Alle meldingen

Dit overzicht bevat 181.719 openbare meldingen van vliegtuigoverlastmelding vliegoverlast
Er is een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. En meldingen per gemeente. Staat uw gemeente er nog niet bij? Neem dan even contact met ons op.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak
06-12-22 03:15 6822 Arnhem Anders Schiphol Group heeft boeren uitgekocht voor extra stikstofruimte Schiphol en Lelystad Airport - Om extra stikstofruimte te krijgen voor de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport heeft de Schiphol Group boeren uitgekocht. De uitkoop van boerenbedrijven door bedrijven en overheidsdiensten is omstreden. Jan Benjamin - 5 december 2022 . De Schiphol Group heeft meerdere veehouders uitgekocht om extra stikstofruimte te krijgen voor zowel de luchthaven Schiphol zelf als Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder van de groep. Nog niet eerder was bekend dat het luchthavenbedrijf overeenstemming heeft bereikt met agrarische ondernemers. Schiphol zei voorheen slechts dat het alle opties onderzoekt om zijn uitstoot onder controle te krijgen. Voor de Amsterdamse luchthaven Schiphol gaat het om „een aantal veehouders” in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Voor Lelystad Airport betreft het „een klein aantal veehouders” rond het Naardermeer en op de Veluwe. Voor Lelystad zijn het er „,minder dan tien”, aldus de woordvoerder. Ze wil niet specifieker zijn over het aantal agrarische bedrijven en de locaties van de bedrijven. Onduidelijk is ook in hoeverre Schiphol de uitstootrechten kan gebruiken van boerenbedrijven in andere provincies dan waar de vliegvelden zich bevinden. Natuurvergunning - De luchthavengroep is bezig om de benodigde maatregelen te treffen om een natuurvergunning te verkrijgen voor Lelystad Airport en voor Schiphol. „Daarom zijn veehouders benaderd voor stikstofrechten”, aldus de woordvoerder. „Die veehouders hebben zelf kenbaar gemaakt daarvoor open te staan.” De uitkoop is geregeld via een of meer stikstofmakelaars, aldus de woordvoerder. Dat zijn bemiddelingsbedrijven die handelen tussen boerenbedrijven en partijen die stikstofruimte nodig hebben om bijvoorbeeld woningen te bouwen, een snelweg aan te leggen of een vakantievliegveld te exploiteren. Schiphol moet maatregelen nemen om de stikstofuitstoot van zowel de luchthavens in Amsterdam en Lelystad te verminderen of te verrekenen. Alleen wanneer het luchtvaartbedrijf zijn emissies onder controle heeft, maakt de Schiphol Groep kans op natuurvergunningen voor zijn luchthavens. Die natuurvergunning is weer nodig om een luchthavenverkeersbesluit (LVB) te kunnen nemen. Zo’n LVB legt onder meer het maximale aantal vliegbewegingen (vluchten) vast dat een vliegveld mag verwerken. Het is niet bekend hoeveel stikstofruimte de Schiphol Groep nu heeft geregeld. Ook niet hoeveel de uitkoopregelingen het bedrijf gekost hebben. Forse vertraging - De aanvragen voor natuurvergunningen voor Lelystad Airport en Schiphol hebben de afgelopen maanden forse vertraging opgelopen. In de aanvraag voor Lelystad zaten grote fouten in de berekeningen van de stikstofdepositie. De warmte van de vliegtuigen was verkeerd ingeschat. En de aanvraag voor Schiphol moest over, onder meer omdat het kabinet ondertussen een krimp van 12 procent voor Schiphol heeft bekendgemaakt vanaf november 2023. Overigens neemt het kabinet pas in 2024 een besluit of Lelystad daadwerkelijk opengaat. De uitkoop van boerenbedrijven door bedrijven en overheidsdiensten is omstreden. Het kabinet wil een voorkeursrecht krijgen bij de uitkoop van boeren en andere agrarische bedrijven voor hun stikstofvergunning. Dat zou moeten leiden tot meer regie in het beleid. Actualiteitenprogramma EenVandaag meldde maandagmorgen op basis van openbaar gemaakte stukken (via de Wet open overheid) dat er de afgelopen tijd grote spanningen waren tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw over de stikstofaanvraag van Lelystad Airport. Infrastructuur gunde het vliegveld een natuurvergunning, ook al rammelde de aanvraag; Landbouw weigerde een uitzondering te maken voor Lelystad. Dat zou leiden tot grote onrust onder boeren. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/05/schiphol-group-heeft-boeren-uitgekocht-voor-extra-stikstofruimte-schiphol-en-lelystad-airport-a4150468?itm_content=mijn-nieuws-voorpagina&itm_term=Luchtvaart 06-12-2022 03:31
05-12-22 22:46 2461 Ter Aar Geluid Vanaf ongeveer 19.30 uur tot 22.00 uur weer last van vliegtuigen ,met de deur dicht en dubbele beglazing EN televisie aan is die pokkeherrie nog te horen,NU MOET IK ZEKER OORDOPPEN GAAN INDOEN??????? 05-12-2022 23:00
05-12-22 22:25 2318 Leiden Geluid We worden gewoon murw gebeukt met deze overlast op dit moment. De Merenwijk te Leiden is hel op aarde. Wij kunnen er niets tegen doen... En moeten dit iedere dag ondergaan, want gemiddelde Lden zit op de norm... Op dagbasis gaat 'ie er zwaar overheen. 05-12-2022 22:25
05-12-22 22:16 2032 Haarlem Geluid Ze trekken zich niets aan van de omgeving. Alles om maar meer te kunnen vliegen en vervuilen; zelfs boeren worden op schimmige wijze uitgekocht door ons staatsbedrijf Schiphol. Ook nu weer non-stop vanaf 9 uur overlast. 05-12-2022 22:20

Pagina's