Lakmoesproef MRS nog voordat deze goed en wel is opgericht

Het negatieve advies van de Maatschappelijke Raad Schiphol over de experimenteerregeling van minister Mark Harbers is een ware lakmoesproef. Negeert Harbers het, dan is de MRS nu al ten dode opgeschreven. Volgt hij het advies, dan moet Schiphol voorlopig terug naar minder dan 400.000 vluchten. Harbers wil met zijn experimenteerregeling de geluidsnormen voor Schiphol opnieuw versoepelen. Zijn belofte om eindelijk te gaan handhaven op de wettelijke geluidsgrenzen uit het Luchthavenverkeersbesluit, bleek na rekenfouten van adviesbureau To70 niet te kunnen worden waargemaakt bij meer dan 400.000 vliegbewegingen. Dat kan wel als de geluidsnormen worden verruimd. Met name de omwonenden onder de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan worden daarvan het slachtoffer. Zij krijgen met de regeling nog meer vliegherrie en -vervuiling te verduren. Al ruim acht jaar overschrijdt Schiphol de wettelijke geluidsgrenzen zonder enige vorm van handhaving. Sterker nog, de overtredingen worden actief gedoogd onder de noemer ‘anticiperend handhaven’. Moedig adviesDe nog op te richten MRS onder leiding van CDA-politicus Eddy van Hijum uit Overijssel bracht vorige week een negatief advies uit over het wonderlijke plan van Harbers – gesteund door alle bewonersvertegenwoordigers uit de oude Omgevingsraad (ORS). Het negatieve advies is moedig, want stelt de minister voor een principiële, maar ook lastige keuze. Gaat hij voor het nakomen van afspraken en het naleven van de wet met als gevolg dat Schiphol terugmoet naar minder dan 400.000 vliegtuigen of slaat hij het advies in de wind en tekent hij daarmee nu al het doodvonnis van de MRS? Het is in feite een onmogelijke keuze en het gevolg van jarenlang beleid waarin geprobeerd werd meer te vliegen met minder hinder. Dit beleid bestaat inmiddels twintig jaar en is uitgedraaid op een fiasco. Beleid resulteerde in forse groei overlastDe beloofde minder hinder door technologische innovaties en verbeterde procedures bleef uit en resulteerde zelfs in een forse groei van de overlast en vervuiling. Dat leidt nu tot een snelle omslag in het maatschappelijk debat over de vliegindustrie, gelardeerd met een reeks aan rechtszaken waarin bezorgde burgers het vliegverkeer weer binnen de grenzen van de wet proberen te krijgen. Negeren van de MRS in deze zaak zou aantonen dat de minister negatieve adviezen over zijn beleid eenvoudig naast zich kan neerleggen. De legitimiteit van de MRS staat dan direct onder druk, terwijl de raad juist is opgericht om het vertrouwen van omwonenden in de overheid te herstellen na een schier eindeloze reeks gebroken beloftes. Afwijzen van het advies bemoeilijkt bovendien de taak van voorzitter Van Hijum om een evenwichtige raad samen te stellen. Immers, als nu al duidelijk is dat er met de adviezen niets wordt gedaan, zal het animo onder omwonenden niet groeien om een actieve bijdrage te leveren aan het overlegorgaan. Dat resulteert vervolgens in verdere polarisering en een verharding van de standpunten.
16 maart 2023, 15:21