29981

Datum en tijdstip start overlast 
zondag 12 september 2021 - 06:55
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
3403
Omschrijving melding 
Half een vannacht nog en voor zevenen alweer de eerste. En ik weet dat er veel ergere gebieden zijn. Als je dan merkt wat dit al doet. Dat dit kan gebeuren en een overheid niets anders doet dan de sector helpen dingen er door te krijgen is onbegrijpelijk. Laagvliegroutes over heel Nederland met herziening luchtruim zodat we nog meer verkeer kunnen stapelen. De luchtvaartnota met een groei naar 800 duizend vluchten. Waarin letterlijk staat dat de overheid de sector zal VRAGEN de hinder te beperken. Niks geen grenzen stellen, de gezondheid van je burgers beschermen, opkomen voor natuurbelangen of de klimaatcrisis aanpakken. Nee, ruim baan voor een idee dat door de Raad van de Leefomgeving al in 2016 achterhaald werd genoemd: de ambitie van Schiphol en KLM van een mega-hub. Massa’s mensen en vluchten trekken die met een grote omweg hier alleen komen overstappen. Dat is niet nodig voor het vestigingsklimaat en het levert voor ons als NL (of KLM) helemaal niets op. Tenzij je zou rekenen in geluidshinder, CO2, stikstof en allerlei zwaar giftige stoffen. Met als resultaat een aanslag op ons klimaat, onze natuur en de gezondheid van zo een 2 .5 miljoen Nederlanders