110

Datum en tijdstip start overlast 
maandag 12 juli 2021 - 10:51
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
1566
Omschrijving melding 
En zo gaat het dus de hele dag door. De polder waar je juist nog een stukje rust kunt ervaren in Nederland, wordt verkracht door continue geluidshinder. Sinds 2014 zijn de route's steeds noordelijker geworden. Waar we eerst de polderbaan route, wat landen betreft, met een verrekijker konden zien, vliegen ze nu pal langs ons huis. Wat starten betreft is route SPY nu recht over ons huis en waar Gorlo en Berghi eerst boven Spaarndam wegdraaide, draaien ze nu recht boven ons huis weg. En daar boven op als overtreffend drama nog de nieuwe startprocedure waardoor alle toestellen lager vliegen met starten, maakt dat we alleen nog maar enorme geluidsoverlast hebben. Zowel 's nachts als overdag. De polderbaan is immers nu de "plublieke dame" en wordt zoveel mogelijk ingezet. We zijn tot in den Haag aan toe geweest bij meneer Roy Klein Veldink en Dennis Vianen aan toe; Beiden directie luchtvaart. In 2009 hebben we namelijk eigenhandig ons droomhuis op dit perceel gebouwd. Veel geld moeten betalen voor een geluidsrapport en de daarbij behorende isolatie. Echter, binnen een aantal jaar verschoven de routes en was onze isolatie dus bij lange na niet meer toereikend/; we zaten daardoor in een heel andere "K" sector. Een persoonlijk drama!! Voor Meneer Roy Klein Veldink hadden we een PowerPoint met uitleg gemaakt met ons verhaal. Echter, hij ontkende alles, en als slotzin gaf hij ons mee, dat het idee waarschijnlijk post had gevat in ons hoofd en we ons sinds die tijd daarom zo stoorde aan alle herrie........We hebben wat meldingen geplaats bij BAS, maar zonder resultaat. We zijn en blijven de dupe en hebben een levensgroot probleem. Ons huis is in waarde ongeveer 250 ton gezakt. Maar dat weegt nog niet eens op tegen de psychische schade