Beëindig de impasse, maak kerosine duurder dan alternatieve brandstoffen

Al meer dan een decennium lang belooft de luchtvaartindustrie te verduurzamen. Al die tijd is er de facto niets gebeurd. Terwijl de oplossing zo simpel is: maak fossiele kerosine via belastingen duurder dan alternatieve brandstoffen. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die groene vergezichten van de luchtvaartindustrie. De ene keer gaat het over elektrisch vliegen, de volgende keer passeert waterstof de revue en op weer andere momenten gaat het over biofuel of kunstkerosine. Als wetenschappers de schijnoplossingen ontmaskeren, start de riedel weer van voren af aan. Al deze ‘oplossingen’ brengen niet wat de industrie ons voorspiegelt. Vooralsnog vliegt 100 procent van de passagiersvliegtuigen op fossiele brandstof en bestellen luchtvaartmaatschappijen op grote schaal nieuwe toestellen die ook de komende dertig jaar onze luchten gaan vervuilen en de klimaatproblemen alleen maar verergeren. Teleurstellende resultatenWat is er wel bereikt? Dat is uitermate teleurstellend. Slechts enkele vliegfirma’s mengen vandaag de dag in homeopatische verhoudingen alternatieve brandstoffen bij. KLM zegt zelf voorloper te zijn en kwam vorig jaar niet verder dan 0,15 procent bijmenging op vluchten vanaf Schiphol. Tegelijkertijd lobbyen luchtvaartmaatschappijen zich in Brussel het vuur uit de sloffen tegen klimaatmaatregelen, tegen beperking van vrijstellingen en tegen lastenverzwaringen. SchipholWatch wil de luchtvaartindustrie een handje helpen om echt iets te doen aan verduurzaming. Daarvoor is het slechts nodig dat regeringen, verenigd in de overlegkoepel ICAO van de Verenigde Naties of als start binnen de Europese Unie, uit olie gewonnen kerosine zo zwaar belasten dat deze duurder wordt dan alternatieven als bio-fuel of synthetische brandstof. Altijd op zoek naar de goedkoopste oplossingOp dit moment zijn alternatieve brandstoffen nog vier tot tien keer duurder dan de fossiele variant. Wordt dit omgekeerd, dan zal de hele industrie razendsnel willen overschakelen naar de goedkoopste variant. De sector toont immers dagelijks aan altijd voor de goedkoopste oplossing te gaan: hoewel kerosine beschikbaar is die miljarden euro’s bespaart aan negatieve milieu-, klimaat- en gezondheidseffecten, laat de industrie deze links liggen vanwege de prijs die een paar cent per liter hoger is. Bijkomend voordeel van tax op fossiele kerosine is dat tickets fors duurder worden, zodat er minder gevlogen kan worden. Dat helpt de vraag naar alternatieve brandstoffen in te perken, zodat kerosinefabrikanten de groei kunnen bijbenen. De producenten voelen zich comfortabel om miljarden euro’s te investeren in de nieuwe productiefaciliteiten. Immers is de vraag gegarandeerd – de luchtvaartfirma’s zullen erom schreeuwen. Overschakelen naar alternatieve brandstoffen zal sowieso gepaard moeten gaan met sterke krimp van het vliegverkeer. Immers is voor de productie van kunstkerosine veel schone stroom nodig die nog niet voorhanden is. Er zal tempo moeten worden gemaakt met de bouw van windmolenparken, zonneweiden of kerncentrales. Om een idee te geven: om alleen Schiphol van genoeg kunstkerosine te kunnen voorzien is het equivalent nodig van meer dan vijftig kerncentrales van het formaat Borsele. Vliegen op dieren?Ook het andere alternatief, het gebruik van biokerosine, vergt veel van ons land. Willen boeren voldoende biologische grondstoffen voor Schiphol kweken, dan is er meer landbouwgrond nodig dan beschikbaar is in Nederland. De kweek van andere gewassen zou dan volledig moeten worden gestopt. Om nog maar te zwijgen over de ethische aspecten van de toepassing van dierlijke vetten in biofuel. De vliegindustrie zelf ziet op dit moment de alternatieve brandstoffen als meest realistische optie om te vergroenen. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft al aangegeven dat dit geen goedkope route zal worden en dat het niet de ultieme oplossing is voor de klimaatschade die de luchtvaart nu aanricht. Alternatieve brandstoffen vormen slechts een deel van de oplossing voor alle problemen die de luchtvaart veroorzaakt. Bio- of kunstkerosine doet niets tegen de herrie van vliegtuigen, het levert nog steeds CO2-uitstoot op, emissies van de problematische stikstofoxiden blijven bestaan en – afhankelijk van de additieven die nodig zijn om de nieuwe brandstoffen technisch te kunnen toepassen in bestaande motoren – de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen wordt er niet minder op. Het belasten van fossiele kerosine tot een prijsniveau boven de huidige prijzen van alternatieve brandstoffen zal deze vervuilende industrie eindelijk in beweging krijgen. Want decennia van mooie praatjes moeten hoognodig worden omgezet in actie. Laat de vervuiler betalen en veel problemen lossen zich vanzelf op.
26 mei 2023, 12:08