 1999). (bron Rijksoverheid -Volksgezondheid en zorg) GEGEVEN: FIJNSTOF de vele vliegtuigen verspreiden extreem veel fijnstof - FEIT: het vliegverkeer veroorzaakt gezondheidsschade. Als een Boeing 747 opstijgt, wordt in deze periode evenveel ultrafijnstof uitgestoten als door 1 miljoen vrachtwagens. Hierdoor heeft luchtvaart een grote gezondheidsimpact op de omwonenden (tot vele km's buiten Schiphol) van luchthavens. Ondanks negatieve gezondheidseffecten wordt er toch gestuurd op groei van de luchtvaart. Groei van het aantal vluchten en strengere normen voor fijnstof zijn onverenigbaar. (bron eerlijk over vliegen.nl) GEGEVEN - Schiphol claimt een duurzame leefomgeving op en rond de luchthaven te (willen) creëren . Dat zij al jaren tal van maatregelingen neemt om de negatieve effecten van de luchtvaar voor de omgeving in balans te brengen. Zij claimt dit te doen met omwonenden zodat ze weten welke maatregelen er nodig zijn. Het gaat ze echter niet om de omgeving als wel dat zij een grotere werkgever willen worden onder het mom dat men mogelijkheden wil bieden aan mensen die moeilijk aan werk kunnen komen. (bron schiphol.nl / duurzame leefomgeving) FEIT: zie de hierboven genoemde punten. Schiphol claimt iets te willen doen voor de samenleving (extra banen / duurzaamheid etc.) maar doet dit ten koste van de gezondheid van tienduizenden mensen (de overlast en vervuiling draagt verder dan de directe omgeving van Schiphol) , flora en fauna. Er worden geen regels nageleefd / gehandhaafd. Het zou toch niet dat dit te maken heeft met belangenverstrengeling? AANDEELHOUDERS Royal Schiphol Group is een onafhankelijke en commerciële onderneming die al jaren winstgevend is. Royal Schiphol Group N.V. heeft vier aandeelhouders. Staat der Nederlanden 129.880 aandelen A (69,77%) Gemeente Amsterdam 37.276 aandelen A (20,03%) Gemeente Rotterdam 4.099 aandelen A (2,20%) Groupe ADP 14.892 aandelen B (8,00%) Schiphol Group is voor 69,77% eigendom van de Nederlandse staat (Ministerie van Financiën), 20,03% van de gemeente Amsterdam en 2,2% van de gemeente Rotterdam. De overige acht procent zijn sinds 2008 in handen van Aéroports de Paris (bron Wikipedia)