Eerste advies MRS: geluidsgrenzen niet oprekken

Minister Mark Harbers moet niet de geluidsgrenzen van Schiphol nog verder gaan oprekken als onderdeel van zijn krimpstrategie. Daarmee schiet hij zijn doel voorbij: minder herrie voor omwonenden. Dit stelt de Maatschappelijke Raad Schiphol nog voordat deze goed en wel is opgericht. “Als de minister de geluidshinder voor omwonenden echt wil terugdringen, moet hij maatregelen treffen die daadwerkelijk bijdragen aan hinderbeperking”, aldus voorzitter Eddy van Hijum. Harbers wil de geluidsgrenzen versoepelen omdat hij een einde wil maken aan het ‘anticiperend’ handhaven, lees: niet handhaven. Maar bij naleving van de al jaren geleden gemaakte afspraken blijken er op Schiphol minder dan 400.000 vluchten mogelijk te zijn. Dat gaat de vliegindustrie veel te ver – deze is onder leiding van KLM inmiddels naar de rechter gestapt om iedere vorm van krimp te voorkomen. Om de krimp af te zwakken, kwam Harbers met een zogenaamde experimenteerregeling waarin hij wel belooft strikter te gaan handhaven, maar niet op de normen zoals die waren afgesproken – die worden juist versoepeld. OnrustVoorzitter Van Hijum van MRS maakt nu gehakt van dat voorstel. “Het voorstel zorgt voor veel onrust bij omwonenden en gemeenten. De MRS is er niet van overtuigd dat het experiment van Harbers gunstig uitpakt voor omwonenden.” In plaats van het omstreden experiment uit te voeren, adviseert de MRS de minister te bezien met welke gerichte maatregelen hij de overschrijdingen van de geldende geluidsnormen kan terugdringen. Bovendien wil Van Hijum op korte termijn een afspraak met de minister over een nieuw stelsel van normen dat omwonenden wel beschermt tegen de vliegherrie en kankerverwekkende uitstoot. Het advies van MRS wordt gesteund door alle bewonersvertegenwoordigers en door de Milieufederatie. VNO-NCW – de lobbyclub van het grootbedrijf en dus ook van KLM en Schiphol – steunt het advies niet. Daarmee demonstreert deze belangenorganisatie direct dat zij geen plaats verdient in de MRS. Niemand snapt het meerVoorzitter Van Hijum uitte zich vandaag zeer kritisch over het luchtvaartbeleid, dat volgens hem wantrouwen onder de bevolking in de hand werkt. “Het Schipholbeleid is zo ingewikkeld en technisch geworden, dat nog maar een paar mensen snappen waar het over gaat. Beslissingen moeten worden genomen in de Tweede Kamer en niet in een computermodel.” Afspraken over minder hinder zijn in het verleden door bewoners als zeer rekkelijk ervaren, aldus Van Hijum. “Mede hierdoor wordt het debat over de toekomst van Schiphol en de luchtvaart behalve technocratisch ook steeds meer juridisch van aard.” De voorzitter vindt dat ministerie en sector hoognodig moeten gaan werken aan het herstel van vertrouwen.
09 maart 2023, 19:27