29493

Datum en tijdstip start overlast 
zaterdag 11 september 2021 - 10:39
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2171
Omschrijving melding 
De leden van de gemeenteraad in Teylingen vinden dat er snel maatregelen genomen moeten worden als gevolg van klimaatveranderingverandering. Eens, maar wat betekent dat voor Schiphol? De PvdA prominent, beroepslobbyist en Schipholbaas, Dick Benschop, wil het aantal vluchten juist opvoeren van 500.000 nu met eerst 40.000 en in de naaste toekomst tot zelfs 700.000 per jaar. Deze sociaal democraat in hart en nieren vindt de gezondheid en het welbevinden van ons als omwonenden van de luchthaven volledig ondergeschikt aan het belang van de groei van zijn Schiphol. Hij overlegt met milieuorganisaties, gemeentebesturen, bewonersgroepen, etc. Zo vergaderd hij al jaren heel wat af. Dick Benschop weet hoe je moet manipuleren, loze beloften doet, moet verdelen en heersen, mensen een rad voor ogen draait, de ene groep tegen de ander uitspeelt. Hij kent de hele trukendoos. Al die gesprekspartners van hem hebben geen schijn van kans tegen deze door de wol geverfde PvdA vergadertijger. Sterker nog, al dat praten en koffie drinken met deze sociaal democraat heeft tot een Luchtvaartnota geleid met juist een voorgestelde verdere uitbreiding van het aantal vluchten over ons heen, dag in, dag uit en 7 x 24. Stop met dat vruchteloos praten met die man, wat ons tot nu toe alleen maar meer geluids- en milieuoverlast heeft bezorgd! Op het treurige fopspeenplatform BAS van Schiphol mogen we als uitlaatklep onze klachten indienen; zo worden we, naast al dat zinloze gepraat, belazerd en stil gehouden. Leden van de gemeenteraad van Teylingen! Prima om maatregelen te willen nemen tegen klimaatverandering. Die zullen echter totaal niet werken en effectief kunnen zijn en zelfs teniet worden gedaan zolang PvdA-er Dick Benschop in de Haagse politiek met succes een verder uitbreiding van het aantal vluchten bepleit en de ambtelijke en politieke beleidsbepalers lak hebben aan ons als omwonenden van Schiphol. Kom met alle gemeenten in de randstad in felle actie tegen Schiphol! Dan maakt u het verschil. Pas dan doet u écht iets wezenlijks tegen klimaatverandering en voor de gezondheids- en milieubelangen van uw inwoners en kiezers! In maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad; kunnen en mogen we voor die tijd op u rekenen? Dan kunt u dat ook op ons!