Halvering van de luchtvaart is een ethische kwestie

Intensief vliegen van en naar Schiphol leidt tot een optelsom van ellende qua leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, milieu, klimaat en woningbouwbeperkingen. De erkenning hiervan door minister Mark Harbers is een eerste stap. De geluidsbelasting is te zwaar voor de bewoners. Professor Fulco van der Veen legt in een nieuwe video van het Platform Vliegoverlast de vinger op de zere plek en hekelt de voorrang die KLM krijgt voor zijn bedrijfsbelangen boven de gezondheid van burgers. Wat de minister nu gaat doen? In zijn Hoofdlijnenbrief van 24 juni 2022 schrijft hij: “Met de krimp naar 440 duizend vluchten zet het kabinet een belangrijke en grote stap om een nieuwe balans te creëren tussen de belangen van omwonenden van Schiphol en het belang van de internationale bereikbaarheid van Nederland. Deze integrale oplossing biedt zekerheid en perspectief voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven”. DenkfoutenHier maakt Harbers een paar denkfouten. Van 500 duizend naar 440 duizend vluchten is slechts een kleine stap in vergelijking met de ongebreidelde groei de luchtvaart in de afgelopen tien jaar. Van een balans die in evenwicht is, is absoluut geen sprake. Nederland is met 250 duizend vluchten uitstekend bereikbaar voor wie hier naar toe wil of een buitenlandse bestemming wil bezoeken. En van een integrale oplossing is evenmin sprake. Denk aan stikstof, CO2, ultrafijnstof, enzovoorts. De reacties uit het luchtvaartparadijs kennen we inmiddels wel: holle kreten over het instorten van de economie, dat luchtvaartmaatschappijen geld moeten verdienen om stillere en elektrische vliegtuigen te kopen en dat de staat maximale steun moet verlenen. Voor ‘duurzame luchtvaart’, een contradictio in terminis. Luchtvaart is niet duurzaam. Halvering zonder schadeDoor het afschaffen van bestemmingen die voor onze economie nauwelijks van belang zijn, minder vluchten per bestemming per week, minder overstappers naar Schiphol halen (het verdienmodel van KLM) en meer gebruik van de trein voor het nabije buitenland is op elk terrein winst te boeken: De leefbaarheid in een groot gebied verbetert De gezondheidsschade vermindert De veiligheidsrisico’s komen lager uit Meer mogelijkheden voor woningbouw Minder druk op andere sectoren om CO2 en NOx te verminderen Minder personeelstekorten in andere sectoren Verbetering vestigingsklimaat door betere leefomgeving Kleinere financiële risico’s voor de staat Kortom, de brede welvaart neemt toe. Halvering is goed voor alles en iedereen. Alles draait om ethiekDe nieuwste video van Platform Vliegoverlast eindigt met een vraag over ethiek. De afweging om de economische mythes in stand te houden is in feite een ethische kwestie, een beoordeling van de besluitvorming in termen van goed en slecht. “Helaas zijn de meest politieke partijen vooralsnog meer te porren voor economische dan voor morele argumenten”, schreef Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht, in 2020 al. “Als je nu zo’n grote luchthaven als Schiphol zou willen aanleggen in een dichtbevolkt gebied als de Randstad, vindt iedereen dat ongetwijfeld een slecht idee. Daarmee is forse krimp dus automatisch een goed idee.” Maar zelfs met forse krimp heeft een eerlijke verdeling van de verbeteringen ethische componenten. Moeten de meest gebruikte start- en landingsbanen het meest profiteren of de banen waar de meeste mensen wonen? Heeft iedere burger gelijke rechten? Dit soort vragen gaan de komende periode opspelen. Eerst de voorgenomen krimp maar eens realiseren. KLM schakelt de rechter in en letterlijk de hele luchtvaartwereld wordt gemobiliseerd om tegengas te bieden. De kleine stap van Harbers is eigenlijk best dapper.
22 maart 2023, 12:13