Groot lijsttrekkersdebat over vliegherrie in Oegstgeest

In aanloop naar de provinciale verkiezingen organiseert belangenorganisatie OZV op woensdag 15 februari een groot debat waarin kandidaat-Statenleden van ten minste twaalf partijen hun visie geven op de aanpak van de overlast en vervuiling door het vliegverkeer. Voorafgaand aan het debat geeft Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart een korte presentatie over de krimp van Schiphol om te komen tot een voor ons land relevante omvang. Buurma toont met goed onderbouwde argumenten aan dat Schiphol kan krimpen zonder al te grote negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Het debat wordt gehouden op 15 februari vanaf 20 tot 22 uur in het Dorpscentrum Oegstgeest aan de Lijtweg 9. Gratis aanmelden voor de avond kan via vlieghindermail@nullgmail.com. “In het noordwestelijke deel van de provincie Zuid-Holland wordt door veel burgers ernstige geluidshinder ondervonden van laag overkomend vliegverkeer van en naar Schiphol. Dit is het gevolg van het gebruik van de Kaagbaan. Bij een ongunstige windrichting vertrekt er elke twee minuten een vliegtuig”, aldus Jan Edens, voorzitter van de OZV. De Kaagbaan wordt daarbij niet alleen overdag gebruikt, maar ook ‘s nachts. “In de regio Leiden is vooral overlast van landend verkeer, meer oostelijk bij Kaag en Braassem gaat het om zowel stijgende als dalende vliegtuigen, terwijl in de Bollenstreek vooral overlast is van startend verkeer.” Snode plannen“Schiphol en het Rijk hebben plannen om deze regio’s structureel nog meer te belasten met vliegverkeer. Daarom is het belangrijk dat de provincie Zuid-Holland zich de komende jaren nadrukkelijk inzet om de nadelige effecten van het vliegverkeer terug te dringen. De provincie is verantwoordelijk voor een leefbare, veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Daarom moet de provincie de druk op Den Haag opvoeren.” OZV wil onder meer een ban op nachtvluchten en op het langdurig laagvliegen boven woonkernen. Bovendien pleit de club voor een eerlijke verdeling van de overlast, zodat niet alle overlast geconcentreerd wordt in één gebied. Kunnen we rekenen op de provincie?De kandidaat-Statenleden zijn uitgenodigd om hun standpunten in het dossier Schiphol duidelijk te maken en met elkaar de discussie aan te gaan hoe de leefbaarheid in Zuid-Holland kan worden hersteld. “In dit debat hopen we duidelijk te krijgen of we op de provincie kunnen rekenen in onze strijd tegen de overlast.” Vereniging OZV is de bedenker van de website Over mijn dak, waarmee omwonenden automatisch meldingen van vliegtuigoverlast kunnen indienen bij het Bewoners Aanspreekpunt BAS van Schiphol. U kunt zich ook aanmelden via onderstaand formulier. Naam en e-mail adres zijn verplichte velden. Uw aanmelding wordt automatisch doorgestuurd aan de OZV. [contact-form-7]
08 februari 2023, 13:43