De nieuwe MRS: oude wijn in oude zakken

Afgelopen weekeinde vond de eerste bijeenkomst plaats in het kader van de oprichting van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De uitgereikte informatie getuigt van een gebrek aan ambitie en een doorstart van de polariserende opzet die ook voorganger Omgevingsraad al kenmerkte. Zeer teleurstellend, zo reageren bewoners die wij spraken over de voorstellen voor de MRS. Voorzitter Eddy van Hijum gaf in een presentatie aan dat hij opnieuw heeft gekozen voor een opzet waarbij per landingsbaan vertegenwoordigers worden gekozen. Dat leidde in het verleden al tot polarisatie onder deelnemers omdat iedere vertegenwoordiger voor de eigen belangen zal gaan. Dit werkt het zogenaamde waterbedeffect in de hand: minder hinder voor de bewoners onder de aanvliegroutes naar een baan leidt tot meer hinder voor de bewoners elders. Schiphol maakt al decennialang misbruik van deze opzet door groepen bewoners tegen elkaar uit te spelen en fluitend de voorgenomen groei te realiseren. Ook nu weer lijkt te worden gekozen voor een ingewikkeld kiessysteem om de bewonersvertegenwoordigers te selecteren. Voor iedere baan krijgen twee vertegenwoordigers zitting in de raad, die via kiespersonen worden uitverkoren. De kiespersonen worden alleen aan bewonersorganisaties toegewezen. Zo’n organisatie krijgt één stem per vijftig leden. Over de complexe verkiezingen is een lijstje vragen met antwoorden opgesteld. Oostbaan telt niet meeIn totaal moeten zo tien ‘clustervertegenwoordigers’ worden gekozen in de MRS. Maar Schiphol heeft toch zes banen, dus zouden er toch twaalf vertegenwoordigers moeten worden gekozen. Klopt, maar de Oostbaan – in de volksmond ook wel Vondelparkbaan genoemd – telt niet mee om onduidelijke redenen. De mensen die onder de aanvliegroute naar deze baan wonen, moeten worden vertegenwoordigd door het Buitenveldertbaancluster. Dat is zeer opmerkelijk, omdat de twee aanvliegroutes volkomen los van elkaar staan en over andere gebieden heengaan. Vliegtuigen richting Buitenveldertbaan komen onder meer over, juist, Amsterdam Buitenveldert, Amsterdam Zuidoost, Amstelveen-Noord en verder weg over ‘t Gooi. Slachtoffers van de Oostbaan zijn vooral Amsterdam-Noord, de grachtengordel en Oud-Zuid. De rechtvaardiging hiervoor is volgens Van Hijum dat de Oostbaan geen ‘hoofdbaan’ van Schiphol zou zijn. Dat is onjuist, zeker omdat deze baan in het recente verleden volledig geschikt is gemaakt voor alle typen toestellen: er landen zelfs Jumbojets op tegenwoordig. En de overlast die deze steeds vaker ingezette baan veroorzaakt is gigantisch: de toestellen vliegen letterlijk dwars over Amsterdam heen en geven zo overlast aan ten minste 600.000 (!) mensen. Vliegindustrie eruit geknikkerdHet belangrijkste verschil met de ORS is dat in de nieuwe MRS de luchtvaartsector naar buiten is geknikkerd. Bewoners in de ORS (en de voorlopers) hadden bijna vijftig jaar lang meegedacht met de vliegindustrie over de groei van Schiphol naar uiteindelijk 500.000 vliegbewegingen – de huidige situatie die in 2019 zelfs nog overschreden werd. Maar zelfs nu is het de sector niet genoeg en werd er een voorstel ingediend tot 540.000 vliegbewegingen per jaar. Dat was het moment waarop de omwonenden eindelijk wakker werden en op de rem gingen staan. Dat nooit, de herrie en vervuiling waren immers iedereen al boven het hoofd gegroeid. Toen de luchtvaart inzag dat niet te praten viel over het nieuwste groeivoorstel, stapte deze uit de ORS onder het mom dat er met bewoners – die dus al 30 jaar ja en amen hadden gezegd – niet te praten viel. Tussenpaus Martin van Geel volgde beroepsonderhandelaar Hans Alders op en kwam met het voorstel van een raad zónder vliegindustrie. Weinig ambitieusSchipholWatch had gehoopt op een veel ambitieuzer opzet van de MRS. Al bij het lezen van de eerste sheets in de 22 pagina’s tellende presentatie van Van Hijum moeten we moeite doen niet af te haken. Waar wij hoopten op ten minste een adviesrecht en liever nog een vetorecht, komt de huidige opzet niet verder dan “het kanaliseren van maatschappelijke perspectieven op het garanderen van de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol”. Kanaliseren betekent hier volgens Van Hijum: “Het verzamelen, onderbouwen en aanbieden van gebundelde weergaven van de visies en standpunten van betrokken belanghebbenden”. Behalve de tien bewonersvertegenwoordigers krijgen ook vijf of zes experts een zetel in de raad, evenals vijf “maatschappelijke organisaties”. Eén van de organisaties die hiervoor aan de deur staat te rammelen is VNO-NCW. Als deze lobbyclub van het grootbedrijf een zetel krijgt, heeft de luchtvaartindustrie alsnog een mol in de raad. VNO-NCW is immers nooit de betrappen op enige empathie voor de leefomgeving van alle mensen die dag en nacht ongewenst te maken hebben met Schiphol. Op de vraag uit de zaal of er ook plaats is aan tafel voor een maatschappelijke organisatie als MOB van voorzitter Johan Vollenbroek of SchipholWatch, kwam geen duidelijk antwoord. Planning MRSTot uiterlijk 13 maart kunnen bewoners hun commentaar insturen op het verkiezingsreglement van de MRS, waarna dit eind maart wordt vastgesteld. Uiterlijk tot 8 mei kunnen bewonersorganisaties zich registreren en tot 31 mei kiespersonen en clustervertegenwoordigers worden voorgedragen. Tussen 19 en 25 juni moeten de verkiezingen dan plaatsvinden en op 1 juni worden de leden benoemd in de eerste vergadering. Eerlijk gezegd zijn we bij SchipholWatch zeer teleurgesteld over deze eerste opzet en het gebrek aan ambitie. We weten dan ook nog niet of we ons gaan aanmelden als bewonersorganisatie om zo – via kiesmannen – een stem te krijgen in de samenstelling van de raad. Het lijkt zo weinig zin te hebben – de MRS neigt nu alweer naar de aloude praatclub die ORS al was en die ons heeft gebracht in de situatie waarin we nu zitten. Vertel ons uw mening en doe mee als sympathisantWat vindt u ervan? Stuur ons uw mening via info@nullschipholwatch.nl over al dan niet deelnemen aan de verkiezingen. Of plaats een reactie onder dit artikel. We hebben inmiddels duizenden sympathisanten en zouden daarom recht hebben op veel stemmen. Bent u nog geen sympathisant? Meld u dan aan. Het kost u niks, verplicht u tot niks en laat uw en onze stem straks zwaar meetellen als we samen besluiten wél deel te nemen.
06 maart 2023, 15:44