Provincie wil op formele gronden af van bezwaar SchipholWatch

Gisteren vond de hoorzitting plaats in het bezwaar dat SchipholWatch indiende tegen een bodembeschikking die Schiphol kreeg voor het onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Het is wrang te moeten constateren dat de provincie en de Omgevingsdienst zich richten tegen de burger in plaats van tegen de grote vervuiler. De provincie Noord-Holland zette tijdens de zitting zwaar in op de ontvankelijkheid van SchipholWatch. Volgens de jurist van de provincie heeft de stichting geen belang bij handhaving van de milieuwetten en hoeft men zich daarom niets aan te trekken van het ingediende bezwaar. Dat is een puur formele en bureaucratische reden terwijl uit honderden bodemrapporten blijkt dat de grond en het grondwater op en rond Schiphol zwaar vervuild zijn met onder meer PFOS, PAK en zware metalen. Als het aan de provincie ligt, komt die vervuiling niet eens ter sprake. Louter op basis van de statuten van SchipholWatch wil de Omgevingsdienst dat het bezwaar van de stichting terzijde wordt gelegd. “Actie voeren voor een schone leefomgeving” zou onvoldoende specifiek zijn om bezwaar te mogen maken tegen de bodemvervuiling door Schiphol. Tegelijkertijd erkent de provincie het bestaan van de grootschalige vervuiling, die zo ernstig is dat er wettelijk gezien gesaneerd zou moeten worden. Ver boven de wettelijke normenSW diende het bezwaar in omdat Schiphol via een verkorte procedure toestemming had gekregen om met zwaar vergiftigde grond te gaan leuren zonder die te hoeven saneren. In de bewuste grond zit onder meer PAK, afkomstig van de toplaag van de landingsbaan en PFOS uit blusschuim, tot ver boven de wettelijke normen. Opmerkelijk is dat de provincie tijdens de zitting terloops opmerkte dat er inmiddels nieuwe rapporten zijn gepubliceerd die aantonen dat sanering noodzakelijk is. Die rapporten waren tot een dag voor de zitting niet gepubliceerd, maar gisterochtend tijdens de zitting wel. SchipholWatch constateerde al enige dagen dat er geen nieuwe bodemrapporten meer werden geplaatst in het openbare systeem van de Omgevingsdienst, maar kennelijk zijn die bewust opgehouden tot vlak voor het moment van de zitting. Honderd vierkante kilometer verontreinigdUit talloze bodem- en waterrapporten blijkt dat de vervuiling op en rond Schiphol grootschalig aanwezig is. Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment ontdekte in 2021 dat het ‘forever chemical’ PFOS zich in een gebied van honderd vierkante kilometer rond Schiphol heeft verspreid. PFOS is een uiterst giftige stof die nauwelijks afbreekbaar is en zich ophoopt in het lichaam van mens en dier. Het saneren van PFOS-houdende grond kost veel energie en is daarom kostbaar. Geld dat Schiphol liever in de zak houdt dan uitgeeft aan het ongedaan maken van de milieuvervuiling. De Omgevingsdienst – ook wel milieupolitie genoemd – erkent dat er sprake is van grootschalige vervuiling, maar is desondanks erg soepel geweest met het verstrekken van de beschikking. ‘Historische’ verontreinigingenOp basis van overwegingen die ter zitting niet konden worden hardgemaakt, is een groot deel van de verontreinigingen ‘historisch’ genoemd, terwijl het logischer is dat deze van recenter datum zijn. Het etiket ‘historisch’ vrijwaart het vliegveld echter van de saneringsplicht. “We moeten afgaan op de gegevens die Schiphol zelf aanlevert, daar moeten we vertrouwen in hebben”, aldus de medewerker van de milieupolitie. Alfred Blokhuizen, voorzitter van SchipholWatch, na de zitting: “De hoeder van onze leefomgeving kijkt nu vooral naar het bedrijfsbelang van de vervuiler en niet naar het belang van het milieu of de bewoners. Dat vind ik ontluisterend, want nu gedraagt een overheidsdienst zich meer als belangenbehartiger van vervuilende bedrijven en daar is de dienst niet voor opgericht.” “Het is pijnlijk te moeten constateren dat de provincie ondanks de zorgplicht meer oog heeft voor formaliteiten dan voor de grootschalige vervuiling die in de Haarlemmermeerpolder dag en nacht plaatsvindt. We hadden gehoopt de provincie naast ons te vinden in deze belangrijke zaak in plaats van tegenover ons.” Uitspraak over drie weken.
10 maart 2023, 10:15