Tot 60 procent van bewoners in wijken ervaart ernstige vlieghinder

In bepaalde wijken rond Schiphol ervaart tot 61 procent van de bewoners ernstige overlast van het vliegverkeer. Dat is het geval in de wijk Bovenlanden in Aalsmeer. In de Amstelveense Randwijck-buurt gaat het om 47 procent van alle bewoners en in Assendelft Zuid om 41 procent. Dit blijkt uit de nieuwste Staat van Schiphol, een jaarlijks verschijnend rapport van de Inspectie Leefomgeving & Transport. Het zijn schokkende cijfers als grote groepen mensen onder invloed staan van zoveel vliegherrie. Gekeken per gemeente staat Aalsmeer aan kop: maar liefst 40 procent van alle inwoners ervaart te veel geluidsoverlast van Schiphol, gevolgd door Uithoorn (34%), Heiloo (24%), Castricum (21%) en Amstelveen (21%). Het is dan ook geen wonder dat met name in Aalsmeer het protest tegen het vliegverkeer snel groeit. De gemeenteraad kende een ruime subsidie toe aan de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV) om te procederen tegen de Staat. Het zou andere gemeenten met veel overlast niet misstaan om deze stichting ook subsidie toe te kennen. De stichting vecht immers tegen het 60 miljoen euro kostende juridische dream team van Schiphol-minister Mark Harbers. Doel van het RBV-proces: de overheid dient Schiphol binnen de grenzen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens te brengen door het vliegverkeer terug te dringen naar een niveau dat het geen inbreuk meer maakt op de fundamentele rechten van bewoners. Het proces wordt gevoerd namens alle omwonenden en beperkt zich uitdrukkelijk niet tot de Aalsmeerse bevolking. Verschuiving nachtvluchtenUit de nieuwste editie van de Staat van Schiphol blijkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de nachtvluchten. Terwijl het totaal aantal vluchten in de nacht of in de randen van de nacht niet is toegenomen, is dat in 2022 wel het geval bij de Kaag- en Zwanenburgbaan. Die werden vaker ingezet voor dergelijke zwaar verstorende vluchten dan normaal. De bewoners onder de Aalsmeerbaan profiteerden van deze verschuiving. In totaal vonden er op Schiphol in gebruiksjaar 2022 (lopend tot 1 november 2022) 23.867 nachtvluchten plaats, een groei van liefst 45 procent ten opzichte van (corona-) jaar 2021. Schiphol zit met dit aantal nog ruim onder de nu geldende grens van 32.000 nachtvluchten per jaar. Nachtelijk vliegverkeer met zakenjets valt trouwens buiten deze ‘beperking’. Vijfhonderd van die nachtvluchten vonden zonder geldige reden plaats. IL&T heeft de overtreders gewaarschuwd of gemeld dat bij herhaling een boete wordt opgelegd. IL&T maakt niet bekend hoeveel boetes daadwerkelijk zijn opgelegd. Veel meer zakenjetsDe Staat van Schiphol 2022 bevestigt de conclusies die Greenpeace eerder deze week publiceerde over zakenjets. Dat aantal steeg vorig jaar op Schiphol tot 24.000. “Er is geen maximum voor het aantal vluchten met zakenjets”, aldus de Inspectie. “In de berekeningen van de geluidbelasting, uitstoot en externe veiligheid worden deze wel meegenomen.” In 2022 is de IL&T tweemaal in botsing gekomen met de gemeente Amstelveen. Eenmaal wegens de gewenste bouw van 4.500 studentenwoningen onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan en een keer wegens de voorgenomen bouw van een studentenhotel met 500 kamers. Beide keren kreeg de Inspectie gelijk van de rechter, waardoor maar liefst 5.000 studentenkamers niet kunnen worden gebouwd – een direct gevolg van de overlast door Schiphol. Rond Schiphol komt het steeds vaker voor dat kleine toestellen ongeoorloofd het luchtruim van de verkeersvliegtuigen invliegen. Dat is verboden en gevaarlijk vanwege de kans op botsingen. Meestal worden dergelijke luchtruimschendingen veroorzaakt door het onvoldoende voorbereiden van vluchten door hobbypiloten. Gebruik vervuilende hulpmotoren terugdringenDe Inspectie is van mening dat Schiphol het gebruik van de hulpmotoren (apu’s) van verkeersvliegtuigen moet terugdringen. Deze worden onder meer gebruikt om stroom op te wekken als de vliegtuigen geparkeerd staan. Uit controles in 2022 is gebleken dat meer dan een derde van de vliegtuigen de apu onnodig had aanstaan. Dit zorgt voor overbodige uitstoot en extra gezondheidsrisico’s voor platformmedewerkers. Schiphol heeft nog steeds onvoldoende voorzieningen getroffen om het gebruik van apu’s uit te bannen. Alternatieven zijn slechts beschikbaar op 29 procent van de standplaatsen. Waar deze wel aanwezig zijn, werken ze niet altijd naar behoren, aldus de Inspectie. Ook ontstaat er vaak gesteggel over het gebruik omdat zo’n alternatieve installatie eigendom is van een andere afhandelaar. In de praktijk wordt deze dan niet gebruikt, ook al is de installatie aanwezig en operationeel. Om vergelijkbare redenen worden walaansluitingen voor stroom vaak niet gebruikt. “Dat gebeurt omdat niet altijd duidelijk is of de aansluiting operationeel is of omdat een vaste aansluiting zware kabels heeft.” Mobiele stroomvoorzieningen, gestookt op diesel, zijn dan makkelijker en sneller aan te sluiten, maar zorgen zo voor overbodige uitstoot. Schiphol moet de inzet van apu’s nu beter gaan controleren. De inspectiedienst gaat hierop toezien. Cijfers vliegherrie.nlIn deze jongste uitgave van de Staat van Schiphol zijn voor de tweede keer cijfers opgenomen van de site vliegherrie.nl, opgericht door SchipholWatch in samenwerking met een groot aantal politieke en milieuorganisaties. De site bereikte eerder deze week de trieste mijlpaal van 200.000 meldingen.
30 maart 2023, 15:01