MOB eist dwangsom Haarlemmermeer wegens uitblijven gifbesluit Schiphol

Schiphol treuzelt al sinds begin 2021 met het aanleveren van de verplichte rapportage over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (zzs) op het luchthaventerrein. De gemeente Haarlemmermeer vindt het allemaal best en weigert een besluit te nemen over het aanscherpen van de bestaande vergunning. Milieuorganisatie MOB vindt het nu welletjes en wil dat de rechter de gemeente een dwangsom oplegt om te voorkomen dat een besluit nog langer wordt uitgesteld. In oktober 2021 werd in een hoorzitting duidelijk dat Schiphol nog steeds niet de benodigde gegevens had aangeleverd. Ieder bedrijf in Nederland is verplicht iedere vijf jaar een rapportage aan te leveren over de uitstoot van zeer zorgwekkende (lees: kankerverwekkende) stoffen. Ook dienen bedrijven de uitstoot zoveel mogelijk te reduceren, waarbij ze verplicht gebruik moeten maken van de best beschikbare technieken om dat voor elkaar te krijgen. Het college van Haarlemmermeer gaf tijdens de hoorzitting aan dat het Schiphol nog eens zes maanden extra de tijd wilde geven, maar ook nadat deze termijn was verstreken had Schiphol nog steeds niet de verplichte gegevens aangeleverd. Pas in december 2022 – twee jaar na het verstrijken van de wettige periode – ontving het vliegveld een laatste waarschuwing van de gemeente met daarin een deadline van uiterlijk 1 maart 2023. College Haarlemmermeer zwijgtNadat deze datum was gepasseerd, gaf het college van burgemeester en wethouders aan MOB te kennen dat het druk was met de beoordeling van de Schiphol-rapportage. Dat zou nog eens vier weken vergen. Inmiddels is ook deze termijn verstreken en heeft MOB nog steeds niets gehoord van het college. Ondanks alle welwillendheid van MOB om tussentijds geen procedures te starten om een besluit door Haarlemmermeer te bespoedigen, staat MOB nu nog steeds met lege handen. “In de tussentijd wordt er volop doorgevlogen en gewerkt op Schiphol – met de daarbij behorende emissies van zeer zorgwekkende stoffen”, aldus een beroep gericht aan de rechtbank in Noord-Holland. Daarin vraagt MOB de rechter om maatregelen te treffen om verder uitstel van een besluit door het college te voorkomen. “Wij denken dan aan een door uw rechtbank vast te stellen voldoende stimulerend dwangsombedrag voor iedere dag dat het college verder in gebreke blijft om het besluit te nemen.” Industrienormen ver overschredenOnlangs werd na onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur bekend dat Schiphol enorme hoeveelheden zeer zorgwekkende stoffen uitstoot. Bij bepaalde gifstoffen wordt de industrienorm duizenden keren overschreden. ‘Zeer zorgwekkende stoffen’ is een officiële benaming voor stoffen die bewezen schadelijk zijn voor de gezondheid, het milieu en/of het klimaat. De uitstoot van deze stoffen brengt de gezondheid van platformmedewerkers en omwonenden in groot gevaar en berokkent schade aan natuur en klimaat. Eerder bleek uit een uitzending van het tv-programma Zembla dat platformmedewerkers van Schiphol vrijwel nooit de pensioengerechtigde leeftijd halen en dat velen van hen overlijden aan kanker. “Ik ken geen enkele oud-collega die niet is overleden aan kanker”, vertelde een Schiphol-medewerker in die reportage. Gezondheid bedreigdDe gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor handhaving van de wetgeving op zeer zorgwekkende stoffen op het luchthaventerrein zelf. Het ministerie van Infrastructuur is op haar beurt verantwoordelijk voor de uitstoot zo gauw een vliegtuig het luchtruim kiest. Tot op heden is vrijwel niets opgenomen in de luchtvaartwetten over de emissie van de gifstoffen. Minister Harbers heeft na publicatie van het alarmerende TNO-rapport toegegeven dat er regels moeten komen, maar wacht eerst nog vervolgonderzoek af. Daarmee is invoering van wetgeving die de gevaarlijke uitstoot moet beperken weer langer uitgesteld en blijven de gezondheidsrisico’s voor omwonenden bestaan.
24 mei 2023, 11:45