Onderhoud Schiphol loopt wéér uit, bewoners nog langer in de herrie

Met een kort berichtje brengt Schiphol vanmiddag doodleuk naar buiten dat burgers van onder meer Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn nog een maand langer met extra vliegherrie blijven zitten. Het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan loopt uit. Grote groepen bewoners in de regio kampen al drie maanden lang met extra geluidsoverlast vanwege dit project, waarbij Schiphol de baan van nieuw asfalt voorziet. De Inspectie Leefomgeving & Transport en de Tweede Kamer hadden eerder al kritiek op de veel te lange duur van dergelijke onderhoudsprojecten, maar zelfs drieënhalve maand blijkt nu voor de luchthaven niet genoeg om de klus te klaren. Er komt een maand extra bij. Anders gezegd: het project – en daarmee de extra overlast – loopt met zo’n 30 procent uit. Schiphol belooft de extra tijd zoveel mogelijk te beperken, maar alle omwonenden weten wat beloftes van de vliegvelddirectie waard zijn. Elders veel snellerOp andere luchthavens kost het vaak veel minder tijd om een asfaltlaag te vervangen, omdat daar dag en nacht wordt doorgewerkt. Schiphol wil niet betalen voor het duurdere avond- en nachtwerk en zit liever voor een dubbeltje op de eerste rang. De zo bespaarde euro’s komen voor rekening van de gezondheid van honderdduizenden omwonenden. Voor aanvang van de werkzaamheden stelde onder meer de Partij voor de Dieren er al vragen over aan minister Mark Harbers. Kamerlid Lammert van Raan vroeg de minister of er rekening was gehouden met uitloop. Volgens de minister zou alle vertraging zijn opgenomen in de planning. Nu blijkt dat antwoord opnieuw een wassen neus. Een uitloop van 30 procent op zo’n groot project is geen kleinigheid – het is het zoveelste teken dat het management van Schiphol de problemen niet meer de baas kan. De situatie is één op één te vergelijken met de lange rijen die ook deze zomer weer worden verwacht als gevolg van het al te zuinige uitgavenbeleid. Schiphol wordt slechts financieel aangestuurd en dupeert zo de eigen medewerkers, de reizigers én de omwonenden. ‘Weersomstandigheden’Schiphol zelf wijt de uitloop aan de slechte weersomstandigheden. Teveel regen en koude zouden het asfalteren in de weg hebben gestaan. Maar iedereen weet dat de afgelopen winter juist bijzonder zacht is geweest. De smoesjes van Schiphol dienen slechts voor de bühne, zoals zo vaak het geval is. “Schiphol vindt het vervelend…”, bla-bla-t het bericht van directeur Ruud Sondag. Vanaf dag één was duidelijk dat er prima manieren zijn om de overlast voor omwonenden niet te vergroten, door bij voorbeeld de capaciteit van het vliegveld gedurende het onderhoud terug te schroeven. Dat wilde de directie niet – liever zadelde zij omwonenden op met extra vliegherrie. Het is voor omwonenden niet meer te begrijpen en te verkroppen dat dit falende beleid nergens een halt wordt toegeroepen. Den Haag leest de mededeling van het vliegveld, maar de minister onderneemt geen enkele actie. Het interesseert de minister kennelijk niets dat de tienduizenden kinderen rond Schiphol nog een maand extra met slaaptekort te maken krijgen. Alles voor de overstappers. Opnieuw vertrouwen geschondenJuist een bedrijf dat zó onder druk staat van de publieke opinie en het draagvlak zó snel ziet afkalven, zou zich aan de zelf gemaakte afspraken moeten houden. Die afspraken werden de omwonenden al tegen wil en dank opgedrongen, maar nu ze geschonden worden, groeit de weerstand opnieuw. Het vertrouwen gaat niet langer te paard, maar heeft inmiddels de TGV genomen. Als Schiphol erin slaagt de werkzaamheden af te ronden in de eerste helft van mei, hebben de burgers van Zwanenburg in ieder geval ruim vierenhalve maand kunnen genieten van stilte. Alle andere omwonenden hebben in die periode fors meer overlast ondervonden, vooral ‘s nachts. Als het asfalt is opgedroogd medio mei, is de Zwanenburgbaan overigens niet direct inzetbaar. Omdat ook gelijktijdig het hoogfrequente NextGen-navigatiesysteem is aangelegd, moet er nog wekenlang worden ingeregeld en gemeten. Pas daarna kan de baan weer volgens de normale afspraken worden ingezet – maar wel met een fors verhoogde capaciteit zodat er nog meer vliegverkeer mogelijk wordt.
27 maart 2023, 17:39