Uithoorn krijgt geen geluidsisolatie: ‘vliegherrie niet erg genoeg’

Jarenlang streed stichting PUSH voor geluidsisolatie van woningen in Uithoorn. Deze week kreeg de club het deksel op de neus: de vliegherrie is in deze gemeente niet erg genoeg, zo oordeelt het luchtvaartminnende Ministerie van Infrastructuur. Dit meldde de regionale omroep NH Nieuws op zijn website. De bewoners van Uithoorn krijgen vooralsnog geen gratis geluidsisolatie. “Dagelijks ervaren onze inwoners dat ramen en deuren gesloten moeten blijven om de geluidsoverlast van vliegverkeer buiten te houden”, zo vertelt wethouder Ferry Hoekstra (Gemeentebelangen) aan de nieuwszender. “Voor niet-geïsoleerde huizen geldt dat zelfs mét gesloten ramen en deuren het geluid van overkomende vliegtuigen doordringt in de woon- en slaapkamers.” Hoekstra weet dat de herrie van Schiphol voor veel stress en slapeloze nachten zorgt in zijn omgeving. “De mensen vinden nauwelijks rust, ook omdat de overlast de laatste jaren steeds vroeger begint en langer doorgaat.” Minder vliegen heeft wel zinDe wethouder noemt isolatie van woningen een lapmiddel. “De enige maatregel die echt zin heeft, is minder vliegen.” Dat weten bewoners van wél geïsoleerde woningen in bij voorbeeld Amstelveen en Aalsmeer maar al te goed. Isolatie is een wassen neus: slapen met het raam open blijft onmogelijk en mooie zomeravonden in de eigen tuin worden bij voorbaat verpest door de herrie van de vliegtuigen. PUSH ijverde ondanks tal van collegiale waarschuwingen jarenlang voor geluidsisolatie en wilde daarom niet deelnemen aan acties tegen het vliegveld. De stichting was steeds in overleg en had goede hoop op een bedrag van naar schatting 100 miljoen euro van Schiphol om huizen in Uithoorn te wapenen tegen de overlast van het vliegverkeer. AlleingangIn tegenstelling tot veel andere organisaties van omwonenden, was PUSH vooral bezig met de eigen agenda. Slechts de overlast in Uithoorn was belangrijk. Het was bezig met een Alleingang tegen het monster Schiphol. De stichting maakte zich daarmee niet geliefd bij veel andere belangenclubs. Die zagen al eerder in dat isolatie nauwelijks zoden aan de dijk zet en dat alleen door samenwerking een vuist kan worden gemaakt tegen de luchtvaartindustrie. Tekenend voor deze opstelling is de uitlating van een voorvrouw van de stichting in het artikel van NH Nieuws van gisteren. Daarin stelt zij dat “er zelfs woningen onterecht zijn geïsoleerd in Aalsmeer, Amstelveen en Zwanenburg”. Reden: er zou uiteindelijk minder over deze huizen zijn gevlogen dan verwacht. Vliegherrie kent alleen verliezersPUSH zet zich met zo’n uitspraak af tegen andere omwonenden, terwijl het ervaren van overlast geen wedstrijdje is met winnaars en verliezers. De overlast en vervuiling van Schiphol kent immers alleen maar verliezers. Dat snapt bij voorbeeld de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV) veel beter. Deze bereidt een rechtszaak voor die álle omwonenden van Schiphol voordeel moet opleveren. In de zaak – die in maart van start gaat – wordt een beroep gedaan op het recht op een gezonde leefomgeving – een grondrecht dat inmiddels ook wordt erkend door de Verenigde Naties. Het ministerie van Infrastructuur wordt in deze zaak gemaand stappen te ondernemen om de verpeste leefomgeving in de regio Schiphol te herstellen en het vliegveld binnen de grenzen van de wet te brengen. De menselijke maat in plaats van het geldelijk gewin van KLM en staatsbedrijf Schiphol. Nog steeds welkomPUSH is ondanks de Alleingang nog steeds welkom in de samenwerking tussen de bewonersverenigingen om Schiphol een kopje kleiner te maken. “Maar dan moeten ze wel hun eenzijdige focus op de Aalsmeerbaan loslaten en meedenken in het belang van álle omwonenden”, aldus een zegsman van het collectief in oprichting. SchipholWatch hoopt dat de collega’s van PUSH na het isolatie-debacle gaan inzien dat het geen zin heeft om met de vliegindustrie te onderhandelen als partij met beperkte belangen in slechts één dorp. Alleen door gezamenlijk een vuist te maken, kan worden voorkomen dat Schiphol regeert volgens het ‘verdeel en heers’-principe. Van deze tactiek maakt het vliegveld graag en veelvuldig gebruik. Er zijn legio voorbeelden van situaties waarin Schiphol zichzelf uitnodigt bij gemeenteraden of zelfs bij de mensen thuis om te praten over minder hinder. Steevast worden daar mooie beloften uitgesproken, die even zo vaak uitmonden in meer herrie voor mensen in andere woonkernen. In het overlegcircuitje over Schiphol wordt dit het waterbedeffect genoemd. Minder herrie voor de een betekent meer herrie voor de ander. De enige uitweg uit deze impasse is samenwerking, resulterend in krimp van het megalomane vliegveld.
09 februari 2023, 10:14