Datum en tijdstip start overlast 
donderdag 30 september 2021 - 12:35
Oorzaak 
Anders
Postcode 
2665
Omschrijving melding 
Iets over na te denken! Nu dit platform Vliegherrie.nl bestaat en er veel klachten over herrie en fijnstof van vliegverkeer op dit platform terecht komen, zullen er naar mijn mening veel minder meldingen bij DCMR gedaan worden. Als het DCMR een afname van het aantal klachten signaleert zou dit ten onrechte door de luchtvaartlobby gezien kunnen worden als een vrijbrief voor uitbreiding. Wordt dit platform door de overheid en politiek ook gezien als erkend meldpunt? Zo niet, hoe kunnen we dit dan kracht bij zettten?