Officiële waarschuwing: een stem voor VVD is een stem voor KLM

Wij van SchipholWatch zijn niet van de stemadviezen, maar we willen onze trouwe lezers wel expliciet waarschuwen voor de VVD in Noord-Holland. Deze partij heeft KLM-beroepslobbyist Klaas Jeroen Terwal op de tweede plek staan voor de provinciale verkiezingen. Terwal is geen ‘gewone’ medewerker van KLM, maar directeur lobbyen bij KLM. In deze functie is hij ingehuurd om politici in achterkamertjes te beïnvloeden in het voordeel van zijn werkgever. Het vliegbedrijf heeft een hele afdeling met mensen die het democratische proces proberen te beïnvloeden en Terwal is de baas van die club. Zijn tweede positie op de kieslijst van VVD Noord-Holland betekent volgens de laatste peilingen dat hij vrijwel zeker een plek krijgt in het provinciale parlement. Daarmee verovert hij een zeer invloedrijke positie in de besluitvorming over Schiphol. De komende jaren moeten er belangrijke beslissingen worden genomen over Schiphol, zoals het doortrekken van de Noordzuidlijn en de aanleg van extra wegen rond het vliegveld. Over het al dan niet intrekken van door Schiphol opgekochte stikstofvergunningen. Over de milieuvervuiling op Schiphol en de woningbouw rond het vliegveld. De Provinciewet bepaalt dat Statenleden niet stemmen over onderwerpen die raken aan hun persoonlijke of zakelijke belangen. Terwal was in de afgelopen periode ook al Statenlid en stemde aantoonbaar wél mee over onderwerpen die zijn baas aangaan. Gestemd tegen krimp SchipholZo stemde Terwal tegen de motie 158-20 waarin onder meer werd verzocht om een forse krimp van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Nota bene treedt hij namens de VVD op als woordvoerder ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’ – een portefeuille die rechtstreeks raakt aan zijn lobbybelangen. Geconfronteerd met zijn verboden meestemmen stelde hij zich dat niet meer te kunnen herinneren – geheel in lijn met zijn grote voorbeeld premier Mark Rutte die eveneens vaak last heeft van een selectief geheugen. “De integriteit is hierbij niet alleen in het geding, maar wordt direct geschonden”, vertelde hoogleraar Muel Kaptein aan BNR. Hij is gespecialiseerd in Bedrijfsethiek en doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “De belangen van KLM en Provincie Noord-Holland zijn economisch, sociaal en op gebied van milieu zo verknoopt en groot, dat je deze ongewenste beïnvloeding moet vermijden.” Beïnvloeding in de wandelgangenBehalve met zijn stemgedrag kan Terwal ook in de wandelgangen zijn eigen partijgenoten en andere Statenleden beïnvloeden in keuzes die zijn broodheer KLM aangaan. Dat manipuleren van politici is nota bene zijn specialiteit, waarvoor hij bij de vliegfirma ongetwijfeld een vorstelijk salaris toucheert. Professor Albertjan Tollenaar pleitte naar aanleiding van Terwals lidmaatschap van en stemgedrag bij Provinciale Staten al voor strengere regels om belangenverstrengeling te voorkomen. “Met sancties als die regels worden overtreden.” Komende woensdag is het weer zover. Dan kiest Noord-Holland de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar een cruciale rol gaan spelen in het dossier luchtvaart. Kiezen voor VVD is kiezen voor meer vliegherrieSchipholWatch wil uit principe geen stemadviezen geven omdat alle omwonenden te maken hebben met de overlast en vervuiling van Schiphol. De gezondheidsschade die hieruit volgt, raakt ons allemaal en maakt geen onderscheid tussen links of rechts. Desondanks willen we u wel expliciet waarschuwen voor deze vergaande invloed die KLM weer dreigt te verkrijgen in onze provinciale democratie. Een stem voor VVD is via Terwal een rechtstreekse stem voor KLM en daarmee voor méér vliegherrie en méér giftige uitstoot. Dat is (letterlijk en figuurlijk) ongezond en ongewenst.
12 maart 2023, 12:32